TIẾT 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

10 536 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 09:10

. + H 2 O • Axit + muối → Muối mới + Axit mới CaCO 3 + 2 HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 2. Tính chất hoá học: TIẾT 6 : MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG A/ AXIT CLOHIĐRIC. dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ • Axit + kim loại → Muối + hiđro 2HCl + Mg → MgCl 2 + H 2 • Axit + oxit bazơ → Muối + Nước: ZnO + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 O • Axit
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG, TIẾT 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG, TIẾT 6: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn