Phân phối chương trình môn Toán THCS

16 456 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 06:10

. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN: TOÁN LỚP 6 Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết. Ôn tập chương I 11 21 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số 22 §1. Phân thức đại số 12 23 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 24 §3. Rút gọn phân thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn Toán THCS, Phân phối chương trình môn Toán THCS, Phân phối chương trình môn Toán THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn