Đề &đáp án kiểm tra lớp 1 tháng 9-10

2 811 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 05:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 09 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: ĐỌC NĂM HỌC 20 .- 20 I/ ĐỀ BÀI 1/ Giáo viên viết lên bảng yêu cầu học sinh đọc 6 tiếng trong số các tiếng sau: be lê cỏ mơ đò nụ chó sẻ khế hà rổ xe thư vẽ 2/ Giáo viên viết lên bảng yêu cầu học sinh đọc 6 từ trong số các từ sau: bế bé hè về bó cỏ lò cò ca nô cá thu lá mạ chì đỏ khe đá ghi nhớ 3/ Giáo viên viết lên bảng yêu cầu học sinh đọc hai câu trong những câu sau: Bé na có chả cá. Bé tô cho rõ chữ và số. Bố thả cá mè, bé thả cá cờ. Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú. II/ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1:( 3 điểm ) HS đọc đúng mỗi tiếng đạt 0,5 điểm Câu 2:( 3 điểm ) HS đọc đúng mỗi từ đạt 0,5 điểm Câu 3:( 4 điểm ) HS đọc đúng mỗi câu đạt 2 điểm GV đánh dấu x vào những tiếng, từ HS không đọc được để theo dõi trong các tiềt học sau. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 10 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: VIẾT NĂM HỌC 20 - 20 I/ ĐỀ BÀI: 1/ Giáo viên viết lên bảng cho học sinh cho học sinh viết các vần sau: au, êu, iêu, yêu, eo, ao, ưu, ươu, uôi, ươi. 2/ Giáo viên viết lên bảng cho học sinh cho học sinh viết các từ sau: cái còi, mùa dưa, tuổi thơ, vây cá, trái đào. 3/ Giáo viên viết lên bảng cho học sinh cho học sinh viết các câu sau: Bé hà nhổ cỏ. Mẹ đi chợ về. II/ HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1( 5 điểm ) viết đúng mỗi vần, đúng cỡ chữ đạt 0,5 điểm Bài 2( 5 điểm ) viết đúng mỗi từ , đúng cỡ chữ đạt 1 điểm . các tiềt học sau. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 10 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: VIẾT NĂM HỌC 20 - 20 I/ ĐỀ BÀI: 1/ Giáo viên viết lên bảng cho học. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 09 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: ĐỌC NĂM HỌC 20 .- 20 I/ ĐỀ BÀI 1/ Giáo viên viết lên bảng yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề &đáp án kiểm tra lớp 1 tháng 9-10, Đề &đáp án kiểm tra lớp 1 tháng 9-10, Đề &đáp án kiểm tra lớp 1 tháng 9-10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn