Tiet 15.Mot so muoi quan trong.ppt

16 371 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 04:10

. Trạng thái tự nhiên: Trong tự nhiên , các em thấy muối ăn (NaCl) có ở đâu ? ? Trong tự nhiên muối ăn (NaCl) có trong nước biển , trong lòng đất ( muối. có trong lòng đất người ta làm như thế nào? Em hãy trình bày cách khai thác muối NaCl từ nước biển ? Trong tự nhiên muối ăn (NaCl) có trong nước biển , trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 15.Mot so muoi quan trong.ppt, Tiet 15.Mot so muoi quan trong.ppt, Tiet 15.Mot so muoi quan trong.ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn