Tiêu chuẩn 5.6

2 423 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO . Trường trung học cơ sở . PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất. Tiêu chí 6: Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác. a) Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích mặt bằng của nhà trường; khu sân chơi có cây bóng mát, đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; khu bãi tập có đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao, học tập bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh của học sinh theo quy định. b) Bố trí hợp lý khu để xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong khuôn viên trường, đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh. c) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập cho giáo viên, nhân viên, học sinh; có đủ nước sạch, ánh sáng và không ô nhiễm môi trường; có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy định về vệ sinh môi trường. 1. Mô tả hiện trạng - Nhà trường có khu sân chơi, bãi tập với diện tích .m 2 hệ thống cây xanh trên khu sân chơi, bãi tập chưa có nhiều bóng mát, đảm bảo vệ sinh [H5.5.06.01] ; khu bãi tập có đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao của học sinh theo quy định [H5.5.06.02]. - Nhà trường có 01 khu để xe của giáo viên, 01 khu để xe của học sinh trong khuôn viên trường [H5.5.06.03] đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh [H5.5.06.04] - Có 01 khu hiệu bộ gồm 02 nhà vệ sinh của giáo viên và 01 khu lớp học gồm 12 nhà vệ sinh của học sinh và 01 khu vệ sinh ngoài trời của học sinh. Tất cá các khu vệ sinh đều được bố trí hợp lý có đủ nước sạch, ánh sáng và không ô nhiễm [H5.5.06.05] . 2. Điểm mạnh: - Đầy đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh dành riêng cho giáo viên và học sinh. Tất cả đều bố trí hợp lý, sạch, đẹp. Phần lớn học sinh có nhận thức tốt về việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan nhà trường. 3. Điểm yếu: - Hệ thống cây xanh trên sân chơi, bãi tập của học sinh chưa đủ bóng mát. 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Trong các năm học tiếp theo, tiếp tục có biện pháp cải tiến để chăm sóc hệ thống cây xanh trên sân trường. 5. Tự đánh giá: 5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: Đạt: Đạt: Không đạt: Không đạt: Không đạt: 5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: Không đạt: . Trường trung học cơ sở . PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất. Tiêu chí 6: Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu. mát, đảm bảo vệ sinh [H5 .5. 06. 01] ; khu bãi tập có đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao của học sinh theo quy định [H5 .5. 06. 02]. - Nhà trường có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn 5.6, Tiêu chuẩn 5.6, Tiêu chuẩn 5.6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn