Huong dan Phan loai doan vien, Chi doan

5 437 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 01:10

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH HUYỆN ĐỒNG PHÚ Đồng Phú, ngày tháng năm 2010 *** THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA Công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đồng Phú năm 2010 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số -HD/HĐ ngày /9/2010 của BTV Huyện Đoàn) Stt NỘI DUNG Thang điểm Đơn vị tự chấm Ghi chú I Công tác giáo dục của Đoàn 250 1 Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, các chương trình “Tự hào sử Việt” gắn với việc tiếp tục tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 40 2 Triển khai việc học tập chuyên đề CVĐ năm 2010 trong cán bộ, đoàn viên; tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Phước học tập và làm theo lời Bác” (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 35 3 Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tập trung giáo dục cho thanh niên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 30 4 Việc tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên (nêu những nội dung, hình thức cụ thể - không bao gồm việc huy động, tổ chức cho ĐVTN của đơn vị tham gia đợt khảo sát của tỉnh) 10 5 Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội LHTN huyện (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 6 Việc tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Kết quả tham gia cuộc thi tìm hiểu “80 năm lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam” và cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long - Hà Nội ngìn năm văn hiến và anh hùng”. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp (Nêu những hoạt động, hình thức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 40 7 Việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông CSSKSS VTN; cổ vũ thanh thiếu niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, “Sống đẹp - Sống có ích”. Tổ chức biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân có nếp sống văn minh, sống đẹp, sống có văn hóa, ý thức cộng đồng (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 25 8 Triển khai chương trình học tập lý luận chính trị cơ bản gắn với thực hiện chương trình RLĐV trong thời kỳ mới. Triển khai chương trình giáo dục công dân cho ĐVTN. (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 30 9 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi (Nêu 20 Phụ lục những hoạt động, hình thức tổ chức cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) II Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” 175 1 Mỗi cơ sở Đoàn hoàn thành việc đảm nhận, thực hiện và gắn biển công nhận công trình phần việc thanh niên và xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 25 2 Phát động phong trào Sáng tạo trẻ; tổ chức ngày hội hoặc có hình thức tôn vinh, tuyên dương, giới thiệu, nhân rộng các sản phẩm, ý tưởng, các gương tuổi trẻ sáng tạo (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 3 Tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên, hoạt động hè 2010 gắn với các trọng tâm: Bảo vệ mội trường, ngăn chặn biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tiếp sức đến trường, … (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 30 4 Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,”Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình biên giới - hải đảo; tham gia có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí ở các địa bàn khó khăn, phát huy vai trò tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 20 5 Nâng cao hiệu quả việc triển khai phong trào “Ba trách nhiệm”, phát huy vai trò của Đoàn với công cuộc CCHC, khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tin học hóa các quy trình, thủ tục hành chính; phát động ĐVTN góp ý cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết nhanh các yêu cầu của nhân dân (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 6 Tiếp tục triển khai chương trình“Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng các hoạt động cụ thể; tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông, tuyên truyền và phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu luật, thi lái xe môtô an toàn (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 7 Thành lập các đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai có hiệu quả chương trình “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Khi Tổ quốc cần” (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 8 Tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Kỳ nghỉ hồng cho thanh thiếu nhi (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 20 9 Tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN – TDTT với các đơn vị LLVT đóng chân trên địa bàn, thực hiện tốt phong trào đoàn kết 3 lực lượng (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 III Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 175 2 1 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó học tốt. Tổ chức các hoạt động tiếp sức đến trường, khuyến học khuyến tài. (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 25 2 Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng dẫn thanh niên lập các dự án vay vốn giải quyết việc làm, thoát nghèo bền vững. Mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 1 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý và hoạt động có hiệu quả, không xảy ra trường hợp xâm tiêu vốn vay hoạc các vi phạm khác từ thanh niên và cán bộ Đoàn (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 3 Phát động cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt” (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 25 4 Phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, nắm bắt nhu cầu học nghề và việc làm trong thanh niên cho cán bộ Đoàn cơ sở; việc vận động ĐVTN tham gia sàn giao dịch việc làm…(Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 20 5 Vai trò của Đoàn trong hướng dẫn các hình thức liên kết, hợp tác làm kinh tế trong thanh niên; quan tâm trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên đi làm ăn xa (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 20 6 Việc tổ chức, vận động và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia các chương trình học nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Có hình thức biểu dương những cá nhân, tập thể có những đóng góp, hỗ trợ cho thanh niên công nhân, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 20 7 Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên công nhân, nhất là khu vực ngoài quốc doanh, các khu công nghiệp tập trung (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 8 Phát huy hiệu quả các điểm khai thác “Thông tin khoa học và công nghệ” ở các xã đang thụ hưởng dự án theo hướng tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về thư viện điện tử đi đôi với thường xuyên nâng cấp trang thiết bị, đào tạo cán bộ phụ trách, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hợp lý. Xây dựng các câu lạc bộ TDTT, tổ chức các hoạt động VHVH – TDTT, các giải thi đấu TDTT cho ĐVTN (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 9 Nâng cao kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi qua việc triển khai có hiệu quả “Học kỳ trong quân đội” hoặc “Một ngày làm bộ đội”, “Kỹ năng mềm”… (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 IV Xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng 150 1 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của TW Đoàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn” và cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, làm chuyển biến chất lượng sinh hoạt và năng lực đoàn kết, tập hợp thanh 30 3 niên của chi đoàn (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 2 Các cấp bộ Đoàn tập trung làm tốt công tác tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ thanh vận cho cán bộ đoàn cơ sở, cán bộ chi đoàn. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho tổ chức Đoàn các cấp (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 3 Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình RLĐV trong thời kỳ mới. Hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên” phù hợp điều kiện của đơn vị (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 4 Đẩy mạnh việc tập hợp thanh niên công nhân, trí thức trẻ vào tổ chức; tập trung xây dựng cơ sở Đoàn, Hội khu vực ngoài quốc doanh (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 5 Kết quả triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu phát triển nguồn trong đoàn viên thanh niên là sinh viên, trí thức, dân tộc thiểu số (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 15 6 Tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 7 Tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 40-KH/HU của các cơ sở Đoàn bằng việc đảm nhận các chương trình, đề án cụ thể nhằm phát huy vai trò thanh niên (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 25 V Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 100 1 Tăng cường thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các phong trào “Ngìn việc tốt”, “Giúp bạn đến trường”. Kết quả tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 25 2 Tăng cường hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi ở các xã nghèo; phối hợp vận động tiến tới giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và thiếu nhi không có điều kiện đến trường. 100% Đoàn cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn tổ chức tốt “Trại hè thiếu nhi trên địa bàn dân cư” hè 2010 gắn với việc trang bị các “Kỹ năng mềm” cho thiếu nhi (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 20 3 Phối hợp đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó quan tâm phối hợp tuyên truyền pháp luật và có những chương trình hỗ trợ cụ thể, thiết thực dành cho thiếu nhi (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản hoặc hình ảnh) 15 4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, tổng phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 10 5 Tham mưu các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em. Hiệu quả việc khai thác điểm vui chơi dành cho trẻ em. Vai trò của Đoàn - Hội - Đội trong việc vận động các nguồn lực xã 4 hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 15 6 Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc “vì đàn em thân yêu” (nêu tên những công trình, phần việc cụ thể, giá trị kinh tế của công trình) 15 VI Công tác tham mưu, chỉ đạo 150 1 Việc cụ thể hóa các chỉ đạo của BTV Huyện đoàn phù hợp với nhiệm vụ phát triển KT - VH - XH của địa phương (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 2 Việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (nêu những nội dung lớn đã tham mưu, đề xuất có hiệu quả với cấp ủy cơ quan địa phương); việc tham mưu kiện toàn và hoạt động của BCĐ hè, BCĐ thực hiện CLPTTN cấp xã, thị trấn (nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 20 3 Công tác kiểm tra giám sát của Đoàn (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức, kết quả cụ thể, chứng minh bằng văn bản) 15 4 Việc thực hiện thông tin báo cáo theo Hướng dẫn số 01 – HD/HĐ ngày 06/01/2010 của BTV Huyện đoàn 35 5 Tham gia đầy đủ các đợt hoạt động lớn, tập trung cấp huyện (từng hoạt động cụ thể) 30 6 Việc triển khai sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp xã, thị trấn và Chi đoàn trực thuộc (đối với các đơn vị đã đến giữa nhiệm kỳ) 30 Tổng điểm TỔNG SỐ ĐIỂM: ………………… điểm TỰ XẾP LOẠI:……….………………… …………, ngày … tháng… năm 2010 T/M…………………………… (Ký tên, đóng dấu) 5 . cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, làm chuyển biến chất lượng sinh hoạt và năng lực đoàn kết, tập hợp thanh 30 3 niên của chi đoàn (Nêu những hoạt. sống văn hoá tinh thần cho thanh niên công nhân, nhất là khu vực ngoài quốc doanh, các khu công nghiệp tập trung (Nêu những hoạt động, hình thức tổ chức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan Phan loai doan vien, Chi doan, Huong dan Phan loai doan vien, Chi doan, Huong dan Phan loai doan vien, Chi doan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay