BÀI GIẢNG VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

26 1,645 9
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 01:10

KiÓm tra bµi cò Ví dụ Nắng rọi Hương Lô khói tía bay Xa trông dòng thác trước sông này ( Xa ngắm thác núi Lư ) ? Dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, xác định từ đồng nghĩa với các từ: rọi , trông ? Dựa vào kiến thức về giải nghĩa từ đã học ở lớp 6, giải thích nghĩa các từ: Rọi, trông ? Coi sóc giữ gìn Từ Rọi Trông Nghĩa từ chiếu ánh sáng vào một vật nào đó nhìn để nhận biết mong Quan sát câu 2 ( SGK 113 ), cho biết, ngoài nghĩa là nhìn để nhận biết, từ trông còn có những nghĩa nào khác? Từ việc phân tích ví dụ trên, em hãy nhắc lại, thế nào là từ đồng nghĩa? Cho thêm ví dụ? Từ đồng nghĩa là những từnghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau trông coi coi sóc, chăm sóc mong, hi vọng, trông mong Tìm từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ trông? Từ trông là từ một nghĩa hay nhiều nghĩa? Có ý kiến cho rằng: một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Dựa vào kết quả phân tích trên, em cho biết nhận xét đó đúng hay sai? Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Từ hai kết luận trên, hãy trả lời: thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từnghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Ghi nhớ Bài tập nhanh ----Bài tập: 1,2,3 SGK 115 - Cách thực hiện: Theo nhóm - Phân nhóm: + Dãy ngoài: Bài 1 + Dãy giữa: Bài 2 + Dãy trong: Bài 3 Bài 1 - gan dạ - dũng cảm - nhà thơ - thi nhân - mổ xẻ phẫu thuật - của cải tài sản Bài 2 - máy thu thanh ra- đi-ô - sinh tố - vi-ta-min - xe hơi - ô tô - dương cầm pi-a-nô Ví dụ 1. Rủ nhau xuống bể mò cua Đem về nấu me chua trên rừng ( Trần Tuấn Khải ) Chim xanh ăn xoài xanh Ăn no tắm mát đậu cành cây đa ( Ca dao ) quả trái Thử thay thế vị trí của từ trái và quả ở hai ví dụ trên rồi cho biết nghĩa của các câu có thay đổi không? Từ đó rút ra kết luận gì? - Nghĩa giống nhau Từ đồng nghĩa - Có thể thay thế nhau hoàn toàn ( vì sắc thái nghĩa không đổi ) 2. Trước sức tấn công như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng - Công chúa Ha-ba-na đã hi sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm tay Có thể thay thế từ hi sinh và bỏ mạng trong hai ví dụ trên không? Vì sao? Nghĩa hai từ này có gì giống và khác nhau? Không thể thay thế Hi sinh, bỏ mạng ( chết ) Hi sinh Chết vì nghĩa vụ, lí tưởng cao cả ( sắc thái kính trọng ) Bỏ mạng Chết vô ích ( sắc thái khinh bỉ) Từ ví dụ, rút ra kết luận? - Nghĩa giống nhau - Không thay thế được cho nhau (sắc thái nghĩa khác nhau ) Từ đồng nghĩa không hoàn toàn Từ các ví dụ vừa phân tích, cho biết, có mấy loại từ đồng nghĩa? Tõ ®ång nghÜa Tõ ®ång nghÜa hoµn toµn - NghÜa gièng nhau - Thay thÕ ®­îc cho nhau ( kh«ng ph©n biÖt s¾c th¸i nghÜa ) Tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn - NghÜa gièng nhau - Kh«ng thay thÕ ®­îc cho nhau ( s¾c th¸i nghÜa kh¸c nhau ) Ghi nhí Ví dụ Các từ đồng nghĩa sắc thái nghĩa Kết luận về cách dùng 1. trái quả 2. chia tay chia li ( = xa nhau ) 3. biếu tặng (= cho) Không phân biệt sắc thái nghĩa - Chia tay ( có thể gặp lại: sắc thái bình thường ) - Chia li (khó gặp lại: diễn tả sự đau khổ, tạo sắc thái cổ xưa ) Sắc thái trang trọng biếu tặng ( cho người ( cho bạn bè, trên) cho người ít tuổi hơn ) - Thay thế - Không thể thay thế 1. a. Rủ nhau xuống bể mò cua Đem về nấu quả mơ chua trên rừng b. Chim xanh ăn trái xoài xanh Ăn no tắm mát đậu cành cây đa 2. a. Sau phút chia li b. Sau phút chia tay 3 a. Tôi tặng bạn chiếc bút làm kỉ niệm. b. Con biếu mẹ chiếc khăn. ? Thử thay các từ đồng nghĩa trong các cặp câu ở 3 ví dụ trên rồi rút ra kết luận về cách sử dụng? Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế nhau -> cần lựa chọn phù hợp Luyện tập Bài 4 Xác định nghĩa của từ đưa trong hai câu văn? Đưa Trao trực tiếp cho người khác Cùng đi với ai một đoạn đường trước lúc chia tay Trao Tiễn Tìm từ đồng nghĩa thay thế từ đưa trong hai câu văn ấy? [...]... dùng hai từ đồng nghĩa thay thế nhau, câu nào chỉ dùng được một trong hai từ đồng nghĩa đó? đối xử đối đãi đối xử - Nó tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó -Mọi người đều bất bình trước thái độ của nó đối với trẻ em trọng đại to lớn to lớn - Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa đối với vận mệnh dân tộc - Ông ta thân hình như hộ pháp Luyện tập Bài 8 1 Nội dung: Đặt câu với các từ: kết quả,...Luyện tập Bài 6 1 Nội dung: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống? 2.Phần thức: Làm theo nhóm , ghi vào bảng phụ, lên Hình Kết quả dán kết quả a 2 a 3 Phân nhóm: 1 thành quả 1 làm phần thành tích Tổ 1= nhóm Tổ 2 = nhóm b 1 ngoan cố 2 làm phần b 2 ngoan cường Tổ 3 = nhóm 3 làm phần c c 1 nghĩanhóm 4 làm phần d 2 nhiệm vụ Tổ 4 = vụ 4 Thời gian: 1 phút gìn d 1 giữ 2 Bảo vệ Luyện tập Bài 7 Trong các . trông mong Tìm từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ trông? Từ trông là từ một nghĩa hay nhiều nghĩa? Có ý kiến cho rằng: một từ nhiều nghĩa có thể thuộc. nhau. Từ hai kết luận trên, hãy trả lời: thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA, BÀI GIẢNG VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA, BÀI GIẢNG VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn