BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2)

15 3,081 5
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 00:10

. Ca(HSO 3 ) 2. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO 3 ) 2 Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO 3 ) 2 , CaSO 3 và nước. Pthh : Ca(OH). 2 + 2SO 2  Ca(HSO 3 ) 2 Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO 3 + H 2 O 0,5 *Lưu : Dung dịch Ca(OH) 2 phản ứng với SO 2 : -Nếu -Nếu -Nếu 1.Đổi màu chất chỉ thị : 2
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2), BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2), BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn