giáo án lớp 3 tuần 7 hai buổi

24 459 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 21:10

. - 7 chấm tròn được lấy 2 lần bằng 14 ( 7 x 2 = 14 ) - Có 7 chấm tròn được lấy 3 lần ta được 21 chấm tròn . - Ta có thể viết7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21. Vậy 7. : 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 Bài 2: Tìm X: X : 9 = 17 (dư 8) X – 675 = 30 7 x 3 Bài 3 : Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 3 tuần 7 hai buổi, giáo án lớp 3 tuần 7 hai buổi, giáo án lớp 3 tuần 7 hai buổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn