Diễn thế sinh thái

25 518 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 18:10

41 DIỄN THẾ SINH THÁI TIẾT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: 44 Giai ®o¹n khëi ®Çu Vùng đất hoang Trảng cỏ Cây bụi và cây gỗ nhỏ Rừng cây gỗ lớn (Giai ®o¹n tiªn phong) HÌNH 41.1. DIỄN THẾ SINH THÁI HÌNH THÀNH RỪNG CÂY GỖ LỚN Điều kiện tự nhiên thay đổi như thế nào? I. KHÁI NIỆM DIỄN THẾ SINH THÁI - Đầm nước mới xây dựng Có rất ít hoặc chưa có TV, ĐV - Nước sâu, ít bùn đáy - TV có hoa, rong, bèo… - Tôm, cá - Nước bớt sâu, mùn đáy nhiều hơn=> đáy hồ nông. - Sen, súng, trang… - Tôm, cá, ếch, cò - Nước nông, mùn đáy dày => vùng đất trũng. - Cỏ, lau, cây bụi… - Lưỡng cư, chim - Mùn đáy lấp đầy đầm => vùng đất cạn (rừng) - TV sống ở cạn - ĐV sống ở cạn HÌNH 41.2 SƠ ĐỒ DIỄN THẾ Ở ĐẦM NƯỚC NÔNG * Khái niệm: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. I. KHÁI NIỆM DIỄN THẾ SINH THÁI (Giai ®o¹n tiªn phong) HÌNH 41.1. DIỄN THẾ SINH THÁI HÌNH THÀNH RỪNG CÂY GỖ LỚN Kiểu diễn thế sinh thái Các giai đoạn của diễn thế sinh thái Giai đoạn khởi đầu Giai đoạn giữa Giai đoạn cuối Diễn thế thứ sinh Nguyên nhân của diễn thế sinh thái Diễn thế nguyên sinh II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Quan sát hình và hoàn thành phiếu học tập sau : Gđ khởi đầu Giai đoạn giữa Gđ đỉnh cực Gđ khởi đầu Gđ giữa Gđ cuối DIỄN THẾ NGUYÊN SINH DIỄN THẾ THỨ SINH II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Kiểu diễn thế sinh thái Các giai đoạn của diễn thế sinh thái Giai đoạn khởi đầu Giai đoạn giữa Giai đoạn cuối Diễn thế nguyên sinh Môi trường trống trơn Các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau QX tương đối ổn định Nguyên nhân của diễn thế sinh thái -Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã. -Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã. Gđ khởi đầu Giai đoạn giữa Gđ đỉnh cực II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI 1. DIỄN THẾ NGUYÊN SINH Gđ khởi đầu Giai đoạn giữa Gđ đỉnh cực 1. DIỄN THẾ NGUYÊN SINH II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Diễn thế nguyên sinhdiễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong. Sau đó các quần xã tuần tự thay thế lẫn nhau và kết quả là hình thành nên quần xã ổn định tương đối. DIỄN THẾ NGUYÊN SINH (SAU ĐỘNG ĐẤT) 1 3 5 2 6 4 [...]... LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI 2 DIỄN THẾ THỨ SINH Gđ khởi đầu Gđ giữa Gđ cuối Diễn thế thứ sinh là loại diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có quần xã sinh vật phát triển, nhưng bị huỷ diệt, sau đó các quần xã thay thế lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến hình thành 1 quần xã tương đối ổn định hoặc quần xã suy thoái DIỄN THẾ THỨ SINH Rừng thông trưởng thành Gđ khởi đầu Giai đoạn giữa Gđ đỉnh cực DIỄN THẾ NGUYÊN SINH. ..2 DIỄN THẾ THỨ SINH Gđ khởi đầu Gđ giữa Gđ cuối Các giai đoạn của diễn thế sinh thái Kiểu diễn Giai đoạn thế sinh khởi đầu thái Diễn thế thứ sinh QXSV phát triển, nhưng bị huỷ diệt Giai đoạn giữa Giai đoạn cuối Các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau Nguyên nhân của diễn thế sinh thái QX tương đối -Tác động mạnh mẽ của ngoại ổn định hoặc... khác nhau B Là quá trình biến đổi mạnh mẽ và liên tục các nhân tố hữu sinh C Là quá trình biến đổi liên tục và mạnh mẽ các nhân tố vô sinh D Cả B và C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 3 Diễn thế sinh thái diễn ra do tác động của: A Sinh vật B Con người C Nhân tố vô sinh D Một trong các nguyên nhân trên Câu 4 Xu thế chung của diễn thế nguyên sinh là: A Từ quần xã già đến quần xã trẻ B Từ quần xã trẻ đến quần... Rừng thông trưởng thành Gđ khởi đầu Giai đoạn giữa Gđ đỉnh cực DIỄN THẾ NGUYÊN SINH Gđ khởi đầu Gđ giữa DIỄN THẾ THỨ SINH Gđ cuối Tại sao hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người được coi là hành động “tự đào huyệt chôn mình” của diễn thế sinh thái? III NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI - Nguyên nhân bên ngoài : + Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã + Hoạt động khai thác tài... xã già C Từ chưa có đến có quần xã D Không xác định được CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 5 Đặc điểm cơ bản để phân biệt diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh là: A Môi trường khởi đầu B Môi trường cuối cùng C Diễn biến diễn thế D Điều kiện môi trường Câu 6 Ứng dụng của việc nghiên cứu diễn thế: A Nắm được quy luật phát triển của quần xã B Phán đoán được quần xã tiên phong và quần xã cuối cùng C Biết được... -Nguyên nhân bên trong: + Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, trong đó loài ưu thế đóng vai trò quan trọng IV TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI Rừng lim nguyên sinh Rừng sau sau Trảng cây gỗ Trảng cây bụi Trảng cỏ - Bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên Nghiên cứu diễn thế sinh thái Quy luật phát triển của quần xã Dự đoán quần xã tồn tại trước đó và quần xã trong... biện pháp khắc phục những biến đổi bất thường của môi trường, sinh vật và con người TRỒNG RỪNG ĐẬP NƯỚC THUỶ LỢI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1 Diễn thế sinh thái thể hiểu là: A Sự biến đổi cấu trúc quần thể B Thay quần xã này bằng quần xã khác C Mở rộng phần vùng phân bố D Thu hẹp vùng phân bố Câu 2 Thực chất của quá trình diễn thế sinh thái là gì? A Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các... quần xã trước đó và quần xã trong tương lai D Xây dựng kế hoạch dài hạn để phục vụ cho nông-lâm-ngư nghiệp - Trả lời câu hỏi và bài tập ở SGK, trang 185 - Nghiên cứu bài tiếp theo - Tìm hiểu về các hệ sinh thái trên Trái Đất . LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI 1. DIỄN THẾ NGUYÊN SINH Gđ khởi đầu Giai đoạn giữa Gđ đỉnh cực 1. DIỄN THẾ NGUYÊN SINH II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Diễn thế. cuối DIỄN THẾ NGUYÊN SINH DIỄN THẾ THỨ SINH II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Kiểu diễn thế sinh thái Các giai đoạn của diễn thế sinh thái Giai đoạn khởi đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn thế sinh thái, Diễn thế sinh thái, Diễn thế sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay