giao an dai so 9 theo chuan (2010-2011)

33 330 2
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 13:10

Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú Tiết 1: § 1. CĂN BẬC HAI . A. M Ụ C TIÊU : • Học sinh nắm được đònh nghóa, kí hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm . • Biết được liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số . B. CHU ẨN BỊ : GV : bảng phụ , phiếu học tập . C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HỌAT ĐỘNG 1 : Kiểm tra bài cũ . Họat động của Thầy Họat động của Học sinh Phần ghi bảng 1/ Năm học lớp sáu, bảy , tám các em đã được học các phép toán nào ? 2/ Các em cho biết phép toán ngược của phép bình phương là phép toán nào ? 3/ Nhắc lại đònh nghóa căn bậc hai của một số a ? 4/ Nêu nhận xét về căn bậc hai của một số dương a , căn bậc hai của số 0 ? p dụng : Bài ?1 SGK- trang 4 . Cho HS đọc đầu bài . • Các phép toán :Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Lũy thừa và căn bậc hai . Phép toán ngược của phép bình phương là phép tính căn bậc hai . Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a . • * Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau : Số dương ký hiệu là a và số âm ký hiệu là a − . * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0 . Ta viết : 00 = . Cho 4 HS lên bảng . Bài ?1 SGK - trang 4 . a) Căn bậc hai của 9 là : 39 = và 39 −=− b) Căn bậc hai của 9 4 là : 3 2 9 4 = và 3 2 9 4 −=− d) Căn bậc hai của 2 là : 2 và 2 − HỌAT ĐỘNG 2 : Bài mới : Căn bậc hai . * Qua kiểm tra bài cũ và làm bài ?1 , chúng ta đã ôn lại kiến thức về căn bậc hai của một số a . *Thế nào là căn bậc hai số học của một số a ? Đó là nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này. • Từ nhận xét về căn bậc hai của số dương a và số 0, kết quả nào cho chúng ta đáp số là một số không âm ? • *Số dương ký hiệu a • Căn bậc hai của số dương a là a và căn bậc hai của số 0 là 0 là các số không âm . § 1 . CĂN BẬC HAI Giáo án đại số 9 1 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú được gọi là căn bậc hai số học của số dương a . *Số 0 ký hiệu 0 được gọi là căn bậc hai số học của 0 . Đó cũng chính là đònh nghóa về căn bậc hai số học của a . *HS đọc đònh nghóa về căn bậc hai số học của a. HS đọc ví dụ 1 SGK-trang 4 . Tương tự HS cho 2 ví dụ khác . • Qua đònh nghóa, để có căn bậc hai số học của a , ta cần chú ý điều gì ? • p dụng : Bài ?2 SGK- trang 5 HS đọc bài ?2 Phép tóan tìm căn bậc hai số học của một số không âm, còn có cách gọi khác là gì ? * Khi biết căn bậc hai số học của một số a , ta có tìm được căn bậc hai của số a không ? Vì sao ? p dụng : Bài ?3 SGK- trang 5 HS đọc bài ?3 • GV treo bảng phụï. HS chọn câu trả lời đúng nhất . • Chúng ta đã học căn bậc hai số học của a . Làm thế nào để so sánh căn bậc hai số học của hai số ? Đó là nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này . • Điền vào chỗ trống để có một khẳng đònh đúng . Ở lớp 7, ta đã biết : ″ Với các số a, b không âm , nếu a < b thì … ″ . • Ta có thể chứng minh được : * Với 2 số a, b không âm • *Với số dương a, số a được gọi là căn bậc hai số học của a . * Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0 . • Với a ≥ 0 ta có : * Nếu x = a thì x ≥ 0 và x 2 = a. * Nếu x ≥ 0 và x 2 = a thì x = a . Hs trả lời nhanh • Phép tóan tìm căn bậc hai số học của một số không âm gọi là phép khai phương ( gọi tắt là khai phương ). * Căn bậc hai của số dương a là hai số đối nhau, nên khi tìm được căn bậc hai số học của số dương a , ta chỉ cần tìm thêm số đối của số đó. Hs trả lời 1) Căn bậc hai số học của 16 là : a/ 8 . b/ 8 và – 8 . c/ 4 . d/ 4 và – 4 . Trả lời : c. 2) Căn bậc hai của 14 là : a/ 7 . b/ 7 và – 7 . c/ 14 . d/ 14 và – 14 . Trả lời : d . I/ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC : 1. Đònh nghóa : SGK – trang 4 Ví dụ : a) Căn bậc hai số học của 36 là : 636 = . b) Căn bậc hai số học của 8 là : 8 . 2. Chú ý : (SGK – trang 4 ; 5) Với a ≥ 0, ta có :    = ≥ ⇔= ax x ax 2 0 Ví dụ : • Bài ?2 SGK – trang 5. b) 864 = c) 981 = d) 1,121,1 = 3. Nhận xét : (SGK–trang 5 ). I. SO SÁNH CÁC CĂN BẬC HAI SỐ HỌC : Đònh lý SGK – Trang 5 2 ) Ví dụ : • Bài ?4 SGK – trang 6 . So sánh : c) 4 và 15 . Ta có 16 > 15 Nên 1516 > Vậy 4 > 15 . d) 11 và 3 . Giáo án đại số 9 2 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú nếu a < b thì a < b . Ta có đònh lý : So sánh các căn bậc hai số học của hai số không âm . • GV hướng dẫn HS làm ví dụ 2 . *p dụng tương tự ví dụ 2 . HS làm bài ?4 SGK trang 6 . • GV hướng dẫn HS làm ví dụ 3 . Tương tự HS làm bài ?5 SGK- trang 6 . *Với các số a, b không âm nếu a < b thì a < b . HS đọc đònh lý SGK- trang 5 . Cho ví dụ . 2 Hs lên bảng làm • Bài ?4 SGK – trang 6 . So sánh : a) 4 và 15 . Ta có 16 > 15 Nên 1516 > Vậy 4 > 15 . b) 11 và 3 . Ta có 11 > 9 Nên 911 > Vậy 11 > 3 . Ta có 11 > 9 Nên 911 > Vậy 11 > 3 . • Bài ? 5 SGK – Trang 6. Tìm số x không âm, biết : a) x > 1 vì x ≥ 0 nên x > 1 ⇔ x > 1 Vậy x > 1 . b) x < 3 vì x ≥ 0 nên x < 9 ⇔ x < 9 Vậy 0 ≤ x < 9 . HỌAT ĐỘNG 3 : Dặn dò về nhà : Phần Lý thuyết : • Học đònh nghóa và chú ý về căn bậc hai số học của a. • Biết được mối liên hệ giữa căn bậc hai số học của a và căn bậc hai của a. • Nắm vững đònh lý và biết vận dụng đònh lý để so sánh các căn bậc hai số học và tìm số x không âm . Phần bài tập : Làm bài tập 1 đến bài 5 SGK-trang 6 . Xem trước bài : § 2. Căn bậc hai và hằng đẳng thức A 2 = A SGK- trang 8 ; 9 ; 10 . Tiết 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A 2 = A A. M ỤC TIÊU : - Học sinh biết cách tìm điều kiện xác đònh (điều kiện có nghóa) của A và có kó năng thực hiện điều này khi biểu thức A không phức tạp. - Biết cách chứng minh đònh lí a 2 = a và biết vận dụng hằng đẳng thức a 2 = a để rút gọn biểu thức. B.CHUẨN BỊ: Giáo án đại số 9 3 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú GV : bảng phụ . HS : bảng nhóm . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng I.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 1/ - Phát biểu đònh nghóa CBHSH và ghi kí hiệu. -Tìm CBHSH của:36 ; 144 ; 0,25 - Tìm CBH của: 49 ; 100 ; 1,44 2/ - Phát biểu đònh lí về so sánh các CBHSH. - So sánh: 3 và 10 - Tìm số x không âm biết : x < 2 II.Hoạt động 2: 1/ Căn thức bậc hai: - Đưa ra ?1 ( bảng phụ ) + Hãy đònh dạng tam giác ABC ? + Tính độ dài cạnh AB như thế nào ? → GV giới thiệu x − 25 2 là căn thức bậc hai của 25 – x 2 , còn 25 – x 2 là biểu thức lấy căn ( biểu thức dưới dấu căn) - Cho HS rút ra tổng quát về CTBH - Các số có CBH phải thỏa điều kiện gì ? Vậy các CTBH được xác đònh khi nào? - Cho HS làm VD1 ( SGK/ 8), chú ý cách trình bày gọn . -Cho HS thi đua làm nhanh ?2 2/ Hằng đẳng thức 2 A = A -Đưa ra ?3 (bảng phụ ), gọi 2 em lên bảng điền vào bảng phụ . -Có nhận xét gì về quan hệ 2 a và a? + Đònh lí: yêu cầu HS đọc. GV hướng dẫn HS chứng minh : - Hãy nhắc lại kí hiệu của CBHSH tiết trước em đã học. - Dựa vào kiến thức đo,ù em cần chứng minh những điều kiện nào để 2 a = a ? - Ta có a ≥ 0 chưa ? Tại sao ? - Chứng minh ( a ) 2 = a 2 ta xét mấy 1 HS trả lời 6; 12; 0,5 7 và -7; 10 và -10; 1,2 và -1,2 1 HS trả lời - Tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Áp dụng ĐL Pytago : ⇒ AB = x − 25 2 - Số đó phải không âm. - Khi biểu thức dưới dấu căn không âm x3 xác đònh khi: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 x25 − xác đònh khi : 5 - 2x ≥ 0 ⇔ - 2x ≥ -5 ⇔ x ≤ 2 5 a -2 -1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 2 a 2 1 0 2 3 Trả lời a = x ⇔    = ≥ ax x 2 0 - cần chứng minh a ≥ 0 và ( 1/ Căn thức bậc hai: * Tổng quát: ( SGK / 8 ) * Lưu ý: A xác đònh (có nghóa ) khi A ≥ 0 . +VD: a/ x3 xác đònh khi: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 b/ x25 − xác đònh khi : 5 - 2x ≥ 0 ⇔ - 2x ≥ -5 ⇔ x ≤ 2 5 2/ Hằng đẳng thức 2 A = A * Đònh lí : Với mọi số a, ta có Giáo án đại số 9 4 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú trường hợp của a , đó là những trường hợp nào ? + Sau khi chứng minh xong yêu cầu vài HS nhắc lại đònh lí. -Cho HS làm VD2: Tính 2 25 , 2 )13( − → gọi 2 HS lên bảng -Cho HS làm VD3: Rút gọn ( ) 2 13 − , ( ) 2 23 − → cho HS thảo luận nhóm, GV chọn bảng của2 nhóm nhanh nhất để sửa bài, chú ý bước bỏ dấu GTTĐ. → Đưa ra chú ý ( SGK/10 ) -Cho HS làm VD4 : ( SGK/ 10 ) +GV hướng dẫn HS câu a: Biểu thức A trong câu này là gì ? Bỏ dấu GTTĐ phải chú ý ĐK nào ? +Cho HS thảo luận nhóm câu b, gọi đại diện nhóm trình bày (1 hoặc 2 nhóm). III.Hoạt động 3: củng cố -Tổ chức cho các nhóm thi “Ai nhanh hơn ’’ -Treo bảng phụ: Chọn câu đúng nhất trong mỗi câu sau: 1) x36 − xác đònh khi : a/ x ≥ -2 b/ x ≥ 2 c/ x ≤ -2 d/ x ≤ 2 2) a5 − xác đònh khi : a/ a ≥ 0 b/ a ≤ 0 c/ a ≥ 5 d/ a ≤ -5 3) 2 )3,0( − = ? a/ 0 3 b/ 0,09 c/- 0,3 d/ - 0,09 4) Kết quả rút gọn biểu thức ( ) 2 103 − là: a/ 10 - 3 b/ 3 - 10 c/ ± ( 10 -3 ) d/ ± (3- 10 ) 5) Biết 2 x =7 , vậy x bằng : a/ -7 b/ 7 c/ ± 7 d/ 49 +Chọn bảng của 2 nhóm xong trước, cho HS nhận xét,GV nhận xét đúng /sai. a ) 2 = a 2 - theo đònh nghóa GTTĐ - Nếu a ≥ 0 thì a = a nên ( a ) 2 =a 2 - Nếu a< 0 thì a = -a nên ( a ) 2 =(-a) 2 = a 2 2 25 = 25 = 25 2 )13( − = 13 − =13 ( ) 2 13 − = 13 − = 3 - 1 (vì 3 > 1 ) ( ) 2 23 − = 23 − = 2 - 3 ( vì 2 > 3 ) a) 2 )2( − x = 2 − x = x – 2 (vì x ≥ 2) b) 6 a = 23 )(a = 3 a = - a 3 (vì a< 0 nên a 3 < 0 ) -Các nhóm HS thảo luận Trả lời : 1d Trả lời : 2b Trả lời : 3a Trả lời : 4a Trả lời : 5c 2 a = a -Chứng minh : ( SGK / 9) + VD : 2 25 = 25 = 25 2 )13( − = 13 − =13 ( ) 2 13 − = 13 − = 3 -1 (vì 3 > 1 ) ( ) 2 23 − = 23 − =2 - 3 ( vì 2 > 3 ) * Chú ý : ( SGK / 10) + VD4 : Giáo án đại số 9 5 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú IV.Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà: - Yêu cầu phải biết tìm điều kiện xác đònh của căn thức bậc hai. - Học phần chứng minh đònh lí với mọi số a , 2 a = a -Làm bài tập :6 → 10 (SGK /10 ; 11 ) - Chuẩn bò phần luyện tập (SGK /11) Tiết 3 LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU : - Học sinh có kỹ năng tìm hiểu của biến để A có nghóa (xác đònh) - Vận dụng thành thạo hằng đẳng thức 2 A = A để tính toán rút gọn một biểu thức. - Ôn lại kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử B- CHUẨN BỊ : - Học sinh : - Giáo viên : Bảng phụ, phiếu học tập - Bảng phụ 1 : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau : Câu 1 : Với mọi số a ta có : A. 2 a = a C. 2 a = a B. 2 a = - a D. 2 a = ± a Câu 2 : Kết quả của 2 )31( − khi bỏ dấu căn và dấu giá trò tuyệt đối là : A. 1- 3 C. ± ( 3 -1) B. 3 -1 D. Một kết quả khác BẢNG PHỤ 2 : Bài 1 : Tính A = 549 − B = 324 + Bài 2 : Rút gọn biểu thức A = 2 )73( − + 2 )725( − B = 3612 + + 3612 − C- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng HOẠT ĐỘNG 1 : Kiểm tra bài cũ - Giáo viên treo bảng phụ 1 và yêu cầu học sinh làm trên phiếu học tập Giáo viên có thể hỏi thêm các câu hỏi * Tại sao trong câu 1 ta không chọn câu A; B hoặc C mà chọn câu D? * Tương tự cho câu 2 và câu 3 HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm điều kiện có nghóa của một biểu thức - a có nghóa (xác đònh) khi nào? - Hãy vận dụng kiến thức trên để làm bài 12 trang 11 SGK - Mỗi học sinh làm trên phiếu học tập của mình Trả lời Câu 1 : D, Câu 2 : C , Câu 3 : B Bài 12 trang 11 SGK a) 72 + x có nghóa khi : 2x + 7 ≥ 0 <=> 2x ≥ -7 <=> x ≥ 2 7 − b) 43 +− x có nghóa khi -3x + 4 ≥ 0 <=> -3x ≥ -4 <=> x ≤ 3 4 c) x +− 1 1 có nghóa khi x +− 1 1 ≥ 0 <=> -1+x >0 Giáo án đại số 9 6 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm * Giáo viên cần chú ý cho học sinh phân thức 0 ≥ B A khi nào? HOẠT ĐỘNG 3 : Rút gọn một biểu thức : - Giáo viên đưa ra nội dung bài 13 trang 11 SGK. * Để rút gọn được các biểu thức có trong bài 13 ta thực hiện các bước làm như thế nào ? * Vận dụng kiến thức nào để bỏ được dấu căn của biểu thức ? - Giáo viên gọi 02 học sinh bất kỳ lên bảng làm câu a và b - Giáo viên đưa ra nội dung bài 11 trang 11 SGK. + Những biểu thức trong bài 11 cần vận dụng kiến thức nào để thực hiện phép tính ? ⇒ Ta có thể vận dụng kiến thức căn bậc hai số học của một số dương để rút gọn một biểu thức. HOẠT ĐỘNG 4 : Ôn tập về phân tích đa thức thành nhân tử. - Giáo viên đưa ra nội dung bài 14 trang 11 SGK câu a và c. +Ta học được những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử ? + Trong câu a và c ta vận dụng phương pháp nào để phân tích ? . CỦNG CỐ : A có nghóa khi A ≥ 0 2 A = A = Giáo viên treo nội dung bảng phụ 2 là bài tập về nhà cho học sinh - Cá nhân học sinh trả lời - Đại diện các nhóm trình bày Cá nhân học sinh trả lời. 2 a = a - Cá nhân học sinh tự làm trong vở bài tập. - Cá nhân học sinh trả lời. 4 phương pháp Hằng đẳng thức <=> x >1 d) Vì x 2 ≥ 0 với mọi x ℜ∈ ⇒ x 2 + 1 > 0 với mọi x ℜ∈ 2 1 x + có nghóa với mọi x ℜ∈ Bài 13 trang 11 SGK a) A = 2 2 a - 5a với a < 0 A = 2 a - 5a Vì a < 0 nên ta có : A = -2a – 5a A = -7a b) B = 2 25a + 3a với a ≥ 0 B = 2 )5( a + 3a B = a5 + 3a Vì a≥ 0 ta có : B = 5a + 3a B = 8a Bài 11 trang 11 SGK a) A = 16 . 25 + 196 : 49 = 4 . 5 + 14 : 7 = 20 + 2 = 22 b) B = 36 : 18.3.2 2 - 169 = 36 : 18 - 13 = 2 - 13 = -11 c) 81 = 9 = 3 d) D = 22 43 + D = 25 D = 5 Bài 14 trang 11 SGK a) A = x 2 - 3 = x 2 – ( 3 ) 2 = ( x - 3 )( x + 3 ) c) C = x 2 + 2 3 x + 3 = x 2 + 2x 3 + ( 3 ) 2 = ( x + 3 ) 2 HỌAT ĐỘNG 3 : Dặn dò về nhà : Phần Lý thuyết : Ôn lại các kiến thức :  Lũy thừa của một tích : (abc) n = a n .b n .c n . Chú ý đònh nghóa CBHSH của a: Giáo án đại số 9 7 A nếu A ≥ 0 -A nếu A < 0 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú  Hằng đẳng thức : A 2 = A =    − A A khi khi A A < ≥ 0 0 ; A là 1 biểu thức. Phần bài tập : Làm bài tập 1 đến bài 5 SGK-trang 6 . Xem trước bài : § 3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Tiết 4. : LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG A. MỤC TIÊU : -. Học sinh nắm được nội dung và cách chứng minh đònh lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. - Biết vận dụng và rèn kỹ năng dùng các quy tắc khai phương 1 tích, nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. B. CHU ẨN BỊ : HSø : - Ôn lại các kiến thức :  Lũy thừa của một tích : (abc) n = a n .b n .c n . Chú ý đònh nghóa CBHSH của a:  Hằng đẳng thức : A 2 = A =    − A A khi khi A A < ≥ 0 0 ; A là 1 biểu thức. GV - bbảng phụ C. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Định lí Đưa bt ?1, u cầu HS lên bảng làm - = ? -Giới thiệu đl(sgk trang 12) Hướng dẫn HS chúng minh định lí Định lí này có thể mở rộng cho tích của nhiều số khơng âm. Vd: Tính 9.81.25 Giới thiệu chú ý SGK Hoạt động 2 - Ta có thể áp dụng đònh lý này từ trái sang phải để có qui tắc khai phương 1 tích - GV cho HS làm ?2 Nhận xét, cho điểm - Thực hiện: = = 20 .= 4.5 = 20 => = . - Tổng quát : = . (với a ≥ 0, b ≥ 0) - Đọc quy tắc khai phương 1 tích trong SGK trang 13 - Học sinh theo dõi a/ 0,16.0,64.225 = 0,16 . 1. Đònh lý: (sgk trang 12) Chứng minh SGK * Chú ý: (SGK trang 13) Với a ≥ 0 ; b ≥ 0 ; c ≥0 = 2. Áp dụng a. Quy tắc khai phương 1 tích (SGK trang 13) VD: a/ 0,16.0,64.225 = Giáo án đại số 9 8 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú 0,64 . 225 = 0,4. 0,8. 25= 8 b. 250.360 = 25.36.100 = 25 . 36 . 100 = 5.6.10 = 300 0,16 . 0,64 . 225 = 0,4. 0,8. 25= 8 b. 250.360 = 25.36.100 = 25 . 36 . 100 = 5.6.10 = 300 - Tương tự, ta có thể áp dụng đònh lý từ phải sang trái để có qui tắc nhân các căn bậc hai. - Đọc qui tắc nhân hai căn bậc hai (SGK trang 13) - HS theo dõi b) Quy tắc nhân các căn bậc hai (SGK trang 13) Cho HS xem VD 2 SGK và GV hướng dẫn thêm - Yêu cầu hs vận dụng giải ?3trang 14 A . B = ? Giới thiệu chú ý SGK trang 14 u cầu HS nghiên cứu VD 3 rồi vận dụng làm ?4 Nhận xét, cho điểm 2 HS lên bảng làm Cả lớp làm vào vở a)===15 b) 4,9 = 20.72.4,9 = 7056 = 84 .A B Đọc chú ý HS thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày a ≥ 0 ; b ≥ 0 a) . = = = = 6a 2  = 6a 2 b) = = = 8.a.b = 8.a.b = 8ab. VD: a)===15 b) 4,9 = 20.72.4,9 = 7056 = 84 Chú ý (SGK trang 14) a ≥ 0 ; b ≥ 0 a) . = = = = 6a 2  = 6a 2 b) = = = 8.a.b = 8.a.b = 8ab. Hoạt động 3 củng cố Đưa bảng phụ Chọn câu đúng nhất 1) Học sinh A tính: = + = 4 + 3 = 7 Học sinh B tính: = = A. HS A đúng, B. HS B đúng, C. cả 2 đều sai, D. HS B sai 2/ Khai phương tích 12 . 30 . 40 được: A. 1200 B.120 C. 12 D. 240 - Làm BT 19 a, b Dặn dò về nhà * Học thuộc các phần ghi SGK * Làm bài tập 17, 18, 19c,d, 20, 21 SGK trang 14, 15 * Chuẩn bò cách giải các bài tập luyện tập trang 15, 16/SGK - HS sinh hoạt theo tổ - Thảo luận - Chọn và ghi kết quả vào giấy, giữ kín - Khi có hiểu lệnh, nộp cho GV. 1/ C 2/ B Tiết 5 LUYỆN TẬP Giáo án đại số 9 9 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú A .MỤC TIÊU : -Củng cố các hằng đẳng thức đã học ở lớp 8 và lớp 9 - Củng cố quy tắc nhân 2 căn thức bậc hai; Khai phương 1 tích - Rèn luyện kỹ năng áp dụng các công thức đã học vào giải toán B.CHU ẨN BỊ : Gv: Bảng phụ HS : máy tính bỏ túi C. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Phần ghi bảng Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ HS1: Phát biểu quy tắc khai phương 1 tích và viết công thức - Làm bt 19 b GV: Nhận xét, cho điểm HS 2: Phát biểu quy tắc nhân các căn bậc hai. Viết cơng thức - Làm bt 20 a Nhận xét , cho điểm - GV Sửa BT 20 c Hoạt động 2: Luyện tập GV cho 1 HS đọc đề BT22, yêu cầu HS xác đònh làm gì? GV: Để giải bài toán cần sử dụng hằng đẳng thức nào? Công thức nào? GV gọi 2 HS lên bảng sửa câu a, b GV treo bảng phụ ghi BT23 yêu cầu HS nêu cách làm GV: Hai số như thế nào là nghòch đảo của nhau?=> Cách chứng minh? Cho HS thảo luận nhóm HS viết các công thức 4 2 (3 )a a − = 4 a 2 (3 )a− = a 2 3 a− = a 2 (a – 3) 22 48.3 3.2 8 3 3 2 ) 2 a a aaaaa a == ==⋅ HS quan sát rồi sửa vào tập HS: Đưa biểu thức dưới dấu căn thành tích rồi mới tính HS:A 2 -B 2 =(A+B)(A-B) BAAB . = HS sửa bài vào vở 525 )1213).(1213(1213) 22 == −+=− a 153.59.259.25 )817)(817(817) 22 ==== −+=− b HS:Biển đổi VT bằng VP HS: Hai số có tích bằng 1=> Chứng minh tích của 2 số đó bằng 1 Đại diện nhóm trình bày a/ 2 2 (2 3)(2 3) 2 ( 3) 4 3 1 VT VP = − + = − = − = = b/ 2 2 ( 2006 2005)( 2006 2005) ( 2006) ( 2005) 2006 2005 1 − + = − = − = ( ) 20052006 −=> và ( ) 20052006 + BT 20 trang 15 SGK: 22 48.3 3.2 8 3 3 2 ) 2 a a aaaaa a == ==⋅ aaa aaaaa aaaaaac 12315 3.3.539.5.5 345.5345.5) =−= −=−= −=− BT22 trang 15 SGK 525 )1213).(1213(1213) 22 == −+=− a 153.59.259.25 )817)(817(817) 22 ==== −+=− b BT 23 trang 15SGK 134 )3(2)32)(32)( 22 =−= −=+− a 120052006 20052006 2005200620052006 22 =−= −= +− )()( ))()(b ( ) 20052006 −=> và ( ) 20052006 + Là 2 số nghòch đảo của nhau BT24 trang 15 SGK 422 3149614 )()() xxxa +=++ 22 )31(2)31(2 xx +=+= BT25 trang 16 SGK: 816 = xa) đkxđ:x≥ 0 ⇔ 16x = 64⇔ x= 16 64 = 4 Giáo án đại số 9 10 [...]... đủ theo SGK - Cho HS xem vd SGK - Làm ?2 - GV nhận xét và sửa kết quả cho hs GV:Đỗ Văn Phú 2 hs khác phát biểu lại a b a) HS lên bảng làm 225 225 15 = = 256 256 16 b) Hs làm theo nhóm 196 196 0.0 196 = = 10000 10000 14 = 100 a) Theo quy tắc 80 5 =? a b 15 16 196 196 = 10000 10000 0.0 196 = = 14 100 a b = 80 a) 5 80 5 = Ví dụ 2: b) 49 1 : 3 = 8 8 b) tương tự = 49 25 = 49 25 : = 8 8 49 25 99 9 111 b) 49. .. xét Hoạt động 2 ( Bài tập) - Làm bt 70 SGKa, c, d Giáo án đại số 9 Ghi bảng 25 16 196 81 49 9 a/ 5 4 14 40 = = 9 7 3 27 29 b/ x 2 + 1 xđ với mọi x vì x2 + 1 > 0 BT 71 a/ 25 16 196 81 49 9 / 5 4 14 40 = = 9 7 3 27 640 34,3 64.343 = c/ 567 567 = 64. 49 8.7 56 = = 81 9 9 21, 6 810 112 − 52 d/ = 216.81(16.6) = 20736.81 = 144 .9 = 1 296 Trường THCS Tân Thành GV:Đỗ Văn Phú c/ = Nhận xét u cầu HS ơn... tiếp Ghi bảng Bài 31/ 19 a)= = 3 - =5-4=1 => - 16 < b) Vì a>b>0 nên a-b>0 Theo bài 26 > + > > Bài 32a: 1 22 25 49 1 = 16 9 100 25 49 1 5 7 1 7 = = 16 9 100 4 3 10 24 Bài 32c: 165 − 124 = 164 2 HS làm bài và nhận xét Cả lớp ghi vào vở HS có thể có cách giải tương tự 9 4 5 0,01 = 16 9 = (165 − 124)(165 + 124) 164 2 2 89 17 = 4 2 = 41.2 89 164 Trường THCS Tân Thành Hướng dẫn HS đưa 9+ 12a+4a2 về bình phương... 16 196 196 = 10000 10000 0.0 196 = = 14 100 a b = 80 a) 5 80 5 = Ví dụ 2: b) 49 1 : 3 = 8 8 b) tương tự = 49 25 = 49 25 : = 8 8 49 25 99 9 111 b) 49 1 : 3 = 8 8 99 9 = 9 =3 111 = 49 25 = 49 25 : = 8 8 49 25 7 5 52 52 = = 117 117 13.4 4 2 = = 13 .9 9 3 a) 2a 2 b 4 = 50 = 5 80 = 16 = 4 5 = b) 7 5 = 80 a) a) - Làm ?3 - GV nhận xét và sửa kết quả cho hs - Gv giới thiệu trường hợp tổng quát với quat với A, B... 300 = 25.3 + 16.3 − 3.100 = 25.3 + 16.3 − 3.100 = 5 3 + 4 3 − 10 3 = − 3 = 5 3 + 4 3 − 10 3 = − 3 b/ 9a − 16a + 49a với a ≥ 0 b/ 9a − 16a + 49a với a ≥ 0 =3 a − 4 a + 7 a = 6 a =3 a − 4 a + 7 a = 6 a c/ 16b + 2 40b − 3 90 b c/ 16b + 2 40b − 3 90 b với b ≥ 0 với b ≥ 0 = 4 b + 4 10b − 9 10b 4 b + 4 10b − 9 10b = = = 4 b − 5 10b 4 b − 5 10b 2/ Rút gọn Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày a/ (2 − 3) 2 +... cách giải tương tự HS nhận xét bài của từng nhóm HS sửa bài (165 − 124)(165 + 124) 164 41.2 89 164 = 2 89 17 = 4 2 = 2 25 49 1 = 16 9 100 25 49 1 5 7 1 7 = = 16 9 100 4 3 10 24 HS làm bài và nhận xét Cả lớp ghi vào vở Hoạt động 4: HS làm bài tập 34 a, c theo nhóm 9 4 5 0,01 = 16 9 33a) 2 x − 50 = 0  2 ( x − 25 ) = 0 x–5=0 x=5 P/t có 1 nghiệm x = 5 33c) 3 x 2 − 12 = 0  x2 = 12 3 12 x 2 = 4... động 3 ( Dặn dò) - Về nhà học bài, chuẩn bị bài tập tt 640 34,3 64.343 = 567 567 64. 49 8.7 56 = = 81 9 9 21, 6 810 112 − 52 d/ = 216.81(16.6) = 20736.81 = 144 .9 = 1 296 Kiểm tra 15 ` 1)Thực hiện phép tính a)5 18 - 50 + -3 4 + b) 16 8 20 - 5 +2 2)Chứng minh: 4 − 2 3 = (1 − 3) 2 3)Rút gọn:A = 25 x + 25 − 36 x + 36 + 49 x + 49 + x +1 IV/ LƯU Ý SAU KHI SỬ DỤNG GIÁO ÁN: ……………………………………………………………………………………………………………... Phú 5 a − 4b 25a 3 + 5a 16ab 2 − 2 9a = 5 a − 20ab a + 20ab a − 6 a = a b/ 5a 64ab3 − 3 12a 3b3 + 2ab 9ab −5b 81a 3b = 40ab ab − 6ab ab b/ 5a 64ab − 3 12a b + 2ab 9ab +6ab ab − 45ab ab −5b 81a 3b = −5ab ab 3 3 3 = 40ab ab − 6ab ab Nhận xét Làm Bt 60 sgk u cầu làm từng căn thức BT60 +6ab ab − 45ab ab 16 x + 16 − 9 x + 9 = −5ab ab + 4x + 4 + x + 1 16 x + 16 − 9 x + 9 + 4x + 4 + x + 1 B = = 4 x +1 − 3... 15 − 6 6 + 33 − 12 6 b/ = 9 − 6 6 + 6 + 9 − 12 6 + 24 3/ Cho biểu thức A= 4 x + 20 − 3 5 + x + 9 x + 45 a/ Rút gọn b/ Tìm x để A có giá trị bằng 6 Giáo án đại số 9 Muốn tìm x ta làm thế nào? = (3 − 6) 2 + (3 − 2 6) 2 = (3 − 6) 2 + (3 − 2 6) 2 Nhận xét = 9 − 6 6 + 6 + 9 − 12 6 + 24 = 3− 6 + 3− 2 6 = 3− 6 + 3− 2 6 = 3− 6 + 2 6 −3 = 6 = 3− 6 + 2 6 −3 = 6 4( x + 5) − 3 5 + x + 9( x + 5) = 2 x+5 −3 x+5 +3... quy tắc chia các căn bậc hai Làm BT 29c Nhận xét, cho điểm Sửa bài tập 31/ 19 Lưu ý hs: không chắc bằng Hoạt động 2: Giáo án đại số 9 Hoạt động của HS HS phát biểu quy tắc và làm BT 1 HS lên bảng giải Cả lớp dò bài và nhận xét bài giải 13 Ghi bảng Bài 31/ 19 a)= = 3 - =5-4=1 => - 16 < b) Vì a>b>0 nên a-b>0 Theo bài 26 > Trường THCS Tân Thành Cho HS làm bài 32 a,c/ 19 Cho HS thảo luận nhóm Cho HS nhận xét . làm theo nhóm 100 14 10000 196 10000 196 0 196 .0 = == b a b a = a) 5 80 5 80 = b) 5 7 25 49 25 49 8 25 : 8 49 8 1 3: 8 49 == == a) 39 111 99 9 111 99 9 ===. HS lên bảng . Bài ?1 SGK - trang 4 . a) Căn bậc hai của 9 là : 39 = và 39 −=− b) Căn bậc hai của 9 4 là : 3 2 9 4 = và 3 2 9 4 −=− d) Căn bậc hai của 2
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dai so 9 theo chuan (2010-2011), giao an dai so 9 theo chuan (2010-2011), giao an dai so 9 theo chuan (2010-2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay