toan hoc tuoi tho phan de thi hsg

87 420 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 04:10

. MAD. Chứng minh rằng CD = MN. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI BÌNH * Môn thi : Toán * Thời gian : 120 phút * Khóa thi : 2001-2002 A. Lí thuyết. Chứng minh CDEF là một tứ giác nội tiếp. b) Kéo dài DE cắt AC ở K. Tia phân giác của góc CKD cắt EF và CD tại M và N. Tia phân giác của góc CBF cắt DE và CF
- Xem thêm -

Xem thêm: toan hoc tuoi tho phan de thi hsg, toan hoc tuoi tho phan de thi hsg, toan hoc tuoi tho phan de thi hsg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn