ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP LỚP 8

21 808 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 04:10

§Ò c¬ng «n tËp §Þa lÝ ************* Câu 1: Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta ? Câu 2: Nêu rõ một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta ? Câu 3: Một số biện pháp khai thác tổng hợp các dòng chảy sông ngòi ở nước ta ? Câu 4: Thuận lợi và khó khăn của lũ lụt và biện pháp phòng chống ? Câu 5: Các vườn quốc gia có giá trị khoa học và kinh tế xã hội như thế nào? Câu 6: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào ? Câu 7: Vẽ sơ đồ các nhân tố hình thành đất ? Câu 8: Vẽ sơ đồ biểu thị hiện tượng do mất rừng nước ta ? ***************** Trả lời ***************** Câu 1:hình dạng chữ S với đường bờ biển dài và hẹp chiều ngang nên ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền Câu 2:Khai thác khoáng sản quá mức, không có kế hoạch trong khi đó sự tạo thành khoáng sản phải trải qua hàng triệu năm.Trong chiến tranh, bọn thực dân, đế quốc đã khai thác quá nhiều để phục vụ cho lợi ích của chúng . Câu 4: - Thuận lợi:Khai thác thủy hải sản - Khó khăn:Tàn phá, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, gây thiệt hại nghiêm trọng đến vật chất và tính mạng con người - Biện pháp phòng chống: xây dựng hệ thống đê điều kiên cố, xây dựng nhà cửa vững chắc, phải di dời đến vùng cao hơn ngay khi có thông báo về lũ lụt, (Đối với người miền Nam thì thường phải sống chung với lũ ) Câu 6: -Thuận lợi: khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều giúp phát trồng cây lúa nước và nhiều loại hoa màu khác. Mưa nhiều thì lượng nước sông cũng nhiều giúp phát triển thủy sản, thủy điện . - Khó khăn: lượng mưa tập trung theo mùa gây nên hạn hán kéo dài vào mùa khô; lũ lụt, sạt lở đất vào mùa mưa . Câu 5: - Là nơi lưu trữ, bảo tồn nhiều loài động ,thực vật quý hiếm-->duy trì, đảm bảo và phát huy tính đa dạng của hệ sinh thái Việt Nam - Phát triển du lịch sinh thái - Là cơ sở để nghiên cứu sinh học . §Ò c¬ng «n tËp LÞch sö ************** Câu 1: a. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước. b. Nhận xét. - Tổ chức bộ máy nhà nước được thiết lập chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. - Người Pháp trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý, chi phối bộ máy nhà nước. Câu 2: a. Chính sách - Chính trị: Xây dựng bộ máy nhà nước ở Đông Dương ( bộ máy ở câu 1) - Kinh tế: * Nông nghiệp: + Đẩy mạnh chính sách cướp đpạt ruộng đất (năm 1902 đã có 182 000 ha ruộng đất bị Pháp chiếm, riêng Giáo hội Thiên Chúa đã chiếm ¼ diện tích cày cấy ở Nam Kì) + Phương pháp canh thu tô đối với nông dân của bọn địa chủ (phát ruộng đất thu lại hoa màu). ~> Bóc lột sức lao động cùng kiệt của nông dân. * Công nghiệp: + Tập trung khai thác than và kim loại theo sản lượng lớn (năm 1912 sản lượng lớn gấp hai lần năm 1903, năm 1911 khai thác hàng vạn tấn kẽm, thiếc, đồng, hàng trăm kg vàng và bạc.) + Công nghiệp sản xuất xi măng, gạch ngói, điện nước, chế biến gỗ, xay xát gạo, làm giấy, diêm, rượu, đường, vải sợi… đem lại cho Pháp những nguồn lợi khổng lồ. + Thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột về kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. ~> - Chủ yếu là để thu nguồn nguyên liệu cho thực dân Pháp. - Phục vụ xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu chính quốc và người Pháp lâu dài tại Việt Nam. + Nắm giữ thị trường Việt Nam bằng cách: 1. Hàng Pháp vào Việt Nam được đánh thuế nhẹ nhàng hoặc miễn. 2. Hàng nước khác vào Việt Nam đánh cao, có thứ lên đến 120% + Thu nhiều thứ thuế mới (muối, rượu, thuốc phiện…) + Bắt đi phu cầu đường, xây dinh thự. * Văn hóa, giáo dục: + Cho đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến. Song, trong một số kì thi có môn tiếng Pháp. Về sau, do nhu cầu học tập của con em các quan chức thực dân và cũng để tạo một lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị, chính quyền Pháp ở Đông Dương bắt đầu mở trường học mới cùng một số cơ sở văn hóa. + Hệ thống giáo dục phổ thông được chia làm ba bậc: 1. Bậc Ấu học ở xã, thôn, chuyên dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ. 2. Bậc Tiểu học ở phủ, huyện, dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ, môn tiếng Pháp là môn tự nguyện. 3. Bậc Trung học ở tỉnh, dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ, tiếng Pháp là môn bắt buộc. b. Chính sách văn hóa giáo dục của Pháp không phải để khai hóa văn hóa cho người Việt Nam, vì: - Pháp mở ít trường học, và càng lên cao, thì học sinh học càng ít. ~> Tạo cho chúng tầng lớp tay sai phục vụ cho chúng khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp. Lợi dụng phong kiến để cai trị, đàn áp nhân dân, kìm hãm dần khiến dân ta ngu dốt. Câu 3: a. Các vùng nông thôn. - Giai cấp địa chủ phong kiến đã dần đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày càng đông. Một bộ phận cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân. Tuy nhiên, một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước. - Cuộc sống nhân dân cơ khổ trăm bề: * Bị tước đọat ruộng đất, gánh chịu nhiều thứ thuế và vô số các khỏan phụ thu của chức dịch trong các làng. * Nông dân bị phá sản hoặc ở nông thôn làm tá điền cho địa chủ, một số bỏ đi phu các đồn điền Pháp, số khác ra thành thị làm cắt tóc, bồi bếp… hoặc làm công ở các nhà máy, hầm mỏ của tư bản Pháp và Việt Nam. - Cuộc sống ở nông thôn và thành thị lâm vào cảnh nghèo khổ không lối thóat. ~> Căm ghét chế độ bóc lột của thực dân Pháp, với ý thức dân tộc sâu sắc, nhân dân ta sẵn sàng hưởng ứng tham gia các cuộc đấu tranh do bất kì cá nhân, tổ chức, giai cấp nào đề xướng giúp họ gìanh tự do và no ấm. b. Đô thị phát triển, sự xuất hiện của giai cấp tầng lớp mới. - Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển ngày càng nhiều ( Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Huế…) - Một tầng lớp tư sản đầu tiên đã xuất hiện. * Là những nhà thầu khóan, đại lí, chủ xí nghiệp, chỉ xưởng thủ công, chủ hãng buôn bán. * Họ bị tư bản Pháp chèn ép, chính quyền thực dân kìm hãm. * Không dám tỏ thái độ, hay tham gia các cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc mà chỉ muốn thay đổi nhỏ để dễ bề buôn bán, làm ăn. - Tầng lớp tiểu tư sản thành thị đông đảo xuất hiện: * Là chủ xưởng thủ công, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp (thông ngôn, nhà giáo, thư kí, kế tóan, học sinh…) * Tuy dễ chịu hơn nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị nhưng cuộc sống bấp bênh. * Có ý thức dân tộc nên tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX. - Công thương nghiệp phát triển tiến tới hình thành đội ngũ công nhân ( xấp xỉ 10 vạn người) * Phần lớn xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất nên tìm đến hầm mỏ, nhà máy xin làm công ăn lương. * Có tinh thần đấu tranh do bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột. c. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. - Đầu thế kỉ XX, tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào Việt Nam qua sách báo của Trung Quốc. Hơn nữa, việc Nhật Bản đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và trở nên giàu mạnh kích thích nhiều nhà yêu nước lúc bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật. ~> Họ lao vào cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản với tất cả nhiệt huyết. Câu 4: a. Phong trào Đông Du (năm 1905 đến 1909) - Trong những nhà yêu nước đón nhận con đường cứu nước dân chủ tư sản, một số người muốn đưa vào Nhật Bản vì đây là nước cùng màu da và văn hóa hán học, lại đi theo con đường tư bản Châu Âu nên đã giàu mạnh và đánh bại đến quốc Nga. - Để thực hiện ý định trên, các nhà yêu nước lập ra hội Duy Tân (1904) do Phan Bội Châu đứng đầu, mục đích của hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập. - Đầu năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật Bản nhà giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. Người Nhật hứa chỉ đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau này. Hội Duy Tân phát động thành viên tham gia phong tròa Đông Du. - Lúc đầu phong trào Đông Du họat động thuận lợi, số học sinh sang Nhật có lúc lên tới 200 người. Đến tháng 9 năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật và yêu cầu nhà cầm quyền lúc này trục xuất những người yêu nước Việt Nam. Tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật ~> phong trào Đông Du tan rã ~> hội Duy Tân ngừng họat động. b. Đông kinh nghĩa thục (1907) - Cùng thời với phong trào Đông Du ở Bắc Kì có cuộc vận động cải cách VHXH theo lối tư sản. - Tháng 3 năm 1907 Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hòanh… mở trường đại học tại Hà Nội lấy tên Đông kinh nghĩa thục. - Chương trình học gồm các bài về địa lí, sử, khoa học thường thức. Bên cạnh hình thức mở trường học, các nhà Nho tiến bộ còn tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo. ~> Bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nhân dân học tập và nếp sống mới. - Lúc đầu trường họat động chủ yếu ở Hà Nội, sau đó mở ra ngọai thành và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình… Số học sinh có lúc lên tới 1000 người. - Họat động của Đông Kinh nghĩa thục khiến thực dân Pháp lo ngại. Tháng 11 năm 190 thực dân Pháp ra lệnh giải tán trường, tịch thu sách vở, tài liệu, đồ dùng của trường. Lương Văn Can, Hòang Tăng Bí, … bị bắt. Tuy chỉ họat động trong một thời gian ngắn, nhưng Đông Kinh nghĩa thục đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt là trong cuộc cổ động cách mạnh, phát triển văn hóa ngôn ngữ dân tộc. c. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) - Cũng trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy Tân diễn ra sôi nổi tại Trung Kì. Lãnh đạo phong trào là Phan Châu Trinh, Hùynh Thúc Kháng…. Gần giống như phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở Bắc KÌ, hình thức họat động của phong trào này rất phong phú: mở trường, diễn thuyết về các đề tài sinh họat xã hội, tình hình thế giới… Ảnh hưởng của phong trào rất mạnh. Đến năm 1908, dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân, một phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam, sau đó ra Quảng Ngãi rồi lan ra một số tỉnh ở Trung Kì. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tuyên án xử tử hình nhiều nhà yêu nước trong đó có Phan Châu Trinh…. Câu 5: Những đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 – 1918. a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917). - Khi thực dân Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính ráo riết để đưa sang chiến trường Châu Âu, những người yêu nước tiến bộ ở hai tỉnh Quảng Nam và Quản Ngãi do Thái Phiên và Trần Cao Vân lãnh đạo đã bí mật liên lạc với số lính tập trung tại TP Huế. - Kế họach khởi sự được dự kiến vào đêm mùng 3, rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1916 tại Huế song việc chuẩn bị của các lãnh đạo còn nhiều thiếu sót nên kế họach bị bại lộ. Các trại lính người Việt đều đóng cửa, khí giới bị tước. Thái Phiên, Trần Cao Vân bị bắt và sau đó bị kết án tử hình. Vua Duy Tân bị truất ngôi và bị đày ở Châu Phi. - Một cuộc khởi nghĩa khác của binh lính nổ ra ở Thái Nguyên. Năm 1917, nhờ hàng ngày tiếp xúc với những người tù chính trị, trong đó có Lương Ngọc Quyến, một số binh lính do Trịnh Văn Cấn cầm đầu được giác ngộ và đã phối hợp với tù chính trị tiến hàng khởi nghĩa. - Nghĩa quân đã giết chết tên giám binh Pháp, phá nhà lao, thả những người tù chính trị, chiếm các công sở và làm chủ tỉnh lị Thái Nguyên trong một tuần lễ, nhưng lại không chiếm được trại lính Pháp. Vì thế, khi viện binh Pháp kéo đến chúng tập trong từ ngòai đánh vào, từ trong đánh ra làm cho nghĩa quân rút ra khỏi tỉnh lị. Lương Ngọc Quyến đã anh dũng chiến đấu và hi sinh. - Cuộc chiến đấu kéo dài gần năm tháng ở rừng vô cùng gian khổ. Bị thương, Đội Cấn đã tự sát ~> nêu cao ý chí bất khuất của người chỉ huy và nghĩa quân anh hùng. - Ngòai ra, trong thời gian chiến tranh Thế Giới I, cũng nổ ra cuộc đấu tranh chống Pháp của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên tiêu biểu là cuộc nổi dậy của đồng bào Mơ-nông, do Nơ-trang Long chỉ huy. b. Họat động của Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) sau khi ra đi tìm đường cứu nước. - Giữa năm 1911, tại bến cảnh Nhà Rồng, Sài Gòn. Nguyễn Tất Thành xuống làm phụ bếp cho tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin (một tàu buôn của Pháp) để có cơ hội tới các nước Phương Tây học hỏi họ rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước. Cuộc hành trình của Người kéo dài 6 năm qua nhiều nước Phi-Mỹ-Âu. - Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Ở đây, Người đã làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp. Người còn tham gia vào Hội những người Việt Nam yêu nước, Người viết báo, truyền đơn, tranh thủ các diễn đàn, các buổi meetting để tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho Cách mạng Việt Nam. Sống và họat động trong phong trào Công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng Tháng 10 Nga, tư tưởng Người dần có những biến chuyển. - Những họat động yêu nước của Người tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để người xác định con đường cứu nước cho nhân dân. Đề cơng ôn tập Vật lí Đề bài: Câu 1 (1đ): Một mũi tên đợc bắn ra từ một cách cung là nhờ năng lợng của mũi tên hay của cách cung? Đó là dạng năng lợng nào? Câu 2 (1,5đ): Thả một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào ? Chúng chuyển hoá nh thế nào? Câu 3 (1đ): Một ngời kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Ngời ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của ngời kéo? Câu 4 (2đ): a/ Thế nào là sự sự đối lu? Bức xạ nhiệt? Môi trờng chủ yếu xảy ra sự đối lu, bức xạ nhiệt ? b/ Tại sao khi rót nớc sôi vào cốc thuỷ tinh thì cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng. Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nớc sôi vào thì ta làm nh thế nào? Câu 5 (2đ): a/ Nhiệt lợng là gì? Công thức tính nhiệt lợng? b/ Nói năng suất toả nhiệt của than đá là 27.10 6 J/kg nghĩa là gì? Câu 6 (2,5đ): Dùng một bếp than để đun sôi 2 lit nớc có nhiệt độ ban đầu 20 0 C đựng trong ấm nhôm có khối lợng 400g. Tính khối lợng than cần dùng. Cho biết hiệu suất của bếp than là 35%, nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nớc là 4200J/kg.K, năng suất toả nhiệt của than đá là 27.10 6 J/kg. Đáp án Câu Nội dung Điểm 1 Mũi tên đợc bắn từ cung ra là nhờ năng lợng của cách cung. Năng lợng đó là thế năng đàn hồi. 1đ 2 Thả một vật rơi từ độ cao h xuống đất. Trong quá trình rơi cơ năng của vật gồm động năng và thế năng. Thế năng chuyển dần sang động năng. 1đ 0,5đ 3 - Công của lực kéo là: A = F .S = 180. 8 = 1440 J. - Công suất của ngời kéo là: P = A/t Với A = 1440J ; t = 20 giây. => P = 1440/ 20 = 72 W. 1đ 1đ 4 a/ Đối lu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đối lu chỉ xảy ra trong môi trờng chất lỏng và khí. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy ra trong môi trờng chất khí và chân không. b/ Thuỷ tinh dãn nở kém nên khi rót nớc nóng vào cốc thì phần bên trong bị giản nở, nhng phần bên ngoài không kịp nở ra do đó cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng. Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nớc nóng thì cần nhúng trớc cốc vào nớc nóng. 0,5đ 0,5đ 1đ 5 a/ Nhiệt lợng là phần nhiệt năng mà vật nhận đợc hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Công thức tính nhiệt lợng: Q = c. m. t. Trong đó: c là nhiệt dung riêng của chất, đo bằng J/kg.K 0,5đ 0,5đ m: khối lợng của vật, đo bằng kg. t: độ thay đổi nhiệt độ, t = 2 1 t t b/ Nói năng suất toả nhiệt của than đá là 10.10 6 J/kg nghĩa là, khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá thì toả ra một nhiệt lợng là 10.10 6 J 1đ 6 Nhiệt lợng mà ấm và nớc thu vào là: Q thu = (c 1 .m 1 + c 2 .m 2 ).t = ( 4200. 2 + 880. 0,4).( 100 20 ) = ( 8400 + 352). 80 = 8752 . 80 = 700160 J Vì hiệu suất của bếp là 35% nên nhiệt lợng của bếp toả ra là: Q toả = = 100. 35 thu Q 35 100.700160 = 2000457 J Mặt khác, ta có: Q toả = q. m m = Q toả / q = 2000457/ 27.10 6 = 0,074 kg. 1đ 0,5đ 1đ Câu 1 (1đ): Một quả bóng đang bay bị đập vào tờng. Quả bóng bị bật trở lại là nhờ năng lợng của nó hay của bức tờng. Đó là dạng năng lợng nào? Câu 2 (1,5đ): Một viên đạn đợc bắn lên cao. Hãy cho biết trong quá trình bay lên, cơ năng của vật ở những dạng nào ? Chúng chuyển hoá nh thế nào? Câu 3 (2đ): Một ngời kéo một vật từ giếng sâu 6m lên đều trong 12 giây. Ngời ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của ngời kéo. Câu 4 (1đ): a/ Thế nào là sự sự đối lu? Bức xạ nhiệt? Môi trờng chủ yếu xảy ra sự đối lu, bức xạ nhiệt ? b/ Tại sao khi ớp lạnh cá, ngời ta thờng đổ đá lên mặt trên của cá? Câu 5 (2đ): a/ Nhiệt lợng là gì? Công thức tính nhiệt lợng? b/ Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg nghĩa là gì? Câu 6 (2,5đ): Dùng một bếp củi để đun sôi 3 lit nớc ở nhiệt độ ban đầu 25 0 C đựng trong ấm nhôm có khối lợng 400g. Tính khối lợng củi cần dùng. Cho biết hiệu suất của bếp củi là 30%, nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nớc là 4200J/kg.K, năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg. Đáp án Câu Nội dung Điểm 1 Quả bóng bật trở lại là do năng lợng của nó. Năng lợng đó là thế năng đàn hồi. 1đ 2 Bắn một viên đạn lên cao. Trong quá trình bay lên, cơ năng của vật gồm động năng và thế năng. Động năng chuyển dần sang thế năng. 1đ 0,5đ 3 - Công của lực kéo là: A = F .S = 180. 6 = 1080 J. - Công suất của ngời kéo là: P = A/t Với A = 1080J ; t = 12 giây. => P = 1080/ 12 = 90 W. 0,5đ 0,5đ 4 a/ Đối lu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đối lu chỉ xảy ra trong môi trờng chất lỏng và khí. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy ra trong môi trờng chất khí và chân không. b/ Vì trong sự đối lu, nếu đổ đá lên trên thì không khí lạnh hơn sẽ đi xuống phía dới, do đó sẽ làm lạnh toàn bộ cá trong thùng . 0,5đ 0,5đ 1đ 5 a/ Nhiệt lợng là phần nhiệt năng mà vật nhận đợc hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Công thức tính nhiệt lợng: Q = c. m. t. Trong đó: c là nhiệt dung riêng của chất, đo bằng J/kg.K m: khối lợng của vật, đo bằng kg. t: độ thay đổi nhiệt độ, t = 2 1 t t b/ Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg nghĩa là, khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg củi khô thì toả ra một nhiệt lợng là 10.10 6 J 0,5đ 0,5đ 1đ 6 Nhiệt lợng mà ấm và nớc thu vào là: Q thu = (c 1 .m 1 + c 2 .m 2 ).t = ( 4200. 3 + 880. 0,4).( 100 25 ) = ( 12600 + 352). 75 = 12952 . 75 = 971 400 J Vì hiệu suất của bếp là 30% nên nhiệt lợng của bếp toả ra là: Q toả = = 100. 30 thu Q 30 100.971400 = 3238 000 J Mặt khác, ta có: Q toả = q. m m = Q toả / q = 3238 000/ 27.10 6 = 0, 1199 kg. 1đ 0,5đ 1đ I, bi: A, Tr c nghi m khỏch quan: Khoanh trũn vo ch cỏi ng tr c ph ng ỏn tr l i ỳng nh t: Cõu 1: Th viờn bi trờn mỏng nghiờng hỡnh vũng cung nh hỡnh v . Cú s chuy n hoỏ t ng n ng sang th n ng, A. Ch khi hũn bi chuy n ng t A n B. A C B. Ch khi hũn bi chuy n ng t B n C. C. Ch khi hũn bi chuy n ng t C n B. D. khi hũn bi chuy n ng t B n C v t B n A B Cõu 2: B c x nhi t l hỡnh th c truy n nhi t ch y u x y ra trong ch t no? A. Ch t khớ, ch t l ng v ch t r n. B. Ch x y ra trong chõn khụng. C. Ch t khớ v chõn khụng D. Ch x y ra trong ch t khớ Câu 3: Nhi t l ng v t thu vào đ làm nóng v t lên ph thu c các y uệ ượ ậ ể ậ ụ ộ ế t nào?ố A. Kh i l ng c a ch t làm v t.ố ượ ủ ấ ậ B. t ng nhi t đ c a v t.Độ ă ệ ộ ủ ậ C. Ch t làm v t.ấ ậ D. C ba y u tả ế ố trên. Câu 4:Khi nhi t đ c a v t t ng thì các nguyên t , phân t c u t o nênệ ộ ủ ậ ă ử ử ấ ạ v t chuy n đ ng: ậ ể ộ A. Lúc đ u t ng, sau đó gi m d n ầ ă ả ầ B. Càng nhanh. C. Không thay đ i ổ D. Càng ch m ậ Câu 5: i n vào ch tr ng trong m i câu sau đ đ c m nh đ đúng:Đ ề ỗ ố ỗ ể ượ ệ ề a, Nhi t dung riêng c a nhôm là 880J/kg.K có ngh a làệ ủ ĩ (1) b, N ng l ng không t sinh ra c ng không t m t đi,nó chă ượ ự ũ ự ấ ỉ (2) . B, T lu n: ự ậ Bài 1: T i sao qu bóng bay dù đ c bu c ch t đ lâu ngày v n b x p?ạ ả ượ ộ ặ ể ẫ ị ẹ Bài 2: Nung nóng m t mi ng đ ng r i th vào 1 c c n c l nh. H i ộ ế ồ ồ ả ố ướ ạ ỏ Nhi t n ng c a mi ng đ ng và c a c c n c thay đôi nh th nào? ệ ă ủ ế ồ ủ ố ướ ư ế Trong hi n t ng này, s b o toàn n ng l ng đ c th hi n nh ệ ượ ự ả ă ượ ượ ể ệ ư th nào?ế Bài 3: Dùng b p d u ế ầ đ đun sôi 2kg n c t 20ể ướ ừ 0 C ch a trong m t cái ứ ộ m b ng nhôm có kh i l ng 0,5kg.ấ ằ ố ượ a, Tính nhi t l ng c n đ đun sôi n c, ệ ượ ầ ể ướ Bi t nhi t dung riêng ế ệ c a n c là ủ ướ 4200J/kg.K, c a nhôm là ủ 880J/kg.K. b, Tính l ng d u c n dùng bi t ch có 40% nhi t l ng do d u b ượ ầ ầ ế ỉ ệ ượ ầ ị đ t cháy toố ra đả ư c ợ truy n cho n c, m và n ng su t to nhi t c aề ướ ấ ă ấ ả ệ ủ d u là 44.10ầ 6 J/kg. II, áp án - Bi u đi m:Đ ể ể Ph n I: Tr c nghi m (3đi m) ầ ắ ệ ể ( m i ý đúng cho 0,5 đ)ỗ Câu 1 2 3 4 ápĐ án D C D B Câu 5: (1) nhi t l ng c n cung c p cho 1kg nhôm t ng lên 1ệ ượ ầ ấ ă 0 C là 880J. (2) truy n t v t này sang v t khác, chuy n hoá t d ng này ề ừ ậ ậ ể ừ ạ sang d ng khác.ạ Ph n II: T lu n (7đi m)ầ ự ậ ể Bài 1: (1,5đ) Vì gi a các phân t c a ch t làm v qu bóng có kho ng cách nênữ ử ủ ấ ỏ ả ả các phân t khí qua đó thoát ra ngoài ử Bài 2: (1,5đ) - Mi ng đ ng có nhi t đ cao h n, truy n nhi t n ng cho n c, nên ế ồ ệ ộ ơ ề ệ ă ướ nhi t n ng c a mi ng đ ng gi m và nhi t n ng c a n c t ng. ệ ă ủ ế ồ ả ệ ă ủ ướ ă (0,75đ) - S b o toàn n ng l ng th hi n ch nhi t l ng do mi ng đ ng ự ả ă ượ ể ệ ở ỗ ệ ượ ế ồ to ra b ng nhi t l ng do n c thu vào. ả ằ ệ ượ ướ (0,75đ) Bài 3: (4 đ) Cho bi t: ế Gi i:ả V n cướ = 2 lít = 0.002 m 3 m nhôm = 0.5 kg tóm t t choắ (0,25đ) a, Nhi t l ng cung c p cho 2 lít n c t ng tệ ượ ấ ướ ă ừ t 0 = 20 0 C t = 100 0 C C n cướ = 4200 J/Kg.K C nhôm = 880J/Kg.K a,Q = ? b, m dàu = ? 20 0 C đ n 100ế 0 C: Q 1 = m n cướ .C n cướ (t – t 0 ) (0.5 đ) = 2 . 4200 .(100 – 20) = 872000 (J) (0.25đ) Nhi t l ng cung c p cho 0,5 Kg nhôm nóng tệ ượ ấ ừ 20 0 C đ n 100ế 0 C: Q 2 = m nhôm .C nhôm (t – t 0 ) (0.5 đ) = 0,5 . 880 . (100 – 20) = 35200(J) (0.25đ) Nhi t l ng c n thi t đ đun sôi n c:ệ ượ ầ ế ể ướ Q = Q 1 + Q 2 (0.5 đ) = 872000 + 35200 = 907200(J) (0.25đ) b, Nhi t l ng do d u cung c p đ đun sôiệ ươ ầ ấ ể n c là:ướ Q’ = Q.100/40 (0.5 đ) = 2267500 (J) (0.25đ) L ng d u c n dùng là: ượ ầ ầ m = Q’/q (0.5 đ) = 0,05 (kg) (0.25đ) §Ò c¬ng «n tËp §Þa lÝ Đề 1. A/ TRẮC NGHIỆM (3điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi câu 0,25đ) 1) ASEAN do những nước nào sáng lập? a. Thái Lan, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin b. Việt Nam, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Lào, Phi-lip-pin c. Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Campuchia d. Việt Nam, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a , Phi-lip-pin, Mi-an-ma 2) Sông có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống và sản xuất của nhiều quốc gia Đông Nam Á là : a. Sông Mê-Kông b. Sông Mê-Nam c. Sông Hồng d. Cả 3 sông trên 3) Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến a. 8 ° 34' B - 23 ° 23' B b. 8 ° 23' N - 23 ° 23' B c. 8 ° 34' B - 23 ° 30' B d. 8 ° 23' B - 23 ° 23' N 4) Đặc điểm nào của vị trí địa lý tự nhiên tạo nên sự đa dạng sinh học ở nước ta. a. Vị trí nội chí tuyến và vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á. b. Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển. c. Vị trí cầu nối giữa đất liền - biển và vị trí giao lưu của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. d. Vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á. 5) Thắng cảnh nào ở miền địa hình Cacxtơ nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. a. Hạ Long b. Hoa Lư c. Phong Nha d. Hạ Long và Phong Nha. 6) Hãy cho biết nhóm đất nào chiếm diện tích nhiều nhất của Việt Nam : a. Đất mùn núi cao b. Đất feralit đồi núi thấp c. Đất chua mặn, đất phèn d. Đất phù sa. 7) Vùng đồi núi Đông Bắc nước ta có những đặc điểm: a. Có nhiều dãy núi cao, sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song b. Vùng đồi núi thấp, nổi bật với những cánh cung lớn, địa hình cacxtơ tạo nên cảnh quan đẹp c. Vùng cao nguyên rộng lớn, đất đỏ badan, xếp thành từng tầng d. Vùng núi thấp, hai sườn núi không cân xứng, có nhiều nhánh núi nằm ngang 8) Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10 km? a. 9 b. 2360 c. 3260 d. 4300 9) Các hệ sinh thái tự nhiên của nước ta là a. Hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa b. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh, hệ sinh thái nông nghiệp c. Hệ sinh thái hải đảo, hệ sinh thái rừng rụng lá theo mùa d. Hai câu a, b đúng e. Cả a, b, c đúng 10) Vì sao các sông ngòi nước ta lại ngắn và dốc? a. Địa hình nước ta ¾ là đồi núi b. Đất nước ta hẹp ngang lại nằm sát biển c. Các dãy núi chạy dài ra đến biển d. Tất cả các lí do trên đúng 11) Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta a.Mưa nhiều, nắng nhiều nên có thể tăng vụ , thâm canh, xen canh, đa canh thuận lợi b.Sâu bệnh phát triển dễ dàng quanh năm có hại cho cây trồng c.Câu a đúng, b sai d.Câu a, b đúng 12). Nêu đặc điểm các mùa ở Việt Nam a. Mùa đông mưa ẩm, mùa hạ nóng khô b. Mùa đông lạnh khô, mùa hạ nóng ẩm c. Mùa xuân mát, mùa hạ nóng, mùa thu có sương, mùa đông lạnh d. Câu b, c đúng B. TỰ LUẬN (7điểm) 1) Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Biện pháp khắc phục? (3đ) 2) Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước ta? Biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng? (2 điểm) ĐỀ 2. A/ TRẮC NGHIỆM (3điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi câu 0,25 điểm) 1) Điểm thất thường của khí hậu Việt Nam a. Chế độ nắng và chế độ mưa b. Năm rét sớm năm rét muộn, năm mưa lớn năm khô hạn, năm ít bão năm nhiều bão c. Câu a đúng, câu b sai d. Cả a, b đúng 2) Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta e. Mưa nhiều, nắng nhiều nên có thể tăng vụ , thâm canh, xen canh, đa canh thuận lợi f. Sâu bệnh phát triển dễ dàng quanh năm có hại cho cây trồng g. Câu a đúng, b sai h. Câu a, b đúng 3) Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau a. Rừng trồng thuần chủng theo nhu cầu người trồng b. Rừng tự nhiên nhiều chủng loại sống xen kẻ c. Rừng trồng thu lợi nhuận nhiều hơn rừng tự nhiên d. Cả a, b đúng 4) Thiên nhiên Việt Nam có 4 tính chất nổi bật, trong đó tính chất chủ yếu là: a. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm b. Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo [...]... đẹp d Vùng cao ngun rộng lớn, đất đỏ badan, xếp thành từng tầng e Vùng núi thấp, hai sườn núi khơng cân xứng, có nhiều nhánh núi nằm ngang 8) Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến c 8 ° 34' N - 23 ° 30' B a 8 ° 23' B - 23 ° 23' B d 8 ° 23' B - 23 ° 23' N b 8 ° 34' B - 23 ° 23' B 9) Đặc điểm nào của vị trí địa lý tự nhiên tạo nên sự đa dạng sinh học ở nước ta a Vị trí nội chí tuyến và vị trí trung... PHẦN I : Trắc nghiệm ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm Tổng cộng 4 điểm.) Câu số Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 D B C C B D B C PHẦN II : Tự luận ( 6 điểm ) TrÇn ThÞ H¬ng Ly *** Líp 8B *** Trêng THCS LƯ Ninh 19 §Ị c¬ng «n tËp häc k× II A u cầu chung : - Nắm vững phương pháp làm văn thuyết minh (giới thi u) và văn nghị luận (chứng minh ) Phối hợp cả hai một cách nhu ần nhuyễn - Nắm vững kiến thức về tác... Tỉ lệ % che phủ rừng so với DT đất liền 14,3 8, 6 11 ,8 43,3% 26,1% 35,7% §Ị 2 Phần II: Tự Luận (7,0đ) Câu 1 (3 Đ) a Chứng minh: - Tính chất nhiệt đới (1,0đ) + Số giờ nắng từ 1400->3000 giờ/ năm + Nhiệt độ khơng khí trung bình năm của tất cả các địa phương đều trên 210C và tăng dần từ bắc vào nam Tính chất gió mùa: (1,0đ) + Khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt phù hợp với 2 mùa gió + Mùa đơng có gió mùa Đơng... Nhật ký trong tù " và bài thơ " Ngắm trăng " ( bản phiên âm và dịch thơ ) - Diễn đạt tốt B u cầu cụ thể : Học sinh có thể linh hoạt giải quyết vấn đề Sau đây là một số ý cơ bản : 1 Giới thi u tác giả : (1,5 điểm) - Hồ Chí Minh ( 189 0 - 1969) tên gọi thời niên thi ếu là Nguy ễn Sinh Cung, lúc đi dạy lấy tên Nguy ễn T ất Thành, trong th ời k ỳ đầu hoạt động cách mạng mang tên Nguyễn Ái Qu ốc Sinh t ại Kim... Giới thi u tác phẩm: (1 điểm) - Bài thơ " Ngắm trăng " trích trong tập " Nh ật ký trong tù "tập thơ được Bác viết trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, tại Qu ảng TrÇn ThÞ H¬ng Ly *** Líp 8B *** Trêng THCS LƯ Ninh 20 §Ị c¬ng «n tËp häc k× II Tây - Trung Quốc, từ tháng 8 - 1942 đến tháng 9 - 1943 (0,5 điểm) - Bài thơ viết bằng chữ Hán, thể thất ngơn tứ tuy ệt, b ản dịch của Nam Trân 3.Chứng minh nội dung vấn đề: ... tr×nh bµy B Hµnh ®éng hái C Hµnh ®éng béc lé c¶m xóc D Hµnh ®éng ®iỊu khiĨn 8 Mơc ®Ých cđa thĨ chiÕu lµ ? A Gi·i bµy t×nh c¶m cđa ngêi viÕt B Miªu t¶ phong c¶nh, kĨ sù viƯc C Kªu gäi, cỉ vò mäi ngêi h¨ng h¸i chiÕn ®Êu D Ban bè mƯnh lƯnh cđa nhµ vua tiªu diƯt kỴ thï phÇn II Tù ln (8 ®iĨm) C©u1: (2 ®iĨm) TrÇn ThÞ H¬ng Ly *** Líp 8B *** Trêng THCS LƯ Ninh 17 §Ị c¬ng «n tËp häc k× II Trong nh÷ng bµi th¬... C©u2: (6 ®iĨm) …Níc §¹i ViƯt ta… cđa t¸c gi¶ Ngun Tr·i lµ ¸ng v¨n trµn ®Çy lßng tù hµo d©n téc Em h·y lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn PhÇn I tr¾c nghiƯm (Gåm 8 c©u, mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 0,25 ®iĨm, tỉng 2 ®iĨm) 1 2 3 4 5 6 7 8 C D B D B C A D PhÇn II tù ln (8 ®iĨm) C©u1: (2 ®iĨm) - ChÐp ®óng bµi th¬ trong ch¬ng tr×nh, viÕt râ rµng, kh«ng sai lçi chÝnh t¶ (1 ®iĨm) - Nªu ®đ th«ng tin vỊ t¸c gi¶ bµi th¬ (0,5... cái ở câu trả lời đúng nhất 1 Tính chất nào sau đây phù hợp với văn bản thuyết minh ? A Thể hiện tình cảm trước đối tượng B Cung cấp tri thức khách quan, xác thực, hữu ích C Cung cấp trị thức chủ quan, cảm tính D Sử dụng hàng loạt chứng cứ 2 Có thể phân loại câu phủ định thành mấy loại cơ bản ? TrÇn ThÞ H¬ng Ly *** Líp 8B *** Trêng THCS LƯ Ninh 18 §Ị c¬ng «n tËp häc k× II A Hai loại C Bốn loại B Ba loại... lộ cảm xúc B Nghi vấn - Để hỏi D Cầu khiến - Để ra lệnh 8 Biện pháp tu từ chủ yếu trong đoạn thơ là gì ? A Câu hỏi tu từ và điệp ngữ C Ẩn dụ và nhân hố B So sánh và hốn dụ D Câu hỏi tu từ và so sánh PHẦN II: Tự luận (6 điểm) Bài thơ "Ngắm trăng" thể hiện lòng u thi n nhiên và phong thái ung dung của Bác Hồ trong cảnh tù đày Em hãy viết bài giới thi u về tác giả, tác phẩm và làm sáng tỏ nội dung trên... chủng Khai thác và đánh bắt hợp lý nguồn tài ngun sinh vật biển Cấm sử dụng các phương tiện khai thác có tính chất huỷ diệt như thuốc nổ, hố chất , điện - Tun truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng và bảo vệ động vật quốc gia Câu 3 (2 Đ) Tính tỉ lệ (0,5đ) Năm 1943 1993 2001 Diện tích rừng (triệu ha) Tỉ lệ % che phủ rừng so với DT đất liền 14,3 8, 6 43,3% 26,1% 11 ,8 35,7% §Ị 3 I PHẦN TRẮC . Mi-an-ma 2) Sông có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống và sản xuất của nhiều quốc gia Đông Nam Á là : a. Sông Mê-Kông b. Sông Mê-Nam c. Sông Hồng d. Cả 3 sông trên. 11) Sông có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống và sản xuất của nhiều quốc gia Đông Nam Á là : a. Sông Mê-Kông b. Sông Mê-Nam c. Sông Hồng d. Cả 3 sông trên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP LỚP 8, ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP LỚP 8, ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP LỚP 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn