Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

43 353 3
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 15:10

. Câu 34. Vật khối lợng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hớng thẳng lên để vật dao động. và sóng ngang. Câu 58. A. Âm vừa có đặc tính sinh lý vừa có đặc tính vật lý. B. Âm có đặc tính sinh lý do cấu tạo của tai ngời. C. Nhạc âm là dao âm đàn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12, Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12, Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn