Giao an lop 3 tuan 7

24 212 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

. Thuộc bảng chia 7 và vận dụng được phép chia 7 trong giải toán - Biết xác đònh 1 /7 của một hình đơn giản (Làm các bài tập 1; 2 cột 1,2 ,3; 3; 4) II/. Chuẩn. luận 35 : 7 = 5 (nhóm) Đáp số : 5 nhóm -Hs đọc yêu cầu đề bài. -Lớp trao đổi nhóm đôi -Giải thích cách tìm, kết quả: a.1 /7 của 21 =3( con mèo) b.1 /7 của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 3 tuan 7, Giao an lop 3 tuan 7, Giao an lop 3 tuan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn