Chủ đề 8-3

22 293 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TOÁN ( Lớp 3 ) Thời gian: 40 Phút I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kó năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, bảng chia 6, 7. Kó năng thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ( chia hết ở hàng từng lượt chia ). Tìm số chia chưa biết. - Nhận biết mối quan hệ giữa một số đơn vò đo độ dài thông dụng. - Xác đònh góc vuông trong hình vẽ. - Kó năng tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số, giải bài toán liên quan đến gấp một số lên nhiều lần. II/ Đề kiểm tra: Bài 1: Đếm thêm và viết số thích hợp vào chỗ chấm. a/ 18 ; 21 ; 24 ; … ; … b/ 56 ; 49 ; 42 ; …….; ……. Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm. a/ 4 1 của 24 là …… l b/ 7 1 của 42 phút là …… phút Bài 3: Điền dấu; > , < , = vào chỗ chấm. ( 2đ ) 35 m … 36 m 430 cm … 4m 30 cm 2m 25dm … 2m 20 dm 162 dm . 126 dm Bài 4: Đặt tính rồi tính: a/ 645 + 302 = b/ 482 – 27 = c/ 26 x 6 = d/ 69 : 3 = Bài 5: ( 2đ ) Lớp 3A có 7 bạn nữ, số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn nam? Bài 6: ( 1đ ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: A B - Số góc vuông trong hình bên là: a : 1 c : 3 b : 2 d : 4 D C 1 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GHKI ( LỚP 3 ) Năm học 2008 – 2009 Bài 1: ( 2đ ) - Mỗi ý viết đúng được 1 điểm: a/ 27 ; 30 b/ 35 ; 28 Bài 2: Tính. ( 1đ ) - Viết đúng vào chỗ chấm mỗi ý cho 0,5 điểm. Bài 3: Điền dấu; > , < , = vào chỗ chấm. ( 2đ ) - Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. 35 m < 36 m 430 cm = 4m 30 cm 2m 25dm > 2m 20 dm 162 dm > 126 dm Bài 4: ( 2đ ) - mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. Kết quả: a/ 947 b/ 411 c/ 156 d/ 23 Bài 5: ( 2đ ) Bài giải Lớp 3A có số bạn nam là: ( 0,5đ ) 7 x 3 = 21 ( bạn nam ) ( 1đ ) Đáp số: 21 bạn nam ( 0,5đ ) Bài 6: ( 1đ ) - Câu b : 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 2 ĐỀ KIỂM TRA GỮA HỌC KỲ I ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần đọc ) I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng, đọc – hiểu và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc. - Tìm đúng những từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ trong bài “ Trận bóng dưới lòng đường”. A/ phần đọc: 1/ Đọc thành tiếng: ( 6đ ) - Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 60 chữ và trả lời một số câu hỏi. - Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. 2/ Đọc thầm và làm bài tập: - Đọc thầm bài “ Trận bóng dưới lòng đường” và dựa vào nội dung bài tập đọc hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong các câu trả lời sau: Câu 1: Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu? A. Trên vỉa hè. B. Dưới lòng đường. C. Trong công viên. Câu 2: Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng lại? A. Do một bạn trong nhóm bò ti nạn. B. Do trời đã tối. C. Quang sút bóng chệch lên vỉa hè, đập vào đầu một cụ già. Câu 3: Thái độ của các bạn như thế nào khi xảy ra tai nạn? A. Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy. B. Cả bọn đứng lại xin lỗi ông cụ. C. Cả bọn rủ nhau ra về. Câu 4: Tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới nay: Bà như quả ngọt chin rồi Càng thêm tuổi tác càng tươi long vàng. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 3 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần viết ) I/ mục tiêu: - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, rèn viết đúng chữ đẹp, viết cẩn thận. - Rèn kỹ năng làm văn kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Cách dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp. - Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện chữ viết rõ ràng, sạch đẹp. II/ Đề bài: 1/ Viết chính tả: - Bài “ Các em nhỏ và cụ già” Đoạn 4 2/ Tập làm văn: - Đề bài: Viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu kể về một người hàng xóm mà em quý mến theo gợi ý sau: a. Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? b. Người đó làm nghề gì? c. Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? d. Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 4 ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HKI ( LỚP 3 ) Năm học: 2008 – 2009 I/ Phần đọc: ( 10 điểm ) 1. Đọc thành tiếng: ( 6 điểm ) 2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: ( 4 điểm ) - Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Câu 1 2 3 4 Ý đúng B C A Bà so sánh quả ngọt II/ Phần viết: ( 10 điểm ) 1. Chính tả: ( 5 điểm ) - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả ( 5điểm ). - Sai 4 lỗi chính tả trong bài viết ( sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy đònh ) trừ 1 điểm. Toàn bài sai một lỗi giống nhau chỉ trừ một lần điểm. - Nếu viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn . . . trừ 1 điểm toàn bài. 2. Tập làm văn: ( 5 điểm ) */ Bài văn viết cần đảm bảo các yêu cầu sau: Học sinh viết được đoạn văn tư 5 câu trở lên theo yêu cầu đề bài. - Kể được tên, tuổi của người hàng xóm. ( 0,5đ ) - Kể được nghề của người đó. ( 0,5đ ) - Kể được hình dáng, tính tình của người hàng xóm. ( 1đ ) - Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm. ( 1,5đ ) - Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em. ( 1,5 đ ) */ Tuỳ theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 5 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TOÁN ( Lớp 3 ) Thời gian: 40 Phút I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kỹ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính đã học. Thực hiện phép nhân số có hai hoặc ba chữ số với số có một chữ số ( có nhớ một lần ), thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( chia hết và chia có dư ). Tính giá trò của biểu thức số có đến hai dấu phép tính. - Tính chu vi hình chữ nhật. - Xem đồng hồ chính xác đến 5 phút. - Giải bài toán có hai phép tính. II/ Đề kiểm tra: Bài 1: Tính nhẩm. 6 x 5 = 18 : 3 = 72 : 9 = 9 x 5 = 3 x 9 = 64 : 8 = 42 : 7 = 8 x 4 = Bài 2: Đặt tính rồi tính. 54 x 3 306 x 2 856 : 4 734 : 5 Bài 3: Tính giá trò biểu thức. a/ 14 x 3 : 7 b/ 42 + 18 : 6 Bài 4: Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán được 4 1 số đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường? Bài 5: Khoang vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a/ Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm là: A. 25 cm B. 35 cm C. 40 cm D. 50 cm b/ Đồng hồ chỉ: A. 5 giờ 25 phút B. 5 giờ 20 phút C. 5 giờ 0 phút D. 6 giờ 15 phút  ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HKI ( LỚP 3 ) 6 Năm học 2008 – 2009 Bài 1: ( 2đ ) - Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm: 6 x 5 = 30 18 : 3 = 6 72 : 9 = 8 9 x 5 = 45 3 x 9 = 27 64 : 8 = 8 42 : 7 = 6 8 x 4 = 32 Bài 2: Đặt tính rồi tính . ( 2đ ) - Đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. 54 306 8 5 6 4 734 5 × × 0 5 214 23 146 ( dư 4 ) 3 2 16 34 162 612 0 4 Bài 3: Tính giá trò biểu thức. ( 1đ ) - Thực hiện và làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. a/ 14 x 3 : 7 b/ 42 + 18 : 6 = 42 : 7 = 60 : 6 = 6 = 10 Bài 4: ( 3đ ) Giải Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam đường là: ( 0,5đ ) 96 : 4 = 24 ( kg ) ( 0,5đ ) Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là: ( 0,5đ ) 96 – 24 = 72 ( kg ) ( 0,5đ ) Đáp số: 72 ki-lô-gam ( 1đ ) Bài 5: ( 2đ ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a/ Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm là: D. 50 cm b/ Đồng hồ chỉ: A. 5 giờ 0 phút TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 7 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần đọc ) I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng, đọc – hiểu và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc. - Tìm đúng những từ ngữ chỉ hành động cứu người của bạn nhỏ trong bài “ Đôi bạn”. A/ phần đọc: 1/ Đọc thành tiếng: ( 6đ ) - Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 60 chữ và trả lời một số câu hỏi. - Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. 2/ Đọc thầm và làm bài tập: - Đọc thầm bài “ Đôi bạn” và dựa vào nội dung bài tập đọc hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong các câu trả lời sau: Câu 1: Thành và Mến kết bạn với nhau vào dòp nào? A. Từ ngày nhỏ, khi giặc Mó ném bom ngoài Bắc, gia đình Thành phải rời thành phố sơ tán về quê Mến ở nông thôn. B. Vào dòp cắm trại hè C. Vào dòp đi du lòch Câu 2: Ở công viên có những trò chơi gì ? A. Ném bóng, bơi thuyền B. Cầu trượt, đu quay C. Đu quay, phi ngựa Câu 3: Mến đã có hành động gì đáng khen ? A. Lao xuống ao để cứu người chết đuối B. Lao xuống ao thể hiện tài bơi của mình C. Lao xuống hồ cứu một em bé đang vùng vẫy tuyệt vọng Câu 4: Tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ sau: Trăng tròn như quả bóng Bạn nào đá lên trời. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần viết ) I/ mục tiêu: - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, rèn viết đúng chữ đẹp, viết cẩn thận. - Rèn kỹ năng dựa theo mẫu bài tập đọc “ Thư gửi bà” SGK-TV3 tập I, trang 83. Hãy viết một bức thư ngắn cho người thân. Cách dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp. - Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện chữ viết rõ ràng, sạch đẹp. II/ Đề bài: 1/ Viết chính tả: - Bài “ Đôi bạn” Đoạn 3 2/ Tập làm văn: - Đề bài: Dựa theo mẫu bài tập đọc “ Thư gửi bà” SGK-TV3 tập I, trang 83. Em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân. T RƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 9 ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT HKI ( LỚP 3 ) Năm học: 2008 – 2009 I/ Phần đọc: ( 10 điểm ) 1. Đọc thành tiếng: ( 6 điểm ) 2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: ( 4 điểm ) - Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Câu 1 2 3 4 Ý đúng A B C Trăng so sánh quả bóng II/ Phần viết: ( 10 điểm ) 1. Chính tả: ( 5 điểm ) - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả ( 5điểm ). - Sai 4 lỗi chính tả trong bài viết ( sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy đònh ) trừ 1 điểm. Toàn bài sai một lỗi giống nhau chỉ trừ một lần điểm. - Nếu viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn . . . trừ 1 điểm toàn bài. 2. Tập làm văn: ( 5 điểm ) */ Bài văn viết cần đảm bảo các yêu cầu sau: Học sinh viết được một lá thư theo yêu cầu đề bài. - Dòng đầu thư: Nơi gửi, ngày … tháng… năm… ( 0,5 đ ) - Lời xưng hô với người nhận thư ( ông, bà, cô, chú, bác … ) ( 0,5 đ ) - Nội dung thư ( 4 – 5 dòng ): Thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư. Lời chúc và hứa hẹn … ( 3,5 đ ) - Cuối thư: Lời chào, chữ ký và tên. ( 0,5 đ ) */ Tuỳ theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 10 [...]... năm 2009 Người ra đề Nguyễn Thò Diên TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 18 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần đọc ) I/Mục tiêu: - Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng, đọc – hiểu và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc - Tìm đúng những từ ngữ chỉ những việc làm của người đi săn trong bài “ Người đi săn và con vượn” SGK TV3 Tập 2 trang 113 II/ Đề bài: 1/ Đọc thành... TÂN HOÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II ( Năm học: 2008 – 2009 ) 13 Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần viết ) I/ mục tiêu: - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, rèn viết đúng chữ đẹp, viết cẩn thận - Rèn kỹ năng dựa vào các câu hỏi gợi ý, viết một đoạn văn từ 7 – 10 câu kể về một người lao động trí óc Cách dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp - Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện chữ viết rõ ràng, sạch đẹp II/ Đề bài:... trở lên theo yêu cầu đề bài - Kể được tên, việc làm và quan hệ của người ấy đối với em ( 0,5đ ) - Kể được nghề của người đó ( 0,5đ ) - Kể được việc làm của người đó ( 1đ ) - Tình cảm của em đối với người đó ( 1,5đ ) - Nêu được cảm nghó của em về nghề của người đó ( 1,5 đ ) */ Tuỳ theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp Tân Hoà, ngày 4 tháng 3 năn 2009 Người ra đề: Nguyễn Văn Toản... viên ) 3 lọ đựng số viên bi là: 5 x 3 = 15 ( viên ) Đáp số: 15 viên bi ( 0,5 điểm ) ( 0,75 điểm ) ( 0,5 điểm ) (0,75 điểm ) ( 0,5 điểm ) Tân Hoà, ngày 4 tháng 3 năn 2009 Người ra đề: Nguyễn Văn Toản TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 12 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần đọc ) I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kó năng đọc thành tiếng, đọc – hiểu và trả lời câu hỏi về nội... TÂN HOÀ 19 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3 ) ( Phần viết ) I/Mục tiêu: - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, rèn viết đúng chữ đẹp, viết cẩn thận - Rèn kỹ năng dựa vào các câu hỏi gợi ý, viết một đoạn văn từ 7 – 10 câu kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường - Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện chữ viết rõ ràng, sạch đẹp II/ Đề bài: 1/... cầu sau: Học sinh viết được đoạn văn từ 7 câu trở lên theo yêu cầu đề bài - Kể được một việc làm tốt để bảo vệ môi trường ( 2đ ) - Nêu được kết quả của việc làm đó.(1,5đ) - Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó ( 1,5 đ ) */ Tuỳ theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp Tân Hoà, ngày 26 tháng 4 năn 2009 Người ra đề: Nguyễn Thò Diên 21 22 ... 2m 5cm = cm Số thích hợp điền vào chỗ trống là: A 7 B 25 C 250 D 205 B/ Phần 2: Làm Các bài tập sau: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 11 5739 + 2446 7482 – 946 1928 x 3 8970 : 6 Bài 2: Có 20 viên bi đựng đều vào 4 lọ Hỏi 3 lọ có bao nhiêu viên bi ? ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GHKII ( LỚP 3 ) Năm học 2008 – 2009 Phần 1: ( 3 điểm ) Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm Các câu trả lời đúng là:... nghó của em về nghề của người đó ( 1,5 đ ) */ Tuỳ theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp Tân Hoà, ngày 4 tháng 3 năn 2009 Người ra đề: Nguyễn Văn Toản TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HOÀ 15 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TOÁN ( Lớp 3 ) Thời gian: 40 Phút I/ Mục tiêu: Kiểm tra kết quả học tập môn Toán cuối HKII của học sinh tập trung vào các kiến thức và kỹ năng:... số, nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( có nhớ không liên tiếp ), chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông - Giải bài toán có đến hai phép tính II/ Đề kiểm tra: Phần I: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Bài 1: Số liền trước của số 36525là: A 36524 C 36527 B 36526 D 36528 Bài 2: Số lớn...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II ( Năm học: 2008 – 2009 ) Môn: TOÁN ( Lớp 3 ) Thời gian: 40 Phút I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức xác đònh số liền trước, số liền sau của số có bốn chữ số; trong một nhóm có . luyện chữ viết rõ ràng, sạch đẹp. II/ Đề bài: 1/ Viết chính tả: - Bài “ Các em nhỏ và cụ già” Đoạn 4 2/ Tập làm văn: - Đề bài: Viết một đoạn văn khoảng 5-7. rèn luyện chữ viết rõ ràng, sạch đẹp. II/ Đề bài: 1/ Viết chính tả: - Bài “ Đôi bạn” Đoạn 3 2/ Tập làm văn: - Đề bài: Dựa theo mẫu bài tập đọc “ Thư gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề 8-3, Chủ đề 8-3, Chủ đề 8-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay