Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN

25 442 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 12:10

. -2 hs trả lời - 2 HS lên bảng: 7 x 5 + 15 7 x 7 + 21 + Dãy 1 + Dãy 2 7 x 9 – 17 7 x 4 + 32 - HS đọc và nêu YC bài toán. -3 hs trả lời - HS lên bảng- Lớp. tiết trước. GV nhận xét- ghi điểm. 3/ Bài mới 3 x 7 = … x 3 7 x 0 = … x 7 -1 HS lên bảng giải bài 4 SGK 10 Giáo án 3 Tuần 7 GT bài – ghi tựa. Bài toán SGK.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN, Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN, Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn