bài giảng điện tử vật lý 9 kì I ( T. Hương)

16 815 9
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 00:10

Kiểm tra bài cũ 1. Lõi sắt trong nam châm có tác dụng gì? A.Làm cho nam châm được chắc chắn. B.Làm tăng từ trường của ống dây C.Làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn. D.Không có tác dụng gì. 2. Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng những cách nào? - Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây. - Tăng số vòng của ống dây. - Tăng khối lượng của nam châm, hoặc tạo cho lõi sắt một hình dạng thích hợp Đúng Quan s¸t ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÖn sau M Nguån ®iÖn MÊt ®iÖn Bài 26: ứng dụng cuả nam châm I. Loa điện: 1. Nguyên tắc hoạt động của loa điện Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua - Đóng công tắc K cho dòng điện chạy qua ống dây a. Thí nghiệm: Mắc mạch điện theo sơ đồ H26.1. Quan sát và cho biết, có hiện tượng gì xảy ra với ống dây trong các trường hợp sau - Đóng công tắc K, di chuyển con chạy của biến trở để tăng, giảm cư ờng độ dòng điện qua ống dây b. KÕt luËn: - Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua, èng d©y chuyÓn ®éng. - Khi c­êng ®é dßng ®iÖn thay ®æi, èng d©y dÞch chuyÓn däc theo khe hë gi÷a hai cùc cña nam ch©m Nguån A N S K 2. Cấu tạo của loa điện - ống dây L có thể dao động dọc theo khe nhỏ giữa hai từ cực của nam châm E(Nam châm) M(Màng loa) L( ống dây ) * Trong loa điện khi dòng điện có cường độ thay đổi (theo biên độ và tần số của âm thanh), được truyền từ micrô qua bộ phận tăng âm đến ống dây thì ống dây dao động. Vì màng loa được gắn chặt với ống dây nên khi ống dây dao động, màng loa dao động theo và phát ra âm thanh đúng như âm thanh mà nó nhận được từ micrô (Tần số dao động của loa bằng tần số của tín hiệu điện đưa vào). Loa điện biến dao động điện thành âm thanh. 1 2 3 - Em hãy cho biết quá trình biến đổi dao động điện thành âm thanh trong loa điện diễn ra như thế nào? M II. Rơ le điện từ: 1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ Quan sát mạch điện và trả lời câu hỏi C1 :Tại sao khi đóng công tắc K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M ở mạch điện 2 làm việc? Rơ le điện từ là một thiết bị tự động đóng ngắt mạch điện, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện Bộ phận chủ yếu gồm một nam châm điện và một thanh sắt non. Mạch điện1 Mạch điện2 * Vì khi đóng công tắc K, có dòng điện trong mạch 1 thì nam châm điện hút thanh sắt và đóng mạch điện 2. Động cơ làm việc K 2. Ví dụ về ứng dụng của rơle điện từ : Chuông báo động S K(đóng) P P Cửa đóng Mạch điện 1 N CMạch điện 2 Quan sát và cho biết các bộ phận chính trên hình vẽ: K: P: N: S: C: Hình bên là sơ đồ minh hoạ một hệ thống chuông báo động sử dụng nam châm. Công tắc Nguồn Nam châm Lõi sắt non Chuông Cửa mở Mạch điện 1 S N K(Ngắt) P P Mạch điện 1 Mạch điện 2 C K(đóng-cửa đóng) N P Nghiên cứu sơ đồ minh hoạ để trả lời câu C2: - Khi đóng cửa, chuông không kêu vì mạch điện 2 hở -Tại sao chuông lại kêu khi cửa bị hé mở ? - Khi cửa bị hé mở, đã làm hở mạch điện 1, nam châm điện mất hết từ tính, miếng sắt rơi xuống và tự động đóng mạch điện 2, do đó chuông kêu. - Khi đóng cửa, chuông có kêu không. Tại sao? III. Vận dụng: Câu 3: ( SGK T 72) Bác sĩ có thể sử dụng nam châm được. Vì khi đưa nam châm lại gần vị trí có mạt sắt, nam châm sẽ tự động hút mạt sắt ra khỏi mắt. Trong bệnh viện, làm thế nào mà bác sĩ có thể lấy mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân khi không thể dùng panh hoặc kìm? Bác sĩ có thể sử dụng nam châm được không? vì sao? Đáp án: M Nguồn điện Mất điện Câu 4 (SGK-T72): Hình sau mô tả cấu tạo của một rơ le dòng là loại rơ le mắc nối tiếp với thiết bị cần bảo vệ. Bình thường, khi dòng điện qua động cơ điện ở mức cho phép thì thanh sắt S bị lò xo L kéo sang phải làm đóng các tiếp điểm 1,2. Động cơ làm việc bình thường. Giải thích vì sao khi dòng điện qua động cơ tăng quá mức cho phép thì mạch điện tự động ngắt và động cơ ngừng làm việc S N L M 2 1 [...]... của các cần cẩu i n để cẩu các vật bằng sắt, thép Nó cũng là bộ phận chủ yếu trong loa i n, máy i n báo, rơ le i n từ, các thiết bị ghi âm bằng từ, các động cơ i n, máy phát i n có công suất lớn hướng dẫn học ở nhà - Mô tả l i cấu tạo và hoạt động của loa i n, rơ le i n từ - Làm các b i tập 26.1 đến 26.4 SBT B i tập 1:Quan sát rơ le i n từ bên Và chọn câu trả l i P: nguồn i n đúng trong các... A Nam châm i n dùng để đóng ngắt dòng i n chạy qua động cơ M Đúng B Nam châm i n dùng để tạo ra từ trường mạnh C Nam châm i n dùng để gây nhiễm từ cho thanh sắt D Nam châm i n dùng để đóng ngắt dòng i n chạy qua nguồn P Mạch i n1 T: tiếp i m Mạch i n2 M K: Công tắc Q: Nguồn i n B i tập 2: Muốn có một cuộn dây để làm nam châm i n mạnh v i một dòng i n có cường độ cho trước, i u nào sau...Đáp án: Khi dòng i n qua động cơ vượt quá mức cho phép, tác dụng từ của nam châm i n mạnh lên, thắng lực đàn h i của lò xo và hút chặt lấy thanh sắt S làm cho mạch i n tự động ngắt i n Động cơ ngừng làm việc M Mất i n 1 N L M S Nguồn i n 2 Ghi nhớ - Nam châm vĩnh cửu dùng trong chế tạo các máy phát i n, máy i n tho i, các la bàn - Nam châm i n có nhiều ứng dụng quan trọng: Là... là cần thiết? Chọn câu trả l i đúng nhất a Quấn cuộn dây có nhiều vòng Đúng b Quấn cuộn dây có một vòng nhưng tiết diện của dây lớn c Dùng l i đặc bằng thép d Dùng l i bằng nhiều lá thép mỏng ghép v i nhau B i tập 26.1(SBT): Nên dùng dây dẫn mảnh để quấn nhiều vòng, vì tác dụng từ của nam châm i n tăng khi số vòng dây của nam châm i n tăng mà không phụ thuộc vào tiết diện của dây dẫn B i tập 26.2:... đường sức từ của từ trường nam châm i n i vào thanh thép tạo thành đường cong khép kín Thanh thép bị từ hoá, nằm định hướng theo chiều của từ trường, có nghiã là các đường sức từ i vào đầu sơn xanh và i ra đầu sơn đỏ của thanh thép Đầu sơn đỏ của thanh thép sau khi bị từ hoá đã trở thành từ cực Bắc S N N S B i 26.3(SBT): a) Mức độ phát hiện được dòng i n yếu của i n kế này phụ thuộc vào số vòng... Bắc S N N S B i 26.3(SBT): a) Mức độ phát hiện được dòng i n yếu của i n kế này phụ thuộc vào số vòng dây của ống dây và độ lớn của cường độ dòng i n qua ống dây b) Kim la bàn sẽ nằm dọc theo các đường sức từ bên trong ống dây, có nghĩa là nằm vuông góc v i dây dẫn trên bề mặt hộp . thanh trong loa i n diễn ra như thế nào? M II. Rơ le i n t : 1. Cấu t o và ho t động của rơ le i n t Quan s t mạch i n và trả l i câu h i C1 :T i sao. 26.4 SBT M Mạch i n1 Mạch i n2 B i t p 1:Quan s t rơ le i n t bên. Và chọn câu trả l i đúng trong các câu sau T: tiếp i m Q: Nguồn i n P: nguồn i n
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng điện tử vật lý 9 kì I ( T. Hương), bài giảng điện tử vật lý 9 kì I ( T. Hương), bài giảng điện tử vật lý 9 kì I ( T. Hương)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn