Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy

102 297 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 22:10

ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo trong giáo dục và đào tạo ứng dụng công nghệ thông ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp tin đổi mới phương pháp giảng dạy giảng dạy TS : Mai văn Trinh TS : Mai văn Trinh Đại Học Vinh Đại Học Vinh Các khái niệm cơ bản nhất về CNTT Các khái niệm cơ bản nhất về CNTT Cơ sở khoa học của việc sử dụng MVT làm PTDH Cơ sở khoa học của việc sử dụng MVT làm PTDH Các hướng phát triển PTDH với MVT và các thiết bị ngoại Các hướng phát triển PTDH với MVT và các thiết bị ngoại vi vi Xây dựng phần mềm dạy học Xây dựng phần mềm dạy học Chế bản Folie Chế bản Folie Tự động hoá thí nghiệm Tự động hoá thí nghiệm Thiết kế bài giảng điện tử Thiết kế bài giảng điện tử Sử dụng Internet Sử dụng Internet E-learning E-learning Website trong dạy học Website trong dạy học Tổ hợp phương tiện Tổ hợp phương tiện những nội dung chính những nội dung chính C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) CNTT IT Computer Communication Management Know – how Công nghệ thông tin (CNTT) Công nghệ thông tin (CNTT) Chức năng: Thu nhận, xử lý, lưu trữ, hiển thị thông tin (TT). Có nhiều loại: Để bàn, Mini,Mainframe, Super. Theo nghĩa rộng máy tính gồm: Phần cứng, phần mềm và thông tin (hệ thống tổ chức XH) Máy tính xách tay Máy để bàn Phần cứng: Hệ thống thiết bị Phần mềm: Các chương trình: Phần mềm hệ thống, các NNLT, Các phần mềm ứng dụng, Các PM tiện ích Truyền thông Truyền thông Chức năng: Gửi/nhận thông tin qua mạng truyền thông.Các MT là các trạm làm việc ở các vị trí khác nhau được nối với nhau bằng các đường truyền. (VD điện thoại) Communication bí quyết bí quyết Chức năng: Quản lý nhà nước về quyền khai thác, lưu trữ, xử lý, truyền dẫn thông tin, hệ thống chính sách, pháp luật về CNTT quản lý quản lý Chức năng: (làm một các gì đó sao cho tốt) gồm: Quen với công cụ của CNTT - Có kỹ năng cần thiết sử dụng các công cụ này - Hiểu cách dùng CNTT để giải quyết vấn đề Lợi ích của CNTT được quyết định chủ yếu bởi thành phần này. Khái niệm: Thông tin là một khái niệm trừu tượng, tồn tại khách quan, có thể nhớ trong các đối tượng - các vật mang tin. Thông tin trên máy tính tồn tại ở các dạng: Văn bản (text), hình ảnh (Image/ Picture), âm thanh (Sound) hoặc Siêu văn bản (kết hợp các dạng này) thông tin (information) thông tin (information) Khái niệm: Trong máy vi tính, thông tin được biểu diễn ở dạng nhị phân chỉ gồm 2 số 0 và 1. Ví dụ số 7 trong hệ Thập phân, thì biểu diễn Nhị phân là 111 thông tin (information) thông tin (information) Đơn vị đo: BIT (Các bit 0 và 1) 8 bit = 1 Byte (đọc là bai) 2 10 (1024)Bytes = 1 KB (đọc Kylo bai) 2 10 (1024) KB = 1 MB (đọc Mega bai) 2 10 (1024) MB = 1 GB (đọc Giga bai) tổng quan về cấu trúc máy tính tổng quan về cấu trúc máy tính Thiết bị vào ALU- Bộ Số học - Logic CU - Bộ điều khiển Thanh ghi ROM & RAM Thiết bị ra Bộ nhớ phụ (Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD) B ộ x ử l í T T C¸c thiÕt bÞ vµO C¸c thiÕt bÞ vµO Joystick Bµn phÝm Con chuét [...]... việc ứng dụng CNTT vào GD và ĐT Nhiều PMDH, nhiều thí nghiệm có sự trợ giúp của MVT đã được sử dụng trong các nhà trường Cơ sở thực tiễn Trên thế giới xuất hiện nhiều đĩa CD học tập, xuất hiện các sách giáo khoa điện tử, xuất hiện các phòng thí nghiệm có trợ giúp của MVT Thực tế ứng dụng đã khẳng định hiệu quả của các PTDH này Sự nghiệp đổi mới của nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng. .. lý học Các lĩnh vực chung quan trọng của phương tiện truyền thông Sự giao tiếp được điện tử hoá Thu thập thông tin và đánh giá Cơ sở hạ tầng Hoạt động của cơ sở kỹ thuật hạ tầng (Kết nối, PC, Modem) Đặc tính riêng của HĐH và bề rộng của ứng dụng Các dịch vụ Internet và các chức năng của nó Cơ sở tâm lý học Một văn hoá học tập mới dựa vào các quan điểm mới Việc học không bị gò bó trong một không... vì thế có thể điều khiển được quá trình dạy - học Có thể tự động hoá hoạt động dạy của GV ở mức độ cao Cá nhân hoá quá trình dạy của người GV sao cho thích ứng với khả năng của từng người học Giảm thời gian lên lớp của GV vì không mất thời gian vào việc biểu diễn, thể hiện thông tin Dạy học với MVT không bị hạn chế, gò bó theo thời gian biểu, có thể thực hiện dạy học ở tình huống "không lớp" MVT cho... biết một cách tích cực và từ đó được chuyển sang hành động Phương tiện truyền thông và trí nhớ Trí nhớ được coi là bộ nhớ và là nơi tiếp nhận, cất giữ thông tin và là nơi gọi các thông tin ra Trí nhớ là một chức năng thần kinh, là một cấu trúc tâm lý nhận thức một cách tích cực để giúp nhớ lại các sự kiện Cơ sở tâm lý học Phương tiện truyền thông và kiến thức Kiến thức gắn liền với các hệ thống nhận... theo có thể xây dựng được phần mềm dạy học cho người khuyết tật Mạng máy tính liên kết các cơ sở đào tạo, nâng cao hiệu quả điều khiển quá trình dạy học của GV MVT góp phần hoàn thiện các PPDH tích cực Cơ sở lý luận dạy học MVT có thể được sử dụngmọi giai đoạn của quá trình dạy học: củng cố trình độ tri thức xuất phát cho HS, xây dựng tri thức mới, ôn luyện và vận dụng tri thức, tổng kết hệ thống... định, ngôn ngữ Kiến thức có thể được sử dụng không phụ thuộc vào thời gian và địa điểm Phương tiện truyền thông và tình cảm Tình cảm đóng vai trò quyết định trong tư duy, trong tưởng tượng, trong nhận biết, kiến thức, hồi tưởng và sự quên lãng của con người Các chức năng nhận thức được bảo quản nhờ sự hứng thú và không hứng thú Như vậy sự hứng thú và không hứng thú ảnh hưởng tới các chức năng của... trường và người GV Dạy học với MVT sẽ tạo ra môi trường tương tác cao tác động tới HS Dạy học với MVT giúp hình thành cho HS những nét nhân cách quan trọng: Tính trung thực, sự tò mò, lòng kiên trì, khả năng sáng tạo, niềm tin vào khả năng sáng tạo vô tận của con người Cơ sở lý tâm lý học Sử dụng MVT trong dạy học có các ưu điểm sau Làm tăng tính trực quan trong học tập, tăng hứng thú học tập và tạo... nghiệm vật lý - Tổ hợp MVT và các PTDH hiện đại Hình thức sử dụng MVT làm PTDH -Dạy học với sự giúp đỡ của MVT (CAI/CAL - Computer Assisted Intruction/ Computer Assisted Learning) hay CBT (Computer Based Training) Nhấn mạnh đến dạy học với sự hỗ trợ của MVT hơn là dạy học về Máy tính Nguồn tri thức HS GV Hình thức sử dụng MVT làm PTDH - Dạy - học với sự quản lý của máy tính (CMI/CML) Computer - Managed... sử dụng việc quản lý các yếu tố cơ bản của môi trường học tập - Kiểm tra với với sự quản lý của Máy tính (CMT Computer Managed Testing) Khái niệm PMDH Các chương trình cài đặt trên MVT để điều khiển và khai thác phần cứng thì gọi là phần mềm Phần mềm dùng cho dạy và học bằng MVT gọi là PMDH PMDH là phương tiện chứa chương trình để ra lệnh cho máy tính thực hiện các yêu cầu về nội dung và phư ơng pháp. .. tiến bộ của CNTT trong GD và ĐT Thực tiến ứng dụng CNTT trong nhà trường cho thấy giá thành mỗi giờ học có sử dụng MVT giảm 30% so với giờ học truyền thống đối với lớp học có 30 HS (tính hết mọi chi phí như: cơ sở vật chất trư ờng học, lương cho GV, chi phí cho quản lý ) Chức năng PTDH của MVT - Tăng cường tính trực quan -Lưu trữ, truyền dẫn và xử lý thông tin - Điều chỉnh hoạt động học tập - Hỗ trợ . ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo trong giáo dục và đào tạo ứng dụng công nghệ thông ứng dụng công nghệ. dụng công nghệ thông ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp tin đổi mới phương pháp giảng dạy giảng dạy TS : Mai văn Trinh TS : Mai văn Trinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy, Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy, Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay