Tình thái từ

10 360 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 18:10

. Biểu thị sắc thái tình cảm Nam học bài. Nam học bài. Tiết 27- Tiếng Việt TÌNH THÁI TỪ • I. Chức năng của tình thái từ: • II. Sử dụng tình thái từ: Thí dụ. TÌNH THÁI TỪ • I. Chức năng của tình thái từ: • II. Sử dụng tình thái từ: • Ghi nhớ: ( sgk) • III. Luyện tập: BT 4. Nam học bài. Tiết 27- Tiếng Việt TÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình thái từ, Tình thái từ, Tình thái từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay