CHUYEN DE TOAN K 4

32 706 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 12:10

Câu 1: Câu 1: Nêu mục tiêu dạy học Toán. Nêu mục tiêu dạy học Toán. Dạy học Toán 4 nhằm giúp học sinh: Dạy học Toán 4 nhằm giúp học sinh: 1. Về số và phép tính: 1. Về số và phép tính: A – DÃY SỐ TỰ NHIÊN A – DÃY SỐ TỰ NHIÊN  Nhận biết một số đặc điểm chủ yếu của Nhận biết một số đặc điểm chủ yếu của dãy số tự nhiên. dãy số tự nhiên.  Biết đọc, viết, so sánh sắp thứ tự các số tự Biết đọc, viết, so sánh sắp thứ tự các số tự nhiên. nhiên.  Biết cộng, trừ các số tự nhiên; nhân số tự Biết cộng, trừ các số tự nhiên; nhân số tự nhiên với số tự nhiên có đến ba chữ số(chủ nhiên với số tự nhiên có đến ba chữ số(chủ yếu là chia cho số có đến hai chữ số). yếu là chia cho số có đến hai chữ số).  Biết tìm một thành phần chưa biết của Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính khi biết kết quả tính và thành phần phép tính khi biết kết quả tính và thành phần kia. kia.  Biết tính giá trò của biểu thức số có đến ba Biết tính giá trò của biểu thức số có đến ba dấu phép tính(có hoặc không có dấu ngoặc) dấu phép tính(có hoặc không có dấu ngoặc) và biểu thức có chứa một, hai, ba chữ dạng và biểu thức có chứa một, hai, ba chữ dạng đơn giản. đơn giản.  Biết vận dụng tính chất giao hoán và kết Biết vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép công và phép nhân, tính chất hợp của phép công và phép nhân, tính chất nhân một tổng với một số để tính bằng cách nhân một tổng với một số để tính bằng cách thuận tiện nhất. thuận tiện nhất.  Biết tính nhẩm trong phạm vi các bảng Biết tính nhẩm trong phạm vi các bảng tính, nhân với 10, 100, 1000;……; chia cho 10, tính, nhân với 10, 100, 1000;……; chia cho 10, 100, 1000;……; nhân số có hai chữ số với 11. 100, 1000;……; nhân số có hai chữ số với 11.  Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 3; 5; Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 3; 5; 9. 9. - Bước đầu nhận biết về phân số(qua hình ảnh trực quan). - Biết đọc, viết phân số; tính chất cơ bản của phân số; biết rút gọn; quy đồng mẫu số các phân số; so sánh hai phân số. - Biết cộng, trừ, nhân, chia hai phân số dạng đơn giản(mẫu số không vượt quá 100). B – PHÂN SỐ 2. Về đo lường: - Biết mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn với ki – lô – gam; giữa giây, phút, giờ; giữa ngày và giờ, năm và thế kỉ; giữa dm 2 và cm 2 , giữa dm 2 và m 2 ; giữa km 2 và m 2 . - Biết chuyển đổi các đơn vò đo đại lượng thông dụng trong một số trường hợp cụ thể khi thực hành, vận dụng. 3. Về các yếu tố hình học: - Nhận biết: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh. - Biết tính chu vi, diện tích của hình bình hành, hình thoi. 4. Về một số yếu tố thống kê và tỉ lệ bản đồ: - Biết đọc và nhận đònh(ở mức độ đơn giản) các số liệu trên biều đồ cột. - Biết một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trong thực tế. 5. Về giải toán có lời văn - Biết tự tóm tắt bài toán bằng cách ghi ngắn gọn hoặc bằng sơ đồ, hình vẽ. - Biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến ba bước tính, trong đó có bài toán: Tìm số trung bình cộng. Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó, Tìm hai số biết tổng(hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó. 6. Về phát triển ngôn ngữ, tư duy và góp phần hình thành nhân cách của học sinh: - Phát triển(ở mức độ thích hợp) năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hóa và cụ thể hóa. - Biết diễn đạt một số nhận xét, quy tắc, tính chất,………bằng ngôn ngữ(nói, viết) ở dạng khái quát. - Tiếp tục rèn luyện các đức tính: chăm học, cẩn thận, tự tin, trung thực, có tinh thần trách nhiệm,…… Câu 2: Theo anh(chò) cần làm thế nào để hướng dẫn học sinh thực hành, hình thành và rèn luyện kó năng toán học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh? Lónh hội kiến thức, kó năng toán và tự giải được các bài tập toán là yêu cầu cơ bản của học sinh học tập bộ môn Toán. Để giải quyết yêu cầu cơ bản trên, học sinh không chỉ xem mẫu mà phải được tham gia hoạt động, thực hành, rèn luyện kó năng. Do vậy trong dạy học toán GV cần thiết phải làm rõ những vấn đề về hoạt động thực hành, rèn luyện kó năng toán học. ? a) Vai trò của hoạt động - Kiến thức và kó năng của môn Toán ở Tiểu học được các tác giả viết với tư tưởng lồng cách dạy với cách học, thể hiện sự hoạt động của thầy và trò. Quán triệt tư tưởng trên trong dạy học toán, nhất thiết GV phải hướng dẫn HS hoạt động thực hành, rèn luyện kó năng. [...]... rèn luyện k năng toán học theo hướng phát huy tính tích cực Khái niệm về k năng: K năng – khả năng vận dụng kiến thức(khái niệm, cách thức, phương pháp…) để giải quyết bài toán * Hình thành k năng: Hình thành k năng là hình thành cho HS nắm vững một hệ thống các thao tác để có khả năng giải quyết bài toán: - Hình thành k năng về nội dung nào đó trước hết mình - Xác lập được mô hình khái quát... viên khuyến khích, tạo điều kiện cho những học sinh có khả năng, có điều kiện giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong khi dạy học nhằm phát triển năng lực của cá nhân Thực hiện dạy học phân hóa ở Tiểu học đối với khối 4 trường Tiểu học :Mê Linh chúng tôi giải quyết như sau Căn cứ vào tình hình thực tế ở vùng miền nói chung và ở lớp học nói riêng Khuyến khích... ý kiến, thảo luận trong nhóm Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi theo cặp hoặc cả nhóm Cử đại diện trình bày k t quả làm việc theo nhóm 3/ Thảo luận, tổng k t trước toàn lớp:  Các nhóm lần lượt báo cáo k t quả  Thảo luận chung  GV tổng k t, đặt vấn đề cho nội dung(hoặc bài) tiếp theo Câu 4: Theo hiểu biết của anh(chò) thế nào là chuẩn kiến thức, k ?năng Chuẩn kiến...Kiến thức, k năng toán vốn có sẵn, tồn tại khách quan đối với HS, trong dạy học toán thầy giáo có thể mô tả nó trên các đồ vật, mô hình, hình vẽ, k hiệu Muốn lónh hội kiến thức, k năng toán hiệu quả nhất, HS được hướng dẫn hoạt động và thực sự thực hành trên các đồ vật, mô hình k hiệu, vì thông qua hoạt động học sinh phân giải kiến thức cần lónh hội thành hệ thống... cùng loại - Xác lập mối liên quan giữa mô hình khái quát với các kiến thức tương ứng - Rèn luyện k năng toán: tổ chức cho HS vận dụng mô hình khái quát giải quyết bài tập cùng loại - Thực hành toán học: vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống khác nhau như thực hành giải bài tập - Thực hành đo đạc Yêu cầu đối với tiết học vận dụng kiến thức, rèn k năng: Trước hết giáo viên phải xem xét Trong... điều kiện giải quyết tất cả các bài tập còn lại trong SGK Giáo viên chủ động linh hoạt sáng tạo trong sử dụng sách giáo khoa Phát huy học lực của từng học sinh, dạy học theo phân hóa ở tiểu học, tối thiểu 100% học sinh làm được Phần còn lại không yêu cầu cả lớp Ví dụ: Tiết luyện tập chung(trang * 138) Khối 4 trường tiểu học Mê Linh :chúng tôi giải quyết như sau Bài tập 1: Yêu cầu chuẩn kiến thức k năng... cần kiên trì không nóng vội để giúp các em vượt qua những khó khăn, xây dựng lòng tự tin cho các em Câu 3: Thảo luận, làm việc theo nhóm trong dạy học toán Tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm trong dạy học môn Toán ở Tiểu học là rất cần thiết Hoạt động làm việc theo nhóm trong dạy học toán có thể giúp HS tự tìm tòi, chiếm lónh kiến thức mới, có tác dụng gợi mở HS sử dụng các kiến thức và k năng... động HS lónh hội kiến thức một cách tự nhiên Để tổ chức dạy học về đại lượng, đo đại lượng GV phải chuẩn bò các dụng cụ chứa, dụng cụ đo, quy trình thực hành để HS hoạt động lónh hội, quy trình này GV phải tiến hành trước khi cho HS thực hiện để dự đoán những khó khăn HS có thể gặp phải… Khi tổ chức cho HS hoạt động thực hành, GV quan sát và có thể hỗ trợ giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn Trong quá... Chuẩn kiến thức, k năng là “ các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, k năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được Chuẩn kiến thức, k năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đề cập tới những ý cụ thể nhằm làm rõ mức độ cần đạt hoặc phạm vò mở rộng, phát triển đối với học sinh khá giỏi(ở một số... của kiến thức được minh họa ở các dạng bài tập khác nhau Chuẩn bò quy trình để học sinh thực hành luyện tập, rèn k năng toán ở các dạng bài tập khác nhau Quy trình giải các bài tập có bài giáo viên phải đònh hướng, có bài chủ yếu do HS đònh hướng lấy, có loại giáo viên phải tổ chức hướng dẫn cho HS nắm chắc cách giải mẫu rồi vận dụng vào bài tập tương tự… Phần dạy học về các đại lượng(độ dài, khối . rèn luyện k năng. Kiến thức, k năng toán vốn có sẵn, tồn Kiến thức, k năng toán vốn có sẵn, tồn tại khách quan đối với HS, trong dạy tại khách quan. hình thành rèn luyện k năng toán học theo hướng phát huy tính tích cực. Khái niệm về k năng: K năng – khả năng vận dụng kiến thức(khái niệm, cách thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE TOAN K 4, CHUYEN DE TOAN K 4, CHUYEN DE TOAN K 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay