CAC VAN DE THONG NHAT CHI DAO TRONG HOI THAOVan ban chi dao thuc hien cac mon cua PGD

13 283 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 11:10

UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 85 /PGD&ĐT-THCS Tánh Linh, ngày 07 tháng 9 năm 2010 V/v Hướng dẫn thực hiện soạn giảng các môn học cấp THCS trong năm học 2010-2011. Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. Trong ngày 26/8/2010, tại trường THCS La Ngâu Phòng GD&ĐT Tánh Linh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề của 11 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ, Âm nhạc, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Thể dục. Đối tượng tham gia Hội thảo là các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cùng bộ môn có năng lực. Nội dung trong Hội thảo chuyên đề lần này là truyền đạt lại các nội dung đã được tập huấn ở Sở GD&ĐT về thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng trong soạn giảng và đánh giá học sinh. Ngoài ra, các tổ bộ môn còn thống nhất một số vấn đề về thực hiện PPCT, cấu trúc soạn giảng một giáo án, cách ra đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm, ma trận… . Sau khi kết thúc đợt Hội thảo, các nhóm trưởng các bộ môn đã thay mặt giáo viên bộ môn trong huyện đề xuất với Phòng để chỉ đạo thực hiện một số vấn đề mới trong năm học 2010-2011. Lãnh đạo Phòng đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo như sau: - Trong năm học 2010-2011, Hiệu trưởng các trường THCS phải trang bị đầy đủ cho tất cả giáo viên bộ môn tài liệu về “Chuẩn kiến thức kỹ năng”, xem đây là thước đo để đánh giá, xếp loại giáo viên trong quá trình soạn giảng; SGK và SGV là những tài liệu song hành giúp giáo viên soạn giảng, không còn là pháp lệnh như trước đây. - Thống nhất thực hiện các vấn đềcác bộ môn như sau: I- MÔN NGỮ VĂN: 1. Về phân phối chương trình: Giống như khung PPCT của năm học 2009- 2010. 2. Về việc áp dụng tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng (KT- KN): Tất cả các giáo viên sử dụng tài liệu chuẩn KT-KN vào trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học sinh. Tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng là cơ sở pháp lí, yêu cầu giáo viên truyền đạt đủ nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong tài liệu. Không được dưới chuẩn và không phân biệt đối tượng học sinh. 3. Về việc soạn giáo án: 3.1: Yêu cầu chung: - Hình thức không thay đổi. - Thống nhất bỏ các phần: ngày soạn và thời lượng trong mỗi hoạt động, các phương pháp trong phần hoạt động của thầy và trò. Vẫn giữ nguyên phần ngày dạy và phần đồ dùng dạy học trong phần hoạt động của thầy và trò. - Đối với các tiết tích hợp giáo dục môi trường vẫn áp dụng như năm học trước. 3.2: Yêu cầu soạn giáo án cụ thể cho từng phân môn: * Môn Văn học: Thống nhất soạn theo mẫu sau: Tiết:…. Bài: ………………… I. Mục tiêu: 1. KT: ( Trong TL hướng dẫn chuẩn KT-KN ) 2: KN: ( Trong tài liệu hướng dẫn chuẩn KT- KN ) II. Chuẩn bị: 1. GV: SGK+ SGV+ Tài liệu chuẩn KT- KN 2. HS: III. Tổ chức các hoạt động dạy và học: HĐ1: Khởi động. 1 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: 3. Giới thiệu bài mới: HĐ2: Tổ chức dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học. A: Tìm hiểu bài: I. Tác giả: - Xem chú thích SGK/ II. Kết cấu: 1. Thể loại: 2. Phương thức biểu đạt: 3. Bố cục: III. Phân tích: IV: Tổng kết: 1. ND: 2. NT: 3. Ý nghĩa văn bản: B: Luyện tập: - Bài tập về nhà. Lưu ý: - Phần B luyện tập giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà làm. - Phần IV tổng kết giáo viên ghi đầy đủ, ngắn gọn. - Riêng đối với các tiết Văn đôi thì soạn gộp, chỉ ghi hết tiết 1 dừng ở phần nào, sau đó tiếp tục soạn cho tiết 2. Không soạn phần HĐ 3, 4, 5 ở tiết 1. * Môn Tiếng Việt và Tập làm Văn: mẫu giáo án không thay đổi. * Soạn các tiết trả bài thống nhất theo mẫu sau: I. Mục tiêu: II. Chuẩn bị: 1. GV: 2. HS: III. Tiến hành các hoạt động: HĐ1: Ổn định lớp: HĐ2: Phát bài+ Nhận xét ưu và khuyết điểm: HĐ3: HD học sinh xác định yêu cầu về hình thức và nội dung của đề ( đã có trong đáp án) Lưu ý: giáo viên không ghi lại dàn bài trong giáo án nhưng phải lập dàn ý cho học sinh ghi vào vở. HĐ4: Vào điểm và hệ thống điểm: Giáo viên đọc bài Làm Văn hay, hoặc bài được điểm cao đối với môn Tiếng Việt và Văn. HĐ5: Dặn dò. 4. Ra đề kiểm tra : 4.1: Yêu cầu chung: - Bám vào tài liệu chuẩn KT- KN. - Hình thức không thay đổi. - Đề ra có ma trận, đáp án và biểu điểm. - Phần trắc nghiệm không có phương án đúng, sai hoặc tất cả đều đúng, tất cả đều sai. Không có câu lệnh là câu phủ định. - Đề ra cần có hướng mở. 4.2: Yêu cầu cụ thể: - Đề kiểm tra 15 phút: Ra dạng tự luận, ít nhất là 2 câu. Kiến thức bài tập ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. - Chia đều trong học kì, tránh tình trạng kiểm tra dồn ép. 5. Đề kiểm tra 1 tiết: - Hình thức không thay đổi. 2 - Phần trắc nghiệm dùng câu lệnh: “Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất.” - Khi chấm bài phần trắc nghiệm: Nếu học sinh khoanh tròn sai thì giáo viên gạch chéo, khoanh tròn vào đáp án đúng bằng mực đỏ. * Thời gian thực hiện: Áp dụng vào tuần 4 theo PPCT năm 2010- 2011. II- MÔN LỊCH SỬ: 1. Phân phối chương trình: Thống nhất theo PPCT năm học 2009 -2010 - Giáo án: Tuần:…… Tiết…… Bài :…………………………. I.Mục tiêu: Phải ghi rõ các mục tiêu của bài học (dựa vào tài liệu hướng dẫn chuẩn KTKN, SGV (Nếu không có trong sách chuẩn KTKN) ). II.Chuẩn bị của GV và HS:(phải ghi rõ sự chuẩn bị của GV và HS) III.Tiến trình dạy học: 1. Bài cũ: Phải ghi nội dung kiểm tra (Có thể xen kẽ trong tiết dạy). 2. Bài mới: - Giới thiệu bài: (không cần ghi nội dung) - Dạy bài mới: ( thiết kế giáo án 2 cột: hoạt động của thầy và trò và Nội dung kiến thức cần đạt. Cột hoạt động của thầy và trò ghi rõ mục tiêu của từng tiểu mục, mỗi đơn vị kiến thức phải thể hiệncác hoạt động của thầy và trò) 3. Củng cố- dặn dò: - Chọn vấn đề trọng tâm để khắc sâu kiến thức cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi SGK hoặc SGV cho câu hỏi 2. Đề kiểm tra: + Ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn KTKN. + Đề 15 phút theo dạng tự luận, không có ma trận, kiến thức trước 1 bài. + Đề kiểm tra 1 tiết, học kì gồm 2 dạng (TN-TL: 3/7), có ma trận theo mức độ 5-3-2. + Đối với học sinh dân tộc: trong các bài dạy cần truyền đạt những kiến thức cơ bản. Đề kiểm tra nâng mức độ biết, hiểu và giảm mức độ vận dụng. 3. Thống nhất thời gian ra đề kiểm tra 15 phút: + Lớp 6: HK1 tiết 6-9, HK2 tiết 25-28. + Lớp 7: HK1 tiết 11-14( bài 1), tiết 25-28( bài 2); HK2 tiết 46-49( bài 1), tiết 61-62( bài 2) + Lớp 8: HK1 tiết 13-16( bài 1), tiết 25- 27( bài 2); HK2 tiết 40- 41. + Lớp 9: HK1 tiết 13-15, HK2 tiết 9-30( bài 1), tiết 41-43( bài 2). III- MÔN ĐỊA LÝ:  Sử dụng chuẩn KT-KN trong chương trình giáo dục phổ thông và hướng dẫn thực hiện chuẩn KT- KN để soạn giáo án và ra đề kiểm tra. I. SOẠN GIÁO ÁN: 1. Soạn mục tiêu bài học: Dựa vào Chuẩn KT-KN trong chương trình GDPT. 2. Thiết kế các hoạt động trên lớp: a) Dựa vào các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chi tiết, cụ thể, tường minh của Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN. b) Nếu các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN chưa chi tiết, cụ thể, tường minh thì dựa vào nội dung SGK để chi tiết, cụ thể, tường minh các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng. II. RA ĐỀ KIỂM TRA: 1. Bám sát Chuẩn KT-KN: 70% 2. Vượt Chuẩn KT-KN (mở rộng mức độ nhận thức): 30% Lưu ý: 1. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của một đơn vị kiến thứccác yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải và có thể đạt được. Giáo viên được phép mở 3 rộng mức độ nhận thức (biết, hiểu, vận dụng …) nhưng không mở rộng mức độ kiến thức, đảm bảo không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGK, không cố dạy hết SGK. Việc khai thác sâu kiến thức kỹ năng trong SGK phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. 2. Nếu có sự không nhất quán về cùng một đơn vị kiến thức, kỹ năng giữa 3 tài liệu: Chuẩn KT-KN trong CTGDPT; Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN; SGK thì Giáo viên phải dựa vào Chuẩn KT-KN trong CTGDPT vì: - Chuẩn KT-KN trong chương trình GDPT (pháp lệnh) - Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN (chi tiết, cụ thể, tường minh các đơn vị Chuẩn kiến thức kĩ năng) - SGK (là phương tiện minh họa chủ yếu). 3. Nếu có kiến thức, kĩ năng trong Chuẩn KT-KN trong CTGDPT chưa chuẩn thì giáo viên kiến nghị bằng văn bản về Phòng GD&ĐT. 4. Đối với các tiết dạy có lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thì giáo viên buộc phải thực hiện theo yêu cầu giáo dục bảo vệ môi trường.  CÁC VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT: I/ Về nội dung PPCT của bộ môn: Thống nhất áp dụng PPCT cụ thể của năm học 2009- 2010 II/ Cấu trúc soạn một giáo án: Tuần: Ngày soạn:…………. Tiết: … Bài:… TÊN BÀI: ( in đậm) I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: (nếu có lồng ghép GDBVMT) II/ Phương tiện dạy học: III/ Hoạt động trên lớp: 1/ Bài cũ: 2/ Bài mới: - Giới thiệu bài: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính - Hoạt động 1: ( cá nhân/ cặp/ nhóm) - Hoạt động 2: ( cá nhân/ cặp/ nhóm) - … Tương ứng với tiêu mục 1 Tương ứng với tiêu mục 2 IV/ Đánh giá: V/ Hoạt động nối tiếp: (*) Riêng các tiết có nội dung lồng ghép giáo dục BVMT thì trong giáo án soạn đến phần có lồng ghép phải thể hiện chữ GDMT. III/ Về cấu trúc đề kiểm tra: - Trắc nghiệm (3 điểm)- Tự luận (7 điểm) - Về trắc nghiệm: ít nhất có 2 hình thức trắc nghiệm (lựa chọn đúng nhất, điền khuyết, ghép cặp). Về hình thức trắc nghiệm lựa chọn đúng nhất mỗi câu đúng 0,25 điểm (kiểm tra 1 tiết, học kỳ) và 0,5 điểm ( kiểm tra 15 phút) - Trong kiểm tra 1 tiết và học kỳ phần tự luận cần cố gắng sử dụng kênh hình, bảng số liệu hoặc biểu đồ để kiểm tra kỹ năng của HS. - Đề phài có ma trận, đáp án, biểu điểm. - Mức độ ra đề: Biết (3 điểm), hiểu (4 điểm), vận dụng (3 điểm). Riêng đối với HS dân tộc mức độ ra đề : Biết (5 điểm), hiểu (3 điểm), vận dụng (2 điểm) IV/ Về ma trận đề kiểm tra: NỘI DUNG BIẾT HIỂU VẬN DỤNG TỔNG ĐIỂM TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL - …………… TỔNG ĐIỂM 10 điểm 4 IV- MÔN TIẾNG ANH: 1- Cấu trúc mẫu soạn giáo án thống nhất: UNIT……… : ( tên bài) Period …….…: ( mục) I- Objectives II- Teaching aids III- Procedures 1. Warm up ( time) 2. Pre-/ Presentation (time) a) Pre-teach voc/ grammar b) Set the scene/ Introduce c) …( các nhiêm vụ trước khi nghe/ nói/ đọc/viết) 3. While- ( time) 4. Post- (time) IV- Homework (time) 2- Đề kiểm tra : 1 tiết, 15 phút: * Đề kiểm tra một tiết cho tất cả các khối lớp: - Có ma trận, đáp án, biểu điểm - Cơ số điểm: • Nghe: 1 điểm • Kiến thức ngôn ngữ: 4 điểm • Đọc hiểu: 3 điểm • Viết: 2 điểm Lưu ý: - Phần Nghe: 4 câu > 0.25/ câu - Phần kiến thức ngôn ngữ: + Trong bài tập Multiple choice phải có kiểm tra về từ vựng ( key words), ngữ pháp/ cấu trúc mà HS đã học, và phải có kiến thức phần nói một cách hài hòa. + Phải có phần kiểm tra ngữ âm ở 2 dạng: đánh dấu nhấn và phát âm khác ( khoảng 1 điểm/ 4 câu) ở tất cả các khối lớp ( nhưng không tập trung vào một bài mà phải xen kẻ nhau). + Riêng lớp 7,8,9 có phần bài tập word form ( từ 0.75 -> 1 điểm) + Bài tập biến đổi câu đưa vào phần Phần kiến thức ngôn ngữ - Phần đọc hiểu: Nếu các phần khác trong đề kiểm tra khó và dài thì chỉ thiết kế 1 loại hình bài tập. - Phần viết: Có thể viết theo chủ đề thống nhất hoặc viết theo từ gợi ý của một cấu trúc câu nào đó nhưng từ ngữ phải quen thuộc đối với HS. * Đề kiểm tra 15 phút: + Lớp 6, 7: Chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ + Lớp 8, 9: Chỉ kiểm tra kĩ năng: nghe-đọc- viết/ học kỳ + Điểm tối thiểu là 0.5 điểm/ câu; điểm tối đa từ 1.0 , 1.5, 2.0 điểm/ câu 3. Về PPCT: - Thực hiện theo PPCT của năm học 2009-2010. - Tiết chữa bài kiểm tra soạn thành tiết ôn tập trước kiểm tra ở tất cả các khối lớp. V- MÔN ÂM NHẠC: 1. Đặc trưng cơ bản của việc dạy học tích cực theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: - Chống mù nhạc. Dạy học lấy dạy làm trung tâm sang lấy học làm trung tâm. - Đổi mới phương pháp dạy học là gạt bỏ PPDH truyền thống sang PPDH hiện đại. ( riêng môn Âm nhạc cần kết hợp giữa truyền thốnghiện đại ). Phương pháp dạy học không nhất thiết phải theo trình tự trong SGK, có thể đảo nội dung trong bài. 5 - Việc dạy học không nhất thiết phải theo SGK mà cần áp dụng theo chuẩn kỹ năng, kiến thức. Giáo viên cần hướng dẫn, gợi ý cho HS tự tạo nhạc cụ đơn giản bổ trợ cho việc học nhạc. - Không luyện thanh, chỉ luyện cao độ (tùy vào khả năng của học sinh ). Không nhất thiết phải theo quy trình dạy hát (cần mềm dẻo, phù hợp với từng bài hát ) - Cách giới thiệu dẫn dắt vào bài mới không rập khuôn, cần giới thiệu tự nhiên, phù hợp với tính chất âm nhạc của từng bài hát, gây sự chú ý, lôi cuốn học sinh khi học bài hát. Tiêu chí đánh giá kết quả học sinh bằng hình thức cho điểm, không xếp loại.( hạn chế cho điểm 1 ) 2. Lỗi cần tránh khi dạy hát: - Dạy sai kiến thức, giáo viên dạy học sinh không đúng nhạc và lời của bài hát. Giáo viên không thuộc bài hát. - Dạy hát theo lối truyền khẩu, GV chỉ hoàn toàn sử dụng giọng hát, không sử dụng nhạc cụ. Xác định giọng không phù hợp, làm HS phải hát ở giọng quá cao hoặc quá thấp, GV liên tục đổi giọng. - Xác định không đúng trong tâm, trình bày lan man về tác giả, tác phẩm. Không sửa sai, không yêu cầu HS thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. - Chưa hoàn thành mục tiêu tiết học mà đã chuyển sang các hoạt động khác. Giáo viên không làm chủ được thời gian, dạy thừa hoặc thiếu nhiều thời gian. Tổ chức và ôn tập bài hát sơ sài, không hiệu quả. 3. Quy trình dạy hát: Giới thiệu bài hát → Tìm hiểu về bài hát → Nghe hát mẫu → Khởi động giọng → Tập hát từng câu → Hát cả bài → Củng cố, kiểm tra. 4. Cấu trúc mẫu giáo án theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.( có file giáo án mẫu kèm theo ) Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động của học sinh 5. Các vấn đề cần lưu ý: - Kiểm tra đánh giá bằng hình thức cho điểm ( hạn chế cho điểm dưới 5 ) - Kiểm tra 15 phút làm trên giấy ( trắc nghiệm 4 điểm, tự luận 6 điểm ) - Kiểm tra 45 phút và học kì bằng hình thức thực hành. ( các tiết kiểm tra thực hiện theo PPCT và như những năm học trước không thay đổi ). - Các tiết kiểm tra 45 phút GV chia làm hai phân môn ( Hát: 5 điểm, Tập đọc nhạc: 5 điểm ). Kiểm tra học kì GV chia làm ba phân môn ( Hát: 4điểm, Tập đọc nhạc: 4điểm, Lí thuyết: 2điểm ) - Soạn giảng bám vào sách chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn. - PPCT thực hiện như ở năm học 2009-2010. VI- MÔN CÔNG NGHỆ: 1. Mẫu giáo án: A/ TIẾT LÝ THUYẾT : Tiết :………. Bài:……………………… I. MỤC TIÊU : II. CHUẨN BỊ : + Giáo viên : + Học sinh : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Ổn định lớp ( ph) 2. Kiểm tra bài cũ ( ph) 3. Bài mới: Hoạt động của HS Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1 ( ph) Đặt vấn đề. Hoạt động 2: ( ph) 4. Củng cố: (ph) 5. Dặn dò: ( ph) IV. Rút kinh nghiệm: Chú ý : - Mục tiêu tiết dạy phải theo chuẩn Kiến thức – Kỹ năng - Riêng CN 7 phần Trồng trọt và CN9 Phần trồng trọt thì ghi theo SGV có đối chiếu với Chuẩn KT,KN để giảm tải theo quy định 6 B/ TIẾT THỰC HÀNH : Tiết:………… Bài: ………………………… I- MỤC TIÊU : II. CHUẨN BỊ : + Giáo viên : + Học sinh : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Ổn định lớp ( ph) 2. Kiểm tra bài cũ ( ph) 3. Thực hành Hoạt động 1 :( ph) Hoạt động 2 : ( ph) Hoạt động 3 : ( ph) 4. Củng cố : ( ph) 5. Dặn dò : ( ph) IV. Rút kinh nghiệm : * NHỮNG BÀI THỰC HÀNH LẤY ĐIỂM : Có Đáp án – Biểu điểm – Trong đó : + Phần chuẩn bị, thái độ: 4 điểm, Kết quả: 5 điểm, Thời gian: 1 điểm 2. Kiểm tra đánh giá * ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT : TỰ LUẬN – 10đ * ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ HỌC KỲ: a) Xây dựng ma trận hai chiều : - Ma trận thể hiện nội dung và ba cấp độ nhận thức của HS : nhận biết, thông hiểu và vận dụng - Ma trận thể hiện được trọng số điểm của từng nội dung Nội dung Cấp độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nội dung kiến thức Số câu(câu . ) – số điểm Tổng : 10 đ b) Nội dung : - Căn cứ vào chuẩn kiến thức – kỹ năng - Phần Trắc nghiệm 4 điểm – phần Tự luận 6 điểm - Phần Trắc nghiệm có các phương án : a. 4 Câu lựa chọn : mỗi câu 0,5đ b. Điền khuyết : mỗi chỗ điền 0,25đ c. Ghép cặp : mối câu ghép 0,25đ GV có thể chọn một trong các phương án :cả (a,b,c); (a,b) hay (a,c) * BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH : Có Đáp án – Biểu điểm. Trong đó : + Phần chuẩn bị, thái độ: 4 điểm, Kết quả: 5 điểm, Thời gian: 1 điểm Đối với bài kiểm tra có lí thuyết và thực hành: lý thuyết: 10 điểm, thực hành: 10 điểm • Điểm chung: cộng lí thuyết và thực hành lại rồi chia đôi. Đối với công nghệ 9: bài kiểm tra 15 phút chấm 1 bài thực hành để lấy điểm và thi học kì bằng hình thức lí thuyết. 3. Phân phối chương trinh: (có file cụ thể kèm theo) VII- MÔN THỂ DỤC: 1. Không thực hiện kiểm tra 15 phút trên giấy, chỉ kiểm tra dưới hình thức thực hành để lấy điểm. 2. Chế độ cho điểm thực hiện theo Quyết định số 40 của Bộ GD&ĐT. 3. Thống nhất thực hiện theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT năm học 2007 – 2008 và sách chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn Thể dục. 7 4. Ở môn tự chọn, giáo viên Thể dục tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị mình để lên kế hoạch giảng dạy (phân phối chương trình), sau đó trình chuyên môn nhà trường ký duyệt mới được phép giảng dạy. 5. Nội dung soạn giáo án dựa theo sách giáo khoa và sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn thể dục bậc THCS. 6. Phần giáo án khi soạn bỏ phần ngày dạy. 7. Nếu soạn gộp 2 tiết thì phần định lượng vận động là: Phần mở đầu từ 8 – 10 phút, phần củng cố từ 3 – 5 phút, phần chạy bền từ 3 – 7 phút, còn các phần còn lại như cũ. 8. Nếu dạy giáo án điện tử thì cũng phải soạn thêm giáo án rời như mẫu giáo án đã thống nhất. CẤU TRÚC MẪU GIÁO ÁN ĐÃ THỐNG NHẤT Trường Năm học: 2010 – 2011 Tuần: . Tiết: TÊN BÀI: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: Thực hiện theo nội dung bài dạy 2. Kỹ năng: Thực hiện theo nội dung bài dạy 2. Yêu cầu: II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: - Phương tiện: III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 2/ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học, kiểm tra sức khoẻ học sinh. 3/ Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 4/ Kiểm tra bài cũ: (6-8 phút) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Tên bài:(Nội dung bài học) 2. Tên bài:(Nội dung bài học) 3. Củng cố: 4. Chạy bền: (28-30 phút) 3 phút 5 phút III. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng: - Nhận xét ưu và khuyết điểm giờ học. - Dặn dò, giao bài tập về nhà. - Xuống lớp (5-7 phút) Giáo viên:……… Giáo án: Thể dục khối……. VIII- MÔN TOÁN: - Thực hiện giảng dạy theo PPCT 35 tuần như năm học 2009-2010. Phân môn Hình học 9 đổi vị trí 2 tiết: tiết 41 và 42 (tiết 41: Góc nội tiếp, tiết 42: Luyện tập). 8 - Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá HS theo chuẩn KT-KN. Lấy chuẩn KT-KN là mục tiêu để giảng dạy, xem sách giáo khoa là tài liệu tham khảo chính để thiết kế bài giảng. Việc ra đề kiểm tra phải phù hợp với chuẩn KT-KN, phù hợp với trình độ HS, cần chú ý đến các tiêu chí xem xét chất lượng của câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn cũng như câu hỏi tự luận. - Về cấu trúc giáo án, giáo án các tiết dạy trình chiếu, cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết, đề kiểm tra 15 phút: thực hiện như sự thống nhất trong Hội thảo ngày 26/8/2010 tại trường THCS La Ngâu. Đối với mẫu giáo án thực hành, đánh giá bài thực hành thực hiện như năm học 2009-2010. 1/ Cấu trúc giáo án: I. Mục tiêu: Ghi rõ những kiến thức, kĩ năng HS cần đạt sau tiết học, lưu ý phải thực hiện theo sách “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN”. II. Phương tiện dạy học: - GV: (Ghi những yếu tố chính) - HS: (Ghi những yếu tố chính) III. Tiến trình dạy học: (2 cột) Hoạt động của GV Hoạt động của HS (Các hoạt động dạy học đều nằm trong bảng và phải ghi kèm thời lượng cho từng hoạt động) * Đối với các tiết dạy bằng giáo án điện tử: (bắt buộc phải có giáo án word) Soạn như mẫu trên nhưng phần III (Tiến trình dạy học) phải kẻ bảng 3 cột theo mẫu sau: Hoạt động của GV Hoạt động của HS … Trình chiếu … (Cột kẻ thêm chỉ cần ghi rõ khi nào trình chiếu) 2/ Đối với đề kiểm tra 1 tiết: * Yêu cầu phải có ma trận. * Cấu trúc đề: - Trắc nghiệm: 3 điểm. Chỉ ra câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (6 câu), không được ra dạng khác. + Đối với khối 6, 7: câu hỏi có 3 phương án lựa chọn. + Đối với khối 8, 9: câu hỏi có 4 phương án lựa chọn. - Tự luận: 7 điểm. 3/ Đối với đề kiểm tra 15 phút: Thực hiện như năm học 2009-2010. Ra đề hoàn toàn tự luận, vào điểm nguyên. IX- MÔN VẬT LÝ: I- Chỉ đạo của Sở GD&ĐT: Theo CV số 2414/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2010 của Sở GD&ĐT Bình Thuận V/v Thống nhất việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN ở bộ môn Vật lý như sau: 1. Chuẩn KT-KN được quy định trong chuơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và khung PPCT THCS được Bộ GD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 là căn cứ để: - Thanh tra chuyên môn, đánh giá, xếp loại giờ dạy. - Soạn giảng và ra đề kiểm tra. - Biên soạn tài liệu dạy học. 2. Sách giáo khoa là tài liệu chính cung cấp những đơn vị kiến thức để thực hiện nội dung chương trình theo từng cấp học. 3. Nội dung SGV, sách bài tập… là tài liệu tham khảo dạy học. 4. Việc sử dụng giáo án: - Tổ chuyên môn tổ chức soạn chung giáo án theo khối lớp, thống nhất nội dung cần đạt theo cấp độ tư duy được quy định trong chuẩn kiến thúc, kỹ năng (tạm gọi là phần cứng của giáo án). - Các thành viên trong tổ được sử dụng chung phần cứng của giáo án sau khi đã được tổ thẩm định, thống nhất. Trong quá trình sử dụng, mỗi giáo viên phải thể hiện trong giáo án của cá nhân 9 những nội dung chi tiết để phù hợp hoạt động giảng dạy cụ thể. (Không được photo phần cứng của giáo án để làm giáo án cá nhân). - Giáo viên được sử dụng giáo án cũ nếu được xếp loại giáo án từ khá trở lên trong 02 năm liền qua các đợt kiểm tra chéo do trường tổ chức, được xác nhận của Hiệu trưởng. - Khuyến khích việc ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy. 5. Trong quá trình kiểm tra đánh giá, cần kết hợp một cách hợp lý giữa hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. II- Một số vấn đề thống nhất thực hiện: - Hiện nay bộ môn Vật lý chưa có chuẩn kiến thức_kỹ năng chính thức, do đó việc soạn giảng, kiểm tra, đánh giá dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục quy định (Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Kiểm tra, đánh giá: dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng (có kèm theo cấu trúc đề kiểm tra) + Điểm bài thực hành và kiểm tra 15 phút là điểm nguyên, điểm kiểm tra 1 tiết là điểm lẻ - Vận dụng các kỹ thuật dạy học vào bài giảng - Thực hành: các bài thực hành trong chương trình học sinh đều phải thực hiện và viết báo cáo, trong đó một bài lấy điểm hệ số 2, một bài lấy điểm hệ số 1, việc chọn các bài thực hành để đánh giá cho điểm là do tổ(nhóm) chuyên môn trường quy định; những bài thực hành không lấy điểm học sinh thực hành và viết báo cáo theo nhóm. Phải lưu lại 4 bài Tốt, Khá, Trung bình, Yếu tại cán bộ thiết bị. 1. Thống nhất mẫu giáo án: MẪU GIÁO ÁN Trường THCS . Năm học: 2010 – 2011 ( tạo Header and footer cho tiêu đề trên và dưới) Tuần .: Tiết TÊN BÀI HỌC: I. Mục tiêu: - - GDMT(nếu có): . II. Chuẩn bị: - Giáo viên: . - Học sinh: . III.Tổ chức hoạt động: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của thầy Hoạt động 1.( phút) Tổ chức tình huống học tập.  . Hoạt động 2.( phút)  Hoạt động 3.( phút)  Hoạt động ( phút) Củng cố và vận dụng.  Hoạt động .( phút) Dặn dò.  IV. Rút kinh nghiệm: GV: Trang Vật Lý 2. Hình thức kiểm tra: * Đối với bài 15 phút: 10 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn = 10 điểm ( không cần ma trận ) Biết = 3 điểm hiểu = 4 điểm vận dụng = 3 điểm * Kiểm tra 1 tiết: Theo phân phối chương trình 30% biết 40% hiểu 30% vận dụng Trắc nghiệm khách quan gồm: nhiều lựa chọn, điền khuyết, ghép cặp (câu lựa chọn nhiều hơn câu dẫn) ĐỐI VỚI LỚP 6 VÀ LỚP 7: ( 7 tn - 3 tl ) Trắc nghiệm: 7 điểm 10 [...]... Hóa học là cơ sở pháp lý trong quá trình soạn giảng, SGK là tài liệu tham khảo của giáo viên Phần hướng dẫn thực hiện trong chuẩn kiến thức kỹ năng nên thực hiện theo nhưng không bắt buộc, giáo viên có thể điều chỉnh để đạt hiệu quả cao 2 PPCT: áp dụng PPCT của năm học 2009-2010 3 Cấu trúc 1 giáo án: I- MỤC TIÊU II- CHUẨN BỊ III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP - Đối với bài lý thuyết: chia làm 3 cột Hoạt động... Nội dung - Đối với bài luyện tập: chia làm 2 cột 11 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung - Đối với bài thực hành: chia làm 2 cột Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh (*) Phải lưu lại 4 bài Tốt, Khá, Trung bình, Yếu tại cán bộ thiết bị 4 Cấu trúc đề kiểm tra: (áp dụng đối với cả 2 loại bài 15 phút và 45 phút.) - Trắc nghiệm: 4 điểm (có ít nhất 2 dạng trong 1 đề kiểm tra) + Bài 15 phút... Những giáo viên đã được đi dự tập huấn ở huyện khi về trường phải có trách nhiệm truyền đạt lại cụ thể cho tất cả giáo viên trong tổ; tránh trường hợp ở năm học trước vẫn còn hạn chế ở nhiều đơn vị trường có giáo viên trong tổ thực hiện soạn giảng không đồng nhất Mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện cần liên hệ tổ phổ thông để giải quyết Số điện thoại: 0623888609 KT.TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG... Cấu trúc đề kiểm tra: - Thang điểm: Trắc nghiệm 4 điểm gồm 3 dạng cơ bản( lựa chọn; điền khuyết; ghép hợp) – Tự luận 6 điểm - Trong đề kiểm tra 45 phút và đề HK loại trắc nghiệm nhiều lựa chọn ít nhất phải được 2 điểm - Đề kiểm tra 45’ – Đề kiểm tra học kỳ có nội dung thực hành dao động thang điểm từ 1 => 3 điểm - Thiết kế ma trận đối với đề kiểm tra học kỳ và 45’ 4/ Đề kiểm tra: Trắc nghiệm: Loại lựa... đã ban hành và phải có đầy đủ ngày tháng thực hành, nếu lấy điểm thì cho học sinh làm báo cáo cá nhân và phải chấm hết rồi lưu lại 4 bài Đối với bài làm theo nhóm thì giáo viên chấm và lưu ít nhất 4 bài ở cán bộ thiết bị XII- CÁC MÔN CÒN LẠI: - Thực hiện như ở năm học 2009-2010 Riêng môn GDCD, môn HĐNGLL cần bám sát tài liệu mới nhất (các văn bản pháp luật) đã được Phòng Tư pháp huyện cấp phát trong. . .Trong đó: Nhiều lựa chọn: Điền khuyết: Ghép cặp: Tự luận: 3 điểm ( 3 điểm) ( 2 điểm) ( 2điểm) có 6 câu (1 câu = 0.5 điểm) có 4 cụm từ ( 1 từ = 0.5 điểm ) ( 1 cặp = 0.5 điểm) ĐỐI VỚI LỚP 8: ( 6tn - 4tl) Trắc nghiệm: 6 điểm Trong đó: Nhiều lựu chọn: (3điểm) có 6 câu (1 câu = 0.5 điểm) Điền khuyết : (2 điểm) có 8... điểm (Bài thực hành lấy điểm 15 phút phải có hướng dẫn chấm) - Soạn tiết kiểm tra 45 phút gồm: Ma trận, đề, đáp án, biểu điểm 5 Cách lập ma trận: B1: Xác định mục tiêu bài kiểm tra B2: Xây dựng ma trận ban đầu làm cơ sở để thiết lập đề kiểm tra B3: Thiết kế câu hỏi theo ma trận B4: Thiết kế đáp án và biểu điểm B5: Thẩm định đề và hoàn thiện ma trận XI- MÔN SINH HỌC: Những vấn đề lưu ý: - Giáo viên khi . thời lượng trong mỗi hoạt động, các phương pháp trong phần hoạt động của thầy và trò. Vẫn giữ nguyên phần ngày dạy và phần đồ dùng dạy học trong phần hoạt. cầu về kiến thức, kỹ năng trong Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN chưa chi tiết, cụ thể, tường minh thì dựa vào nội dung SGK để chi tiết, cụ thể, tường minh
- Xem thêm -

Xem thêm: CAC VAN DE THONG NHAT CHI DAO TRONG HOI THAOVan ban chi dao thuc hien cac mon cua PGD, CAC VAN DE THONG NHAT CHI DAO TRONG HOI THAOVan ban chi dao thuc hien cac mon cua PGD, CAC VAN DE THONG NHAT CHI DAO TRONG HOI THAOVan ban chi dao thuc hien cac mon cua PGD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay