Giáo án Vật Lí 9 HKI

92 258 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 02:10

. C3. Tuần: 3 – Tiết: 5 Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG  Giáo án V t Lý 9 8 Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 9/ 9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn I đoạn dài khoảng 30cm. +2 chốt kẹp nối dây dẫn.  Giáo án V t Lý 9 16 Ngày so n: 25/8/08ạ Ngày d y: 19/ 9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lí 9 HKI, Giáo án Vật Lí 9 HKI, Giáo án Vật Lí 9 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn