mot so chuyen de dai so

11 314 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 00:10

. 0 Vậy phương trình có một nghiệm x = 0 ============= Trên đây là những biên so n của em, chắc sẽ có nhiều thiếu sót. Mong các thầy cô và ban giám khảo xây
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so chuyen de dai so, mot so chuyen de dai so, mot so chuyen de dai so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn