Hướng dẫn sửa chữa và lắp ráp máy tính.

31 336 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 20:10

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương trình KTV Tin học Người trình bày: FAHASOFT I. Các thành phần của PC(tt) • 1.1 Vỏ máy (case) 1.1 Vỏ máy (case) • 1.2 Bo mạch chính (mainboard) • 1.3 CPU • 1.4 Bộ nhớ trong • 1.5 Các ổ đĩa (bộ nhớ ngoài) • 1.6 Các loại CARD • 1.7 Thiết bị ngoại vi 1.5.1 Đặc điểm bộ nhớ ngoài • Lưu trữ dữ liệu với thời gian lâu dài khối Lưu trữ dữ liệu với thời gian lâu dài khối lượng lớn. lượng lớn. • Dung lượng lớn (HDD có thể đến 160GB). Dung lượng lớn (HDD có thể đến 160GB). • Tốc độ truy cập chậm. Tốc độ truy cập chậm. • Ví dụ: Ví dụ: Ổ đĩa cứng lưu trữ Hệ điều hành, Ổ đĩa cứng lưu trữ Hệ điều hành, các File hệ thống, các file chương trình các File hệ thống, các file chương trình các file dữ liệu của người dùng các file dữ liệu của người dùng 1.5.2 Phân loại • Ổ đĩa cứng (đĩa từ) Ổ đĩa cứng (đĩa từ) • Ổ đĩa mềm (đĩa từ) Ổ đĩa mềm (đĩa từ) • Ổ đĩa CD-ROM, CD-RW, DVD(đĩa quang) Ổ đĩa CD-ROM, CD-RW, DVD(đĩa quang) • Ổ đĩa ZIP Ổ đĩa ZIP • Băng từ Băng từ 1.5.3 Ổ đĩa cứng (HDD – Hard Disk Driver) • Là thiết bị nhớ ngoài có dung lượng lớn nhất của Là thiết bị nhớ ngoài có dung lượng lớn nhất của PC PC ( Hiện nay dung lượng của HDD từ 10 – 160 GB). ( Hiện nay dung lượng của HDD từ 10 – 160 GB). • Được lắp cố định bên trong Vỏ máy Được lắp cố định bên trong Vỏ máy ( ( Fix Disk Fix Disk ). ). • Trong một máy tính PC chỉ có thể dùng tối đa Trong một máy tính PC chỉ có thể dùng tối đa 4 4 ổ đĩa cứng (hoặc CD-ROM). ổ đĩa cứng (hoặc CD-ROM). • Theo giao tiếp, phân ra 2 loại: Theo giao tiếp, phân ra 2 loại: IDE IDE SCSI SCSI . . IDE dùng trong các máy cá nhân, SCSI dùng IDE dùng trong các máy cá nhân, SCSI dùng trong các máy chủ( trong các máy chủ( Server Server ) yêu cầu tốc độ cao. ) yêu cầu tốc độ cao. Ổ đĩa cứng Ổ Power Jumper Ổ Data 1.5.3 Ổ đĩa cứng Cắm cáp cho Ổ đĩa cứng Cắm cáp cho Ổ đĩa cứng • Một máy tính PC có thể dùng tối đa 4 ổ đĩa cứng hoặc CD-ROM (Trên một Mainboard có 2 kênh IDE, mỗi kênh cắm 2 ổ đĩa). • Cáp điện: Gồm 2 cặp (5/12V) cấp điện cho 2 môtơ trong ổ đĩa. • Cáp Data: Vận chuyển số liệu vào/ra ổ đĩa cứng. Cáp Data có 3 đầu: 1 đầu cắm vào Mainboard, 2 đầu còn lại cắm vào hai ổ đĩa. Có hai loại: 40/80 sợi. Dây Data IDE [...]... CD-ROM Ổ CD-R/W Ổ DVD 1.5.5 Ổ đĩa Mềm (FDD – Floppy Disk Driver) • Có dung lượng nhỏ (360/720MB, 1.2/1.44, 2.88MB) • Phần ổ đĩa được lắp cố định bên trong Vỏ máy, phần đĩa thì có thể tháo ra được • Trong một máy tính PC chỉ có thể dùng tối đa 2 ổ đĩa đĩa mềm(A B) • Tháp lắp ổ đĩa mềm về cơ bản giống ổ đĩa cứng Cắm cáp cho Ổ đĩa Mềm ... cứng • Khi cắp 2 ổ đĩa vào cùng 1 sợi cáp Data cần xác định ổ đĩa nào là chủ (Master) ổ đĩa nào là tớ thợ (Slaver) • Ta biết trên Mainboard có hai kênh IDE: IDE1 = Primary, IDE2 = Secondery Ổ đĩa Primary Master sẽ được ưu tiên khi khởi động hệ điều hành • Xác định ra ổ đĩa là Master hay Slaver thông việc cắm Jumper ở vị trí nào trên sơ đồ Jumper Pins (thông thường có hướng dẫn trên lưng ổ đĩa) Ví... Power Ví dụ Ví dụ 1.5.4 Ổ CD-ROM-R/W-DVD Ổ đĩa CD-ROM • Ổ đĩa CD-ROM – Có thể đọc các đĩa dung khá lớn (650 – 800MB) – Tốc độ chậm – Nhược điểm là chỉ đọc được không ghi được – Phần ổ đĩa được lắp cố định bên trong Vỏ máy, phần đĩa thì có thể tháo ra được • Ổ đĩa CD-R/W – – – Dung lượng đĩa như đĩa CD-ROM Tốc độ chậm Có thể đọc/ghi/ghi lại được (Read/Write/RreWrite) • Ổ đĩa DVD – Dung lượng đĩa lớn ( 3-9GB . Được lắp cố định bên trong Vỏ máy Được lắp cố định bên trong Vỏ máy ( ( Fix Disk Fix Disk ). ). • Trong một máy tính PC chỉ có thể dùng tối đa Trong một máy. loại: IDE IDE và và SCSI SCSI . . IDE dùng trong các máy cá nhân, SCSI dùng IDE dùng trong các máy cá nhân, SCSI dùng trong các máy chủ( trong các máy chủ(
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sửa chữa và lắp ráp máy tính., Hướng dẫn sửa chữa và lắp ráp máy tính., Hướng dẫn sửa chữa và lắp ráp máy tính.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay