Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

29 1,958 4
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 17:10

. của giống đó. Vậy có các phương pháp nhân giống nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thuỷ sản. Bài 25 CÁC PHƯƠNG. PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN Mục tiêu bài học - Trình bày được khái niệm, mục đích của nhân giống thuần chủng - Trình bày được khái niệm và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản, Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản, Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay