giay moi PHHS

1 274 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 11:10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY MỜI  Kính mời phụ huynh em: .Lớp  Trường TH Phước Bình A trân trọng kính mời quý bậc phụ huynh đến dự buổi họp phụ huynh đầu năm học 2009 – 2010 của lớp  Thời gian 7 giờ 30 chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2009  Đòa điểm: lớp . . . . .  Rất mong quý bậc phụ huynh có mặt đầy đủ, đúng giờ để cuộc họp thành công P.Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2009 GVCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY MỜI  Kính mời phụ huynh em: .Lớp  Trường TH Phước Bình A trân trọng kính mời quý bậc phụ huynh đến dự buổi họp phụ huynh đầu năm học 2009 – 2010 của lớp  Thời gian 7 giờ 30 chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2009  Đòa điểm: lớp . . . . .  Rất mong quý bậc phụ huynh có mặt đầy đủ, đúng giờ để cuộc họp thành công P.Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2009 GVCN
- Xem thêm -

Xem thêm: giay moi PHHS, giay moi PHHS, giay moi PHHS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay