Đề thi khảo sát CL đầu năm 09-10

1 449 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 11:10

PHÒNG GD & ĐT U MINH THƯỢNG TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN TOÁN 6 THỜI GIAN 90 PHÚT Họ và tên:…………………………………………………………… Lớp:……… Điểm Lời phê của giáo viên I. Trắc nghiệm (2đ). Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng. (1đ) 1.1/ Cho tập hợp A = { a; b; 1; 2; 3; 4 }. Tập hợp A có: a. 4 phần tử b. 2 phần tử c. 6 phần tử d. không có phần tử nào 1.2/ Số liền trước của số 10 là: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 1.3/ Số liền sau của số 10 là: a. 7 b. 9 c. 12 d. 11 1.4/ Số tự nhiên lớn nhất là: a. 0 b. 9 c. 10 d. không có Câu 2: (1đ) Cho hình vẽ: d M N C Hãy điền ký hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô chổ (…). (….) M d (….) N d (….) C d (….) D d II. Tự luận: (8đ) Câu 1: (1đ) Thế nào là ba điểm thẳng hàng? Vẽ hình minh họa. Câu 2: (1đ) Để viết một tập hợp thường có mấy cách? Kể tên? Câu 3: (2đ) Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử? a/ A = { x N / 15 < x < 21 } b/ B = { x N * / x < 7 } Câu 4: (2đ) Tìm số tự nhiên x biết: a/ ( x – 15 ) . 34 = 0 b/ 20 . ( x – 17 ) = 20 Câu 5: (2đ) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 14 mét, chiều rộng 6 mét. Tính diện tích và chu vi khu đất hình chữ nhật đó? . PHÒNG GD & ĐT U MINH THƯỢNG TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN TOÁN 6 THỜI GIAN 90 PHÚT Họ và tên:…………………………………………………………… Lớp:………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát CL đầu năm 09-10, Đề thi khảo sát CL đầu năm 09-10, Đề thi khảo sát CL đầu năm 09-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay