Chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu về văn hóa trong trường tiểu học

6 776 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 08:10

. đạo nhà trường, GVCN bàn kế hoạch phụ đạo học sinh yếu. Chính vì lí do đó nên tôi đã chọn đề tài: " ;Chỉ đạo công tác Phụ đạo học sinh yếu văn hoá trong. phụ đạo học sinh yếu. - Có kế hoạch rèn luyện thêm trong hè cho học sinh yếu. - Tham quan, học hỏi những kinh nghiệm về công tác phụ đạo học sinh yếu ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu về văn hóa trong trường tiểu học, Chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu về văn hóa trong trường tiểu học, Chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu về văn hóa trong trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn