Đề thi Học kì 2 Hóa 9

2 710 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 20:10

Họ và tên : KIỂM TRA HỌC KỲ II Lớp: 9 MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của cô giáo Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn các chữ cái A, B, C, hoặc D trước các phương án đúng. Câu 1 Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch Brom: A. CH 4 , C 6 H 6 . C. C 2 H 4 , C 2 H 2 . B. CH 4 , C 2 H 2 . D.C 6 H 6 , C 2 H 2 . Câu 2 Dãy chất nào đều phản ứng với NaOH: A. CH 3 COOH, C 6 H 12 O 6 . C. CH 3 COOH, C 6 H 12 O 6 . B. CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 5 OH. D. CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 . Câu 3 Dãy chất nào đều PƯ với Na: A. CH 3 COOH, C 6 H 12 O 6 . C. C 2 H 5 OH, C 6 H 12 O 6 . B. CH 3 COOH, C 2 H 5 OH. D. C 2 H 5 OH, CH 3 COOC 2 H 5 . Câu 4 Độ rượu là: A. Số ml rượu etylic có trong 100 ml nước. B. Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. C. Số gam rượu etylic có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước. D. Số gam rượu etylic có trong 100 gam nước. Câu 5 Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat. Bằng cách nào trong các chất sau đây có thể nhận biết được cả 3 chất lỏng trên? ( Tiến hành đúng trình tự) A. Dùng Na kim loại. C. Dùng Na, dùng nước. B. Dùng Na 2 CO 3 . D. Dùng Na 2 CO 3 , dùng nước. Câu 6 Không dùng chất nào sau đây để điều chế axit axetic? A. Rượu etylic. C. Benzen. B. Butan D. Natri axetat Phần II Tự luận Câu 7 Hoàn thành dãy biến hóa sau: ( ghi rõ điều kiện nếu có) 1 2 3 4 C 6 H 12 O 6 → C 2 H 5 OH → CH 3 COOH → CH 3 COOC 2 H 5 → C 2 H 5 OH 1, 2, 3, 4, Câu 8 Cho một hỗn hợp A gồm Mg và MgCO 3 tác dụng với dung dịch axit axetic. Dẫn khí tạo thành vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa và còn lại 2,8 lit khí không màu( đktc). a, Viết PTPƯ. b, Tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A? ( Mg = 24, C = 12, O = 16, Ca = 40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chất đều có thể làm mất màu dung dịch Brom: A. CH 4 , C 6 H 6 . C. C 2 H 4 , C 2 H 2 . B. CH 4 , C 2 H 2 . D.C 6 H 6 , C 2 H 2 . Câu 2 Dãy chất nào đều. 3 COOH, C 6 H 12 O 6 . C. CH 3 COOH, C 6 H 12 O 6 . B. CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 5 OH. D. CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 . Câu 3 Dãy chất nào đều PƯ với Na:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Học kì 2 Hóa 9, Đề thi Học kì 2 Hóa 9, Đề thi Học kì 2 Hóa 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay