Giá trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học

26 760 4

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 17:10

[...]...+ Giá trị nhận thức của văn học khác với giá trị nhận thức của khoa học tự nhiên như thế nào? * Ví dụ: Môn Toán, lí, Hóa, Sinh-> Nhận thức về lí trí, trí tuệ về khoa học tự nhiên Môn Văn học- > Nhận thức về những giá trị nhân văn, những giá trị về tâm hồn IV/ Giá trị giáo dục: *Ví dụ: Sau khi học xong tập thơ “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh, em học tập được gì từ đạo đức, từ tư tưởng của Bác? + Văn. .. Văn học có thể giáo dục cho con người điều gì? + Văn học giáo dục cảm hứng như thế nào? * Văn học giáo dục sự đồng cảm, kích thích khát vọng vượt lên cái hữu hạn, tầm thường Văn học giáo dục lòng nhân đạo, lòng vị tha, tình yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước… * Văn học giúp coi người tự soi mình, tự giáo dục để hình thành nhân cách B /Tiếp nhận văn học: I/ Ý nghĩa, nhu cầu quá trình tiếp nhận văn. .. động Đó là nhờ quá trình tiếp nhận thông tin hình tượng văn học Đọc tác phẩm văn chương nhằm mục đích gì? + Đọc tác phẩm văn chương vì nhu cầu tiếp nhận văn học ( có thể bắt đầu bởi nhu cầu giải trí, kiếm tìm những điều thú vị hấp dẫn) ; nhu cầu hiểu biết nâng cao năng lực cảm thụ Quá trình tiếp nhận bắt đầu từ đâu kết thúc ở đâu? + Quá trình tiếp nhận bắt đầu từ đọc văn bản đến khi có được... cảm -  Ví dụ: Sau khi tiếp nhận văn bản “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, ta thấy tự hào,yêu quê hương, đất nước mình hơn + Thay đổi trong tầm đón nhận (tức là thay đổi trong năng lực, thói quen, thị hiếu thưởng thức văn học) - Người đọc đem lại cho tác phẩm“sự sống” một cách nhìn nhận mới mẻ Củng cố dăn dò: + Nắm vững hai nội dung chính: giá trị văn học tiếp nhận văn học + Tìm đọc tập tác phẩm... B /Tiếp nhận văn học: I/ Ý nghĩa, nhu cầu quá trình tiếp nhận văn học: * Câu hỏi thảo luận nhóm: + Tiếp nhận văn học là gì? + Vì sao người đọc phải tiếp nhận văn học? + Tiếp nhận văn học có cần thiết không? -Ti ếp nh ận văn h ọc là ho ạt đ ộng n ắm b ắt thông tin Không ti ếp nh ận thì không c ảm th ụ đ ược văn h ọc - Là hoạt động biến văn bản thành thế giới hình tượng sinh động mang ý nghĩa cuộc sống... nghĩa Quá trình tiệp nhận khá lâu dài, không kết thúc Ví dụ: Việc tiếp nhận Tác phẩm lớn như “Truyện Kiều” đòi hỏi một quá trình dài lâu mới thấy hết cái hay, cái đẹp II/ Những quy luật cơ bản của tiếp nhận văn học: 1/ Vai trò chủ động, tích cực của người đọc: • Ví dụ: Khi tiếp cận bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh), em chủ động tiếp nhận văn bản bằng những thao tác nào? Đọc cảm nhận văn bản Đọc hiểu chi... phẩm vì mỗi người đọc có thể có những cách giải thích riêng về các giá trị mà tác phẩm mang lại Người đọc bị ràng buộc bởi một số yếu tố vì sự biểu hiện khách quan của văn bản như ngôn từ, thể loại, tính chỉnh thể, tính hệ thống, các mối quan hệ… 3/ Tác động qua lại giữa người đọc tác phẩm: • Câu hỏi thảo luận: + Việc tiếp nhận văn học làm cho người đọc thay đổi như thế nào? + Người đọc đem đến cho... của văn bản 2/ Tính chủ quan khách quan trong việc tiếp nhận tác phẩm: • Câu hỏi thảo luận: + Tính chủ quan của người đọc biểu hiện ở những mặt nào? + Bạn có đồng ý không: khi mỗi người đọc có khả năng tạo ra một “dị bản” của tác phẩm? + Khi đọc người đọc bị ràng buộc bởi những yếu tố nào? Nội dung cần đạt: + Tin chủ quan biểu hiện ở những khuynh hướng, thị hiếu, năng lực vốn có của người đọc và. .. đem lại cho tác phẩm“sự sống” một cách nhìn nhận mới mẻ Củng cố dăn dò: + Nắm vững hai nội dung chính: giá trị văn học tiếp nhận văn học + Tìm đọc tập tác phẩm của Hồ Chí Minh để chỉ ra các giá trị văn học + Soạn bài mới ... người đọc: • Ví dụ: Khi tiếp cận bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh), em chủ động tiếp nhận văn bản bằng những thao tác nào? Đọc cảm nhận văn bản Đọc hiểu chi tiết Khám phá văn bản… Câu hỏi thảo luận:     Muốn đạt mục đích tiếp nhận, người đọc phải làm gì? Vai trò chủ động, tích cực của người đọc thể hiện như thế nào? Trình bày quá trình đọc hiểu một tác phẩm cụ thể? Vì sao người đọc phải tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học, Giá trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học, Giá trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn