Download Các Bài nghe tiếng Anh 9,8,7,6 (Đã cắt thành từng phần)

1 15,416 313
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 07:10

. Cắt các bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6-9, việc mở các bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe. tự các bài nghe trong sách giáo khoa. Như vậy khi dạy các bạn chỉ việc xem số thứ tự bài nghe trong danh mục rồi bấm số của bài nghe là xong, muốn nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Download Các Bài nghe tiếng Anh 9,8,7,6 (Đã cắt thành từng phần), Download Các Bài nghe tiếng Anh 9,8,7,6 (Đã cắt thành từng phần), Download Các Bài nghe tiếng Anh 9,8,7,6 (Đã cắt thành từng phần)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay