Cách ngăn chặn virut Autorun xâm nhập vào hệ thống của bạn

1 277 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 05:10

. Vô hiệu quá chức năng autorun Nhiều virus tấn công vào máy tính khi các bộ nhớ ngoài được kết nối với máy tính thông qua chức năng autorun. Vì vậy, người. bị mạng, … Để vô hiệu quá chức năng autorun trên hệ điều hành Windows, người dùng có thể thực hiện các bước sau: - Vào Start, Run gõ gpedit.msc rồi OK.
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách ngăn chặn virut Autorun xâm nhập vào hệ thống của bạn, Cách ngăn chặn virut Autorun xâm nhập vào hệ thống của bạn, Cách ngăn chặn virut Autorun xâm nhập vào hệ thống của bạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn