Giáo án Thể dục 8 (tham khảo)

61 278 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 03:10

Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 Tiết: 01 bài dạy Ngày dạy ./ ./ Giới thiệu nội dung chơng trình. Biên chế tổ tập luyện và một số quy định bộ môn I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nắm bắt chơng trình để thuận lợi trong học tập - Biết tổ nhóm để tập luyện đúng Phơng pháp II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 5(P) - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học B.Phần cơ bản 1. Giới thiệu MT-NDCT TD9 a. ĐHĐN b. Bài thể dục phát triển chung c. Chạy nhanh d. Chạy bền e. Ném bóng f. Nhảy cao g. Nhảy xa h. Tự chọn 2 Biên chế tổ tập luyện: - Lớp chia thành 4 tổ tập luyện (2 nam, 2 nữ). - 1 cán sự phụ trách chung (có năng khiếu về TD tác phong nhanh nhẹn). 3. Một số quy định -Đến lớp đúng giờ,đúng trang phục. -Ra vào lớp phải xin phép giáo viên. -Phải vệ sinh cá nhân, dụng cụ, ph- ơng tiện khi vào học. -Phải để dụng cụ đúng nơi quy định. 35(P) Giáo viên nêu cụ thể từng nội dung học và nêu kỹ năng kiến thức của từng phần. HS lăng nghe và ghi chép Chia 2 tổ nam, 2 tổ nữ Cử 01 cán bộ phụ trách chung và các nhóm trởng Yêu cầu có năng khiếu về TDTT. Giáo viên nêu các nội quy, qui định C.Phần kết thúc 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5(P) Tập trung lớp 4 hàng ngang cự ly rộng 1 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 Tiết:02 bài dạy Ngày dạy ./ ./ ĐHĐN: - Ôn nội dung học ở lớp 6,7;( Đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp) Chạy ngắn: - Một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực đã học ở lớp 6,7 I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học ở lớp 7 và thực hiện tơng đối linh hoạt các nội dung đó. - Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập rèn luện để phát triển toos chất sức nhanh trong vận động. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-2, điểm số từ 1- hết. - Đứng nghiêm, đứng nghĩ, quay các hớng. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. - Đi đều -đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. - Đi đều vòng phải, vòng trái. 30(P) (15) GV hệ thống lại kiến thức cho HS. Cho HS tập toàn lớp 3-5 lần. Lớp chia nhóm tập luyện 2 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 2. Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh: Chạy tiếp sức - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: Đứng mặt hớng chạy xuất phát Đứng vai hớng chạy xuất phát Đứng lng hớng chạy xuất phát Một số động tác bổ trợ cho chạy nhanh - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. (15p) 5x20m 5x20m 5x20m 3x20m 3x20m 3x20m Giáo viên phân tích lại và làm mẫu choHS quan sát. Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát. Gọi 2-3 HS nhận xét động tác bạn vừa thực hiện. Lớp tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: 3 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 Tiết:03 bài dạy Ngày dạy ./ ./ ĐHĐN: - Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hớng; Đội hình 0-2-4. - Học Chạy đều đứng lại Chạy ngắn: - Một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực đã học ở lớp 6,7. Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi. Chạy bền: - Trò chơi: Chạy Zích Zắc I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học ở lớp 7 và thực hiện tơng đối linh hoạt các nội dung đó. - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luện để phát triển tố chất sức nhanh trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện động tác chạy bớc nhỏ 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-2, điểm số từ 1- hết. - Đi đều -đứng lại, đổi chân khi đi 30(P) (10p) GV tổ choc cho HS thực hiện 4 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 sai nhịp. - Ôn đội hình 0-2-4 -Học chạy đều đứng lại : 2. Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh: Chạy tiếp sức - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Đứng mặt hớng chạy xuất phát. + Đứng vai hớng chạy xuất phát. + Đứng lng hớng chạy xuất phát. + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 3. Chạy bền: - Trò chơi: Chạy Zích Zắc tiếp sức (10p) 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m (10p) Giáo viên phân tích thị phạm cho HS quan sát. GV hớng dẫn cho HS thực hiện. HS chia nhóm thực hiện. GV quan sát và sửa sai cho HS Chia lớp thành 4 tổ thi đấu GV hớng dẫn cho HS chơi Giáo viên phân tích lại và làm mẫu choHS quan sát. Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát. Gọi 2-3 HS nhận xét động tác bạn vừa thực hiện. Lớp tập luyện Giáo viên tổ choc cho HS chơi trò chơi C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: 5 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 Tiết:04 bài dạy Ngày dạy ./ ./ ĐHĐN: - Ôn tập một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu Chạy ngắn: - Trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực đã học ở lớp 6,7. Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi. Chạy bền: - Trò chơi: Chạy ZíchZ ắc I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học ở lớp 7 và thực hiện tơng đối linh hoạt các nội dung đó. - Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập rèn luện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện động tác chạy nâng cao đùi. 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-2, điểm số từ 1- hết. - Đi đều -đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. 30(P) (10p) GV tổ chức cho HS thực hiện 6 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 - Ôn đội hình 0-2-4 - Chạy đều đứng lại : HS chia nhóm thực hiện. GV quan sát và sửa sai cho HS 2. Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh: Chạy tiếp sức - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Đứng mặt hớng chạy xuất phát. + Đứng vai hớng chạy xuất phát. + Đứng lng hớng chạy xuất phát. + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Xuất phát - cao chạy 40m + Xuất phát - cao chạy 50m + Xuất phát - cao chạy 60m 3. Chạy bền: - Trò chơi: Chạy Zích Zắc tiếp sức (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 3x40m 3x50m 3x60m (8p) Chia lớp thành 4 tổ thi đấu GV hớng dẫn cho HS chơi Giáo viên phân tích lại và làm mẫu choHS quan sát. Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát. Gọi 2-3 HS nhận xét động tác bạn vừa thực hiện. Lớp tập luyện Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi Lớp chia 4 nhóm thi đấu, nhóm thua chống đẩy 10 cái C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: 7 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 Tiết:05 bài dạy Ngày dạy ./ ./ ĐHĐN: - Ôn tập một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu. - Đội hình 0-3-6-9; Chạy đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. Chạy ngắn: - Trò chơi: Chạy đuổi, động tác bổ trợ. XP cao chạy nhanh 40-60m Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học và thực hiện linh hoạt các nội dung đó. - Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập rèn luện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện kỹ thuật xuất phát cao 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1- 2, điểm số từ 1- hết. - Chạy đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. 30(P) (10p) GV tổ chức cho HS thực hiện 8 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 - Ôn đội hình 0 - 3 - 6 - 9 HS chia nhóm thực hiện. GV quan sát và sửa sai cho HS 2. Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh: Chạy đuổi - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Đứng mặt hớng chạy xuất phát. + Đứng vai hớng chạy xuất phát. + Đứng lng hớng chạy xuất phát. + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Xuất phát - cao chạy 40m + Xuất phát - cao chạy 50m + Xuất phát - cao chạy 60m Yêu cầu : HS chạy hết cự ly theo yêu cầu đề ra 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền Nam 500m Nữ 300m (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 3x40m 3x50m 3x60m (8p) 1x500m 1x300m Chia lớp thành 4 tổ thi đấu GV hớng dẫn cho HS chơi Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS GV chú ý đến kỹ thuật xuất phát của HS (t thế chuẩn bị , sẵn sàng) Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: 9 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 Tiết:06 bài dạy Ngày dạy ./ ./ ĐHĐN: - Ôn tập một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu; Đi đều; Chạy đều Chạy ngắn: - Trò bền: Chạy tốc độ cao. XP cao chạy nhanh 40-60m Chạy bền: - Trò chơi I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học và thực hiện linh hoạt các nội dung đó. - Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập rèn luện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện đi đều - đứng lại. 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1- 2, điểm số từ 1- hết. - Chạy đều - đứng lại. - Đi đều - đứng lại. - Đổi chân khi đi sai nhịp. 30(P) (10p) GV tổ chức cho HS thực hiện 10 [...]... cao chạy 60m - Xuất phát cao chạy 60m 85 % sức 85 % sức 85 % sức 100% sức 2 Thể dục: Bài thể dục 35 động tác Học động tác 1 -8 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Giáo viên làm mẫu từ động tác 1 -8 Giáo viên phân tích và làm mẫu Giao viên phân tích, làm mẫu và hớng dẫn cho HS tập luyện Tập từ Giáo viên hô cho HS tập 10-15 lần Lớp chia nhóm tập luyện (GV) (8p) 2 Chạy bền: Luyện tập chạy bền... hít 3(P) thở sâu 2 Xuống lớp: 2(P) - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học - Thông báo kết quả cho HS IV.Kết quả giảng dạy: Lớp Phơng pháp TSHS 9-10 SL 7 -8 % SL - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng 5-6 % SL 16 3-4 % SL 1-2 % SL % Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng bài dạy Tiết: 10 Ngày dạy / / Một số hớng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (P1)... Xuất phát thấp chạy 40m 85 % sức - Xuất phát thấp chạy 50m 85 % sức - Xuất phát thấp chạy 60m 85 % sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức (kết hợp chạy lao sau XP và chạy giữa quảng) 2 Thể dục: Ôn động tác 1 -8 Học từ động tác 9-17 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) GV hớng dẫn cho HS tập luyện Giáo viên hô cho HS tập GV chỉnh sa động tác cho HS Tập Giáo viên làm mẫu từ động tác 9-17 từ Giáo viên phân tích và... 4 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích 2 Thể dục: Ôn từ động tác 1- 17 Học từ động tác 18- 25 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Giáo viên quan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hớng dẫn cho HS tập luyện Giáo viên hô cho HS tập GV chỉnh sa động tác cho HS Giáo viên làm mẫu từ động tác 1 -8 Tập từ Giáo viên phân tích và làm mẫu 10-15 lần Giao viên phân tích, làm mẫu và hớng... về đích 2 Thể dục: Ôn từ động tác 1- 25 Giáo viên đánh giá cho điểm 30(P) (20p) Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện GV Quan sát và sữa sai cho HS 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m Giáo viên quan sát chỉnh sữa KT cho HS (10p) GV hớng dẫn cho HS tập luyện Giáo viên hô cho HS tập Tập từ Lớp chia nhóm tập luyện 10-15 lần Tập chung 5-7 lần sau đó lớp chia 4 nhóm ôn luyện HS ôn luyện từ động tác 1-25 Giáo viên... sai cho HS - Học: + Cách đo và đóng bàn đạp Giáo viên vừa phân tích vừa làm mẫu cho HS quan sát Giáo viên gọi từng HS lên thực hiện +Kỹ thuật xuất phát thấp - Xuất phát thấp chạy 30m 85 % sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức 5x30m 1x60m 2 Thể dục: ôn từ động tác 1- 8 (8p) GV hớng dẫn cho HS tập luyện Tập Giáo viên hô cho HS tập từ Lớp chia nhóm tập luyện 10-15 lần 3 Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên... 20m Cho HS xuất phát thấp 2 Thể dục: ôn từ động tác 1- 17 (10p) GV hớng dẫn cho HS tập luyện Tập từ Giáo viên hô cho HS tập 10-15 lần Lớp chia nhóm tập luyện (8p) 3 Chạy bền: Trò chơi luyện tập sức bền: Ngời thừa thứ ba C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện 5(P) (3) 28 - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả... Thủy TD 8 (HS) (GV) bài dạy Tiết:12 Ngày dạy / / Chạy ngắn: - Ôn: Một số động tác bổ trợ - Học : Kỹ thuật chạy giữa quảng Thể dục: - Học từ nhịp 1 -8 Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát... 12 Giáo viên đánh giá cho điểm GV tổ chức cho HS thực hiện Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 - Chạy đều - đứng lại Đi đều - đứng lại Đổi chân khi đi sai nhịp Ôn đội hình 0 - 3 - 6 9 Ôn đội hình 0 - 2 - 4 2 Chạy nhanh: HS chia nhóm thực hiện GV quan sát và sửa sai cho HS (12p) + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Tại chổ đánh tay + Xuất phát - cao chạy 40m 80 % sức + Xuất phát - cao chạy 50m 80 %... dang tay - Khởi động chung: 2 lần + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, 8 nhịp động vai cánh tay, hông, đầu gối (HS) - Khởi động chuyên môn: 3x20m - Chạy bớc nhỏ 3x20m - Chạy nâng cao đùi 3x20m - Chạy đạp sau (GV) 3 Bài cũ Gọi 2 HS bài TD từ động tác 9-17 Giáo viên đánh giá cho điểm 27 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 B.Phần cơ bản 1 Chạy nhanh: - Ôn động . IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7 -8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 16 Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng Tiết: 10 bài dạy Ngày dạy. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 (tham khảo), Giáo án Thể dục 8 (tham khảo), Giáo án Thể dục 8 (tham khảo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn