Giáo án Thể dục 9 (tham khảo)

65 405 2
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 03:10

Tiết: 01 bài dạy Ngày soạn: 23/8/2008 Ngày dạy: 25/8/2008 Giới thiệu chơng trình - Mục tiêu - Nội dung chơng trình. ĐHĐN: - Ôn các kỹ năng đã học ở lớp 8 I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nâng cao, hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN đã học để rèn luyện t thế, tác phong và nề nếp kỹ luật góp phần hình thành nhân cách ngời học sinh - Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 6,7,8 - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8(P) Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) B.Phần cơ bản 1. Giới thiệu MT-NDCT TD9 a. ĐHĐN: Ôn và hoàn thiện kỹ năng đã học ở lớp 6,7,8. b. Bài thể dục phát triển chung: Bài tập liên hoàn 45 động tác nam riêng nữ riêng c. Chạy nhanh: Ôn tập một số trò chơi, động tác bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật chạy 60m. Giới thiệu một số điều luật thi đấu. 30(P) (20p) 1 d. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m. e. ném bóng Ôn tập và hoàn thiện kỹ thuật ném bóng có đà. Một số điều luật cơ bản. f. Nhảy cao: Ôn tập và hoàn thiện kỹ thuật Một số điều luật cơ bản. g. Nhảy xa: Ôn tập và hoàn thiện kỹ thuật. Một số điều luật cơ bản. 2. ĐHĐN Ôn các kỹ năng đã học ở lớp 8: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-2, điểm số từ 1- hết. - Đứng nghiêm, đứng nghĩ, quay các hớng. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. - Đội hình 0 2 4 . (10p) 5 lần 15 lần 5 lần 5 lần Goái viên giới thiệu mục tiêu chơng trình Lớp tập trung 4 hàng ngang: GV phân tích lại . HS tập đồng loạt sau đó chia nhóm tập luyện. - Cho HS luyện tập vừ hàng ngang vừa hàng dọc C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 7(P) (5p) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: . . 2 Tiết: 02 bài dạy Ngày soạn: 23/8/2008 Ngày dạy: 25/8/2008 Biên chế tổ tập luyện và một số quy định khi học bộ môn thể dục ĐHĐN: - Ôn nội dung học ở lớp 8 I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nâng cao, hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN đã học để rèn luyện t thế, tác phong và nề nếp kỹ luật góp phần hình thành nhân cách ngời học sinh - Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 6,7,8 - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài củ: Gọi 3 HS lên thực hiện đội hình 0-2-4 8(P) Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) GV đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Biên chế tổ tập luyện và một số quy định khi học bộ môn thể dục a. Biên chế tổ tập luyện: - Lớp chia thành 4 tổ tập luyện (2 nam, 2 nữ). - 1 cán sự phụ trách chung (có năng khiếu về TD tác phong nhanh nhẹn). b. Một số quy định -Đến lớp đúng giờ,đúng trang phục. -Ra vào lớp phải xin phép giáo viên. -Phải vệ sinh cá nhân, dụng cụ, ph- ơng tiện khi vào học. -Phải để dụng cụ đúng nơi quy định. 30(P) (10p) 3 2. ĐHĐN Ôn các kỹ năng đã học ở lớp 8: - Đi đều -đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. - Đi đều vòng phải, vòng trái , vòng sau - Đội hình 0 3 6 - 9 . (20p) 10 lần 10 lần Mỗi lợt thực hiện 4 lần Lớp tập trung 4 hàng ngang: GV phân tích lại . HS tập đồng loạt sau đó chia nhóm tập luyện. Giáo viên phân tích lại cho HS . Gọi 8 HS lên thực hiện và gọi HS đứng dậy nhận xét - Cho HS luyện tập vừ hàng ngang vừa hàng dọc C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 7(P) (5p) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: . . Tiết: 03 bài dạy Ngày soạn: 30/8/2008 4 Ngày dạy: 01/9/2008 ĐHĐN: - Ôn nội dung học sinh thực hiện còn yếu Chạy ngắn: - Trò chơi phát triển sức nhanh. - Xuát phát từ một t thế khác nhau (mặt, vai, lng hớng chạy). Chạy bền: - Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách k.phục I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nâng cao, hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN đã học để rèn luyện t thế, tác phong và nề nếp kỹ luật góp phần hình thành nhân cách ngời học sinh. - Bớc đầu cũng cố kỹ năng chạy nhanh và dần hoàn thiện kỹ năng đó. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài củ: Gọi 4 HS lên thực hiện đội hình 0-3-6-9 8(P) Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-2, điểm số từ 1- hết. - Đứng nghiêm, đứng nghĩ, quay các hớng. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. - Đi đều -đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. - Đi đều vòng phải, vòng trái. 32(P) (8p) em nào yếu nội dung nào thì cho ôn nội dung đó. 5 - Đội hình 0 2 4 . - Đội hình 0 3 6 - 9 . 2. Chạy nhanh: a. Đứng (Mặt, Vai, Lng) hớng chạy xuất phát {{{{{{Ơ Mặt Vai Lng b. Trò chơi: bổ trợ cho chạy nhanh: chạy tiếp sức 3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Hiện tợng cực điểm và cách khắc phục Mỗi lợt thực hiện 4 lần đến 8 lần (12p) 5x20m 5x20m 5x20m (12p) - Cho HS luyện tập vừa hàng ngang vừa hàng dọc Giáo viên phân tích lại và làm mẫu choHS quan sát. Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát. Gọi 2-3 HS nhận xét động tác bạn vừa thực hiện. Lớp tập luyện Giáo viên hớng dẫn cho HS chơi trò chơi. Nam 500m nữ 300m Giáo viên giới thiệu cho HS về lúc xuất hiện cực điểm và cách khức phục giai đoạn cực điểm đó. C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: . . . . Tiết: 04 bài dạy Ngày soạn: 30/8/2008 6 Ngày dạy: 01/9/2008 ĐHĐN: - Ôn nội dung học sinh thực hiện còn yếu Chạy ngắn: - Trò chơi tiếp sức con thoi. - T thế sắn sàng xuất phát. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền, giới thiệu một số động tác hồi tĩnh. I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nâng cao, hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN đã học để rèn luyện t thế, tác phong và nề nếp kỹ luật góp phần hình thành nhân cách ngời học sinh. - Bớc đầu cũng cố kỹ năng chạy nhanh và dần hoàn thiện kỹ năng đó. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài củ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác đi đều đứng lại 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên đánh giá cho diểm B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-2, điểm số từ 1- hết. - Đứng nghiêm, đứng nghĩ, quay các hớng. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. - Đi đều -đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. - Đi đều vòng phải, vòng trái. 32(P) (8p) em nào yếu nội dung nào thì cho ôn nội dung đó. 7 - Đội hình 0 2 4 . - Đội hình 0 3 6 - 9 . 2. Chạy nhanh: a. Trò chơi: chạy tiếp sức con thoi b. T thế sẵn sàng xuất phát. 3. Chạy bền Cho HS chạy trên địa hình tự nhiên. Một số động tác hồi tĩnh: Căn cứ vào tình hình cụ thể trên buổi tập để giáo viên hớng dẫn cho HS tong bài tập hồi tĩnh nh th giản, thả lõng toàn thân, rũ nhẹ các khớp . Mỗi lợt thực hiện 4 lần đến 8 lần (12p) (12p) - Cho HS luyện tập vừa hàng ngang vừa hàng dọc Giáo viên hớng dẫn cho HS chơi trò chơi Giáo viên phân tích lại và làm mẫu cho HS quan sát. Lớp tập luyện Nam 600m, nữ 400m C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: . . Tiết: 05 bài dạy Ngày soạn: 06/9/2008 8 Ngày dạy: 08/9/2008 Chạy ngắn: - Trò chơi chạy đuổi - Ngồi nặt hớng chạy-xuất phát - T thế sắn sàng-xuất phát. Thể dục: - Học từ nhịp 1-10 (nam riêng nữ riêng) Toàn bài 45 động tác. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách k.phục I. Mục đích, yêu cầu: - Bớc đầu cũng cố kỹ năng chạy nhanh và dần hoàn thiện kỹ năng đó. - Giúp cho HS phát triển một số nhóm cơ chính thông qua bài thể dục. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế II. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân TD trờng, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài củ:Gọi 2 HS lên thực hiện t thế sẵn sàng xuất phát 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) (GV) Giáo viên nhận xét và cho điểm B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: a. Trò chơi: chạy đuổi b. Ngồi mặt hớng chạy -xuất phát c. T thế sẵn sàng xuất phát. 32(P) (10p) 5x30m 5x30m Giáo viên hớng dẫn cho HS chơi trò chơi Giáo viên phân tích lại và làm mẫu cho HS quan sát. Lớp tập luyện 9 2. Thể dục: Học từ đông tác 1-10 Nữ Nam 3. Chạy bền Cho HS chạy trên địa hình tự nhiên. Chuột rút Nguyên nhân: khở động không kỹ, cơ co quá mức không duổi ra đợc, chuột thờng xuất hiện ở cơ sau cẳng chân, bàn chân, cơ bong. Khắc phục: Cần khởi động thật kỹ, không nên nghĩ giữa quảng quá lâu, khi chuột rút cần xoa bóp. (12p) Tập từ 10-15 lần (10p) - Giáo viên làm mẫu từ động tác1-10 - Giáo viên vừa phân tích va làm mẫu vừa hớng dẫn học sinh thực hiện. (Nữ) (GV) (Nam) (GV) Lớp chia nhóm tập luyện Giáo viên quan sát và chỉnh sữa động tác cho HS Nam 600m, nữ 400m C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) (GV) IV. Kết quả giảng dạy: . . Tiết: 06 bài dạy Ngày soạn: 06/9/2008 10 [...]... lõng:- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít 3(P) thở sâu 2 Xuống lớp: 2(P) - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học - Thông báo kết quả cho HS IV Lớp Phơng pháp - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng Kết quả giảng dạy: TSHS 9- 10 SL 7-8 % SL 5-6 % 9A 9B 9C 9D 9E 9G Cộng 35 SL 3-4 % SL 1-2 % SL % Tiết: 19 bài dạy Ngày soạn: 25/10/2008 Ngày dạy: 27/10/2008 Chạy ngắn: - Hoàn... viên hớng dẫn cho HS tập luyện- Học sinh chia nhóm thực hiện 2 Thể dục: (12p) Ôn bài thể dục 17 Nam tập riêng;Nữ tập riêng GV hô cho HS ôn từ nhịp Nữ từ động tác 1-18 Nam từ động tác 1- 19 Tập từ 10-15 lần Học động tác mới: Nữ từ động tác 19- 25 GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai cho HS - Giáo viên làm mẫu từ động tác 192 5(nữ) ; 20-26 (nam) - Giáo viên vừa phân tích va làm mẫu vừa hớng dẫn học sinh thực... hớng dẫn cho HS tập luyện XP - Học sinh chia nhóm thực hiện (12p) 2 Thể dục: Ôn bài thể dục Nữ từ động tác 1-25 Nam từ động tác 1-26 Tập 21 Nam tập riêng;Nữ tập riêng GV hô cho HS ôn GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai Học động tác mới: Nữ từ động tác 26- 29 từ 10-15 lần cho HS - Giáo viên làm mẫu từ động tác26 29( nữ); 27- 36 (nam) - Giáo viên vừa phân tích va làm mẫu vừa hớng dẫn học sinh thực hiện ... lên thực hiện động tác chạy Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm nâng cao đùi B.Phần cơ bản 32(P) (12p) Lớp tập luyện 1 Chạy nhanh: Ôn : 5 x 30m - Chạy bớc nhỏ 5 x 30m - Chạy nâng cao đùi 5 x 30m - Chạy đạp sau 50 lần - Tại chổ đánh tay 5 x 50m - Xuất phát cao chạy nhanh Giáo viên quan sát sửa sai cho HS *Chú ý kỹ thuật xuất phát của HS CB 2 Thể dục: SS Chạy (12p) Ôn bài thể dục: 15 Nam tập riêng Nữ... 27 /9/ 2008 Ngày dạy: 29/ 9/2008 Chạy ngắn: - Ôn các nội dung đã học; xuất phát cao-chạy nhanh 20 - Học Ngồi vai hớng chạy -XP Thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 25 (nữ); 1-26 (nam) - Học từ nhịp 26- 29 (nữ); 27-36 (nam) Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS nâng cao kỹ năng rèn luyện về sức mạnh tốc độ và sức bền tốc độ - Giúp cho HS phát triển một số nhóm cơ chính thông qua bài thể dục - Biết rèn...Ngày dạy: 08 /9/ 2008 Chạy ngắn: - Ôn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay Thể dục: - Ôn Từ nhịp 1-10 - Học từ nhịp 11-18 (nữ); 11- 19 (nam) Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I Mục đích, yêu cầu: - Bớc đầu cũng cố kỹ năng chạy nhanh và dần hoàn thiện kỹ năng đó - Giúp cho HS phát triển một số nhóm cơ chính thông qua bài thể dục - Biết vận dụng kiến thức đã học... hiện 2 Thể dục: (12p) Ôn bài thể dục Nam tập riêng; 23 Nữ từ động tác 1- 29 Nữ tập riêng Tập từ 10-15 lần Nam từ động tác 1-36 GV hô cho HS ôn GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai cho HS (Nữ) (GV) 3 Chạy bền Trò chơi (8p) C.Phần kết thúc 5(P) (3) 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu (2p) 2 Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá... giá cho điểm Lớp tập luyện xuất phát thấp Giáo viên quan sát sữa sai cho HS Chú ý đến t thế xuất phát Gốc độ chân Chai HS thành 4 đội thi đấu Đội thứ 4 chống đẩy 15 cái - Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi - Xuất phát thấp chạy lao Giáo viên thi phạm lại động tác chạy lao cho HS quan sát 25 Giai đoạn chạy lao 7x10m 2 Thể dục: Ôn bài thể dục Nữ từ động tác 1- 29 Nam từ động tác 1-36 (12p) Học động tác... hiện 20 dộng tác Gv nhận xét đánh giá cho điểm đầu của bài TD B.Phần cơ bản 32(P) (12p) Lớp tập luyện xuất phát thấp kết hợp 1 Chạy nhanh: xuất phát thấp - chạy lao 10 lần - Chạy bớc nhỏ 10 lần - Chạy đạp sau - Xuất phát thấp chạy lao- chạy 2x20m giữa quảng 2x30m 2x40m 29 Giáo viên quan sát sữa sai cho HS Chú ý đến t thế xuất phát Gốc độ chân 2 Thể dục: Ôn bài thể dục Nữ từ động tác 1- 34 Nam từ... nâng cao đùi 3x20m - Chạy đạp sau 3 Bài củ: (GV) Gọi 2 HS lên thực thiện mặt hớng chạyGiáo viên nhận xét đánh giá cho điểm XP B.Phần cơ bản 32(P) (12p) Lớp tập luyện 1 Chạy nhanh: Ôn : 5 x 30m - Chạy bớc nhỏ 5 x 30m - Chạy nâng cao đùi 5 x 30m - Chạy đạp sau 50 lần - Tại chổ đánh tay 2 Thể dục: Ôn bài thể dục: (12p) 11 Nam tập riêng Nữ tập riêng GV hô cho HS ôn từ nhịp 1-10 GV vừa hô vừa quan sát . xét đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: Ôn : - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau - Tại chổ đánh tay. 2. Thể dục: Ôn bài thể dục: . bài dạy Ngày soạn: 06 /9/ 2008 10 Ngày dạy: 08 /9/ 2008 Chạy ngắn: - Ôn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay. Thể dục: - Ôn Từ nhịp 1-10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 (tham khảo), Giáo án Thể dục 9 (tham khảo), Giáo án Thể dục 9 (tham khảo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn