Xay dung chien luoc kinh doanh cho doanh nghiep tu nhan Phuong Hoang.doc

33 386 3
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 16:31

Xay dung chien luoc kinh doanh cho doanh nghiep tu nhan Phuong Hoang Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HoàngMỤC LỤCMỤC LỤC .1DANH MỤC HÌNH – BẢNG 31.1. Cơ sở hình thành đề tài .41.2.1. Mục tiêu chung .51.2.2. Mục tiêu cụ thể .51.3.1. Phạm vi thời gian 51.3.2. Phạm vi về không gian .5Chương 2: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PHƯỢNG HOÀNG .62.1. Giới thiệu doanh nghiệp Phượng Hoàng 62.2. Quá trình hình thành và phát triển .62.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm qua 62.4. Tầm nhìn và sứ mệnh 7 2.4.1. Tầm nhìn 7 2.4.2. Sứ mệnh .7Chương 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 83.1. Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành .83.2. Chuỗi giá trị doanh nghiệp .93.2.1. Các hoạt động chủ yếu .103.2.2. Các hoạt động hỗ trợ 113.2.3. Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp 123.3. Ma trận đánh giá nội bộ .13Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP .154.1. Khách hàng 164.2. Đối thủ cạnh tranh 174.3. Đối thủ tiềm ẩn 184.4. Nhà cung cấp 194.5. Sản phẩm thay thế. .204.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của doanh nghiệp Phượng Hoàng: .20Chương 5: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 225.1. Yếu tố kinh tế .225.2. Yếu tố văn hóa – xã hội .235.3. Yếu tố chính trị - pháp luật 245.4. Yếu tố nhân khẩu học .245.5. Yếu tố tự nhiên .25Chương 6: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DN PHƯỢNG HOÀNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 .26 6.1. Mục tiêu của doanh nghiệp Phượng Hoàng từ năm 2010 đến 2015 .26 6.2. Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Phượng Hoàng 26 6.2.1. Ma trận SPACE 266.2.2. Ma trận SWOT .286.2.3. Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung .30Chương 7: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 317.1. Cách thực hiện chiến lược 317.2. Các biện pháp triển khai 317.2.1. Giải pháp về Marketing 317.2.2. Giải pháp về tài chính .31Nhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HoàngChương 8: KẾT LUẬN 32Tài liệu tham khảo .33Nhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HoàngDANH MỤC HÌNH – BẢNGBảng 2.1. Thống kế số lượng và giá phòng .6Bảng 3.1. Ma trận đánh giá nội bộ (IFE matrix) .14 Bảng 4.1. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của doanh nghiệp Phượng Hoàng 18 Bảng 4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .20Bảng 6.1. Mục tiêu của doanh nghiệp Phượng Hoàng 25 .Bảng 6.2. Các yếu tố tạo thành các trục của ma trận SPACE .25Bảng 6.3. Ma trận SWOT .26Bảng 6.4. Ma trận QSPM .29Hình 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Phượng Hoàng trong 3 năm qua 6Hình 3.1. Chuỗi giá trị doanh nghiệp Phượng Hoàng 9Hình 3.2. Chuỗi giá trị doanh nghiệp Hải Trà 9Hình 3.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức DN Phượng Hoàng 13Hình 4.1. Mô hình 5 tác lực của Micheal Porter 16Hình 6.1: Ma trận SPACE của khách sạn Phượng Hoàng .26Nhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HoàngChương 1: TỔNG QUAN1.1. Cơ sở hình thành đề tài.Theo Johnson và Scholes (1999): “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”. Do đó, vấn đề xây dựng chiến lược cho hoạt động của doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng.An Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển các ngành dịch vụ du lịch – khách sạn nhờ vào một số địa điểm du lịch nổi tiếng như: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp…Ngày nay, nắm bắt những chính sách hỗ trợ và phát triển của tỉnh về du lịch, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực dịch vụ - khách sạn. Riêng địa bàn Thành phố Long Xuyên đã có đến vài chục khách sạn. Ngoài những khách sạn tên tuổi như: Đông Xuyên, Hòa Bình, Kim Phát, Long Xuyên thì một số khách sạn nhỏ nằm rải rác dọc theo trục đường quốc lộ 91 cũng chiếm số lượng không nhỏ. Các khách sạn này thường kinh doanh đi kèm một số dịch vụ hỗ trợ như massage, xông hơi…như Thanh Toàn, Hải Trà hay hoạt động theo dạng thức khách sạn gia đình như Phượng Hoàng. Sự ra đời hàng loạt của các khách sạn đã làm cho cường độ cạnh tranh trong ngành ngày càng trở nên gay gắt.Tuy nhiên, trong những năm gần đầy, tình hình biến động của nền kinh tế đã gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của tỉnh và nhu cầu phát triển của xã hội cũng tạo nên những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong đó có Doanh nghiệp Phương Hoàng.Ngoài ra, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần có những chiến lược phù hợp để hạn chế những rủi ro, tận dụng những cơ hội và tạo được nhiều lợi thế cạnh tranh nhất cho doanh nghiệp mình.Vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Doanh nghiệp nhân Phượng Hoàng giai đoạn 2010 - 2015”.Nhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1.2.1. Mục tiêu chung.Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những cơ hội và thách thức. Từ đó, đề ra các chiến lược kinh doanh thích hợp và các giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh cho Công ty.Giúp Công ty đạt được vị thế cạnh tranh thuận lợi và thích ứng tốt với những biến động ngày càng phức tạp của môi trường kinh doanh trong giai đoạn tới (2010 – 2015). 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.Phát hiện và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:- Phân tích môi trường bên trong để phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu.- Phân tích môi trường bên ngoài để nhận diện những cơ hội và thách thức.- Sử dụng các công cụ phân tích như: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE, Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE, kết hợp Ma trận SWOT, Ma trận GE (Ma trận bên trong, bên ngoài), Ma trận QSPM để xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp.Từ những phân tích trên sẽ đề ra giải pháp cho các chiến lược được lựa chọn.1.3. Phạm vi nghiên cứu.1.3.1. Phạm vi thời gian.Từ tháng 8/2010 đến tháng 11/2010.1.3.2. Phạm vi về không gian.Địa bàn nghiên cứu là Doanh nghiệp nhân Phượng Hoàng, số đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.1.4. Cấu trúc của bài nghiên cứu.Bài nghiên cứu bao gồm 8 chương:Chương 1: Tổng quan – giới thiệu những chung về đề tài nghiên cứuChương 2: Giới thiệu doanh nghiêp Phượng Hoàng – trình bày sơ lược về khách sạn Phượng Hoàng và tình hình hoạt động kinh doanh hiện tạiChương 3: Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp – đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp bằng chuỗi giá trị.Chương 4: Phân tích môi trường tác nghiệp – đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ thông qua mô hình 5 tác lực.Chương 5: Phân tích môi trường vĩ mô – tìm hiểu những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.Chương 6: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2010 – 2015Chương 7: Giải pháp thực hiện chiến lược – đề xuất một số giải pháp để thực hiện các chiến lược đã đề ra.Chương 8: Kết luận và kiến nghịNhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HồngChương 2: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PHƯỢNG HỒNG2.1. Giới thiệu doanh nghiệp Phượng Hồng.Khách sạn Phượng Hồng được thành lập ngày 1/1/2006 với số vốn đầu ban đầu là 4,5 tỉ đồng do ơng Lê Văn Viên là chủ đầu tư. Địa chỉ: 60/11, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xun, tỉnh An Giang.Số điện thoại: 076.3832997Số fax: 076.3930399Khách sạn tọa lạc ngay trên mặt tiền trục quốc lộ 91 nên giao thơng thuận lợi và tận hưởng được khơng khí thống mát do được xây dựng ở ngoại ơ thành phố và bên cạnh dòng sơng Hậu.2.2. Q trình hình thành và phát triển.Doanh nghiệp nhân Phượng Hồng được thành lập vào ngày 1/1/2006, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch khách sạn. Số phòng nghỉ dự kiến ban đầu là 32 phòng. Trong q trình hoạt động, với tình hình kinh doanh khá tốt và nhu cầu tăng nên trong năm 2008 doanh nghiệp đã mở rộng thêm 4 phòng nghỉ và dãy nhà mặt tiền (5 căn) cho th. Bảng 2.1. Thống kê số lượng và giá phòng như sau:Loại Giá (VNĐ) Trang bịSố lượng1 140.000 TV, máy điều hòa, quạt, máy nước nóng, tủ lạnh, nệm Kymdam82 120.000 TV, máy điều hòa, quạt, máy nước nóng, tủ lạnh, nệm thường.133 70.000 TV, quạt, tủ lạnh, nệm thường. 74 60.000 TV, quạt, nệm thường. 82.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm qua.5627557879600820100200300400500600Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009Doanh thuLợi nhuận sau thuếHình 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Phượng Hồng trong 3 năm quaNhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HoàngQua kết quả thống kê ở hình 2.1 cho thấy, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong những năm qua đạt kết quả khá tốt. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong 3 năm đều tăng. Điều này cho thấy, Phượng Hoàng phản ứng khá tích cực với tình hình biến động của thị trường du lịch trong những năm qua.2.4. Tầm nhìn và sứ mệnh.2.4.1. Tầm nhìn.Hướng đến xây dựng hình ảnh khách sạn gia đình chất lượng và thân thiện với môi trường hàng đầu ở An Giang.2.4.2. Sứ mệnh.Phượng Hoàng là khách sạn cung cấp dịch vụ lưu trú với phong cách phục vụ thân thiện, tận tình và chuyên nghiệp suốt 24/24. Ngoài lợi thế về không gian thoáng mát, yên tĩnh và gần gũi với môi trường, Phượng Hoàng còn được thiết kế trang nhã với trang thiết bị hiện đại, mang lại cảm giác thoải mái như ở chính ngôi nhà của bạn và đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thu giãn của khách du lịch.Nhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng HoàngChương 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘMục tiêu phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp là nhằm xác định các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và làm cơ sở hoạch định các chiến lược để phát huy các lợi thế cạnh tranh. Việc phân tích này dựa trên phương pháp chuỗi giá trị của Micheal E. Porter. Chuỗi giá trị của mỗi doanh nghiệp khác nhau là khác nhau. Do đó, để xác định những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp phải dựa trên đồng thời hai chuỗi giá trị: của doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh. Đối với doanh nghiệp nhân Phượng Hoàng, Hải Trà là đối thủ đáng quan tâm nhất, vì đây là đối thủ có quy mô hoạt động ngang tầm và có nhiều ảnh hưởng nhất đến hoạt động của công ty. 3.1. Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành.Một số nhân tố thành công chủ yếu trong ngành dịch vụ du lịch – khách sạn là:- Vị trí, kiến trúc: là hình ảnh, ấn tượng đầu tiên khách hàng cảm nhận về khách sạn. Một ấn tượng tốt sẽ tạo được nhiều thiện cảm đối với khách hàng.- Trang thiết bị, sự tiện nghi: những trang thiết bị hiện đại là yêu cầu không thể thiếu của khách hàng. Trang thiết bị càng tiện nghi, hiện đại thì càng được khách hàng đánh giá cao.- Dịch vụ và mức độ phục vụ: các dịch vụ tiện ích của doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Điều này tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. - Người quản lý và nhân viên phục vụ: Thái độ và phong cách làm việc của người quản lý và nhân viên phục vụ là những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự hài lòng của khách hàng- Sự trung thành của khách hàng: đây là một lợi thế mạnh của doanh nghiệp với tỷ lệ khách hàng trung thành chiếm (80%) (số liệu thống kê khách hàng do chủ doanh nghiệp cung cấp).- Định giá: các loại phòng nghỉ được thiết kế với mức giá thấp hơn so với đối thủ tạo lợi thế về giá cho doanh nghiệp. So với các đối thủ, giá phòng của Phượng Hoàng thấp hơn từ 8% - 10%.- Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn xã hội: Đây là một trong những tiêu chí chọn lựa dịch vụ của khách hàng.Nhóm 1 – DH8QT2Trang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng3.2. Chuỗi giá trị doanh nghiệp.Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệpTuyển dụng và đào tạoPhần mềm kế toán và quản lý khách sạnWifi, truyền hình cápTrang thiết bị, thức ăn nhanh, nước uốngNhu yếu phẩm, năng lượng, máy phát điệnThiết bị văn phòng, máy vi tínhDịch vụ ăn uống, đi lạiQuản lý trang thiết bị nhập và tồn trữ NVLKiểm tra thiết bịVận hành các dịch vụ tiện íchQuản lý danh sách khách hàngXếp lịch làm việcQuảng cáoKhuyến mạiCung cấp các dịch vụ hỗ trợTư vấn khách hàngHình 3.1. Chuỗi giá trị doanh nghiệp Phượng HoàngCơ sở hạ tầng của doanh nghiệpTuyển dụng, đào tạoTuyển dụng, đào tạoTuyển dụng, đào tạoPhần mềm kế toán và quản lý khách sạnCông nghệ vận hành thiết bị xông hơi…Wifi, truyền hình cápNguyên vật liệu, thiết bị các dịch vụ đi kèmNhu yếu phẩm, năng lượng, máy phát điện, thiết bị xông hơiThiết bị văn phòng, máy vi tínhDịch vụ thức uống, đi lạiQuản lý trang thiết bị nhập và tồn trữ trang thiết bịKiểm tra thiết bịVận hành các dịch vụ tiện íchQuản lý danh sách khách hàngXếp lịch làm việcQuảng cáoKhuyến mạiCung cấp các dịch vụ hỗ trợTư vấn khách hàngHình 3.2. Chuỗi giá trị doanh nghiệp Hải TràNhóm 1 – DH8QT2Thu muaHậu cần đầu vàoPhát triển công nghệQuản trị nguồn nhân lựcVận hànhHậu cần đầu raMarketing và bán hàngDịch vụ khách hàngLợi nhuậnCác hoạt động chủ yếuCác hoạt động hỗ trợCác hoạt động hỗ trợThu muaHậu cần đầu vàoPhát triển công nghệQuản trị nguồn nhân lựcVận hànhHậu cần đầu raMarketing và bán hàngDịch vụ khách hàngLợi nhuậnCác hoạt động chủ yếuTrang 30Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng3.2.1. Các hoạt động chủ yếu.3.2.1.1. Hậu cần đầu vào.Hoạt động chủ yếu của khâu này là nhập các nguyên vật liệu được nhà cung cấp vận chuyển đến, bao gồm các trang thiết bị phục vụ chủ yếu cho các hoạt động của doanh nghiệp như nước uống, nệm, mền…Chủ doanh nghiệp trực tiếp kiểm tra và đặt hàng khi các trang thiết bị và nhu yếu phẩm (xà bông, bàn chải, kem đánh răng…) gần hết. Công tác kiểm tra thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tồn kho của các trang thiết bị và nguyên vật liệu, tránh tình trạng thiếu hụt khi khách hàng có nhu cầu. Đối với Hải Trà, công tác này được tiến hành định kỳ do đó có thể tiết kiệm nhiều thời gian nhưng không nắm bắt kịp thời tình hình tồn kho và gặp một số khó khăn khi khách hàng có nhu cầu với số lượng lớn.3.2.1.2. Vận hành.Công tác này chủ yếu bao gồm các hoạt động bảo dưỡng và kiểm tra trang thiết bị. Đối với các loại nhu yếu phẩm (xà bông, bàn chải, kem đánh răng, ga, nệm…) được kiểm tra và thay mới thường xuyên sau mỗi lần khách trả phòng. Các loại trang thiết bị như máy lạnh, tivi, tủ lạnh…được kiểm tra định kì và khi có yêu cầu của khách hàng (có thợ kiểm tra và bảo trì).Về hoạt động, Phượng Hoàng mở cửa và tiếp nhận khách liên tục 24/24. Việc tiếp nhận 24/24 giúp Phượng Hoàng thu hút được nhiều khách hàng, nhất là các khách du lịch từ xa đến hoặc lỡ đường. Đây là một điểm mạnh của Phượng Hoàng so với Hải Trà vì Hải Trà chỉ tiếp nhận khách đến 2g sáng.3.2.1.3. Hậu cần đầu ra.Chủ doanh nghiệp là người trực tiếp quản lý danh sách khách hàng, xử lý các đơn đặt hàng và xây dựng lịch làm việc. Do tính chất khách sạn gia đình nên tất cả các hoạt động được thực hiện đều do chủ doanh nghiệp điều phối và quản lý. Việc quản lý trực tiếp này giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt các hoạt động cũng như tình hình kinh doanh của khách sạn nhằm có những chính sách điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành. Đối với Hải Trà, do có nhiều dịch vụ đi kèm nên việc quản lý phân chia theo từng nhóm dịch vụ, do đó chủ doanh nghiệp gặp một số khó khăn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phân chia quản lý như thế giúp nhân viên phát huy năng lực tối đa trong việc áp dụng những sáng kiến mới trong phong cách phục vụ khách hàng. Đây là điểm yếu của khách sạn Phượng Hoàng.3.2.1.4. Marketing và bán hàng. Nhận thấy được vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu nên ngay từ khi mới thành lập, chủ doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu khách sạn gia đình thân thiện với môi trường. Phong cách thiết kế các dịch vụ của Phượng Hoàng chủ yếu dựa trên tưởng chủ đạo này nên tạo được lòng tin với khách hàng trong suốt thời gian hoạt động. Hiện nay, Phượng Hoàng được khách hàng biết đến với hình ảnh một khách sạn gia đình vừa thân thiện với khách hàng, vừa gần gũi với thiên nhiên. Đặc điểm này giúp Phượng Hoàng thu hút được nhiều khách du lịch có nhu cầu về không gian mát mẻ, trong lành và yên tĩnh. Do đó, đặc điểm này tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Phượng Hoàng so với Hải Trà và Thanh Toàn.Với năng lực cốt lõi là cung cấp dịch vụ lưu trú với phong cách phục vụ mang tính chất khách sạn gia đình, sau 5 năm hoạt động, Phượng Hoàng có được tỷ lệ khách hàng Nhóm 1 – DH8QT2[...]... dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng 5.3 Yếu tố chính trị - pháp luật Theo nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định việc mỗi doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh tự in hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn điện tử Theo như nguồn tin, thời gian áp dụng quy định là ngày 01/01/2011 Với một số cải tiến trong cách quản lý này, sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh trong... chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng Bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp trong ngành cũng còn một số thách thức như: tiềm năng phát triển của ngành còn khá lớn song tình trạng dân số tăng nhanh, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường… đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong ngành Phân phối thu nhập của nền kinh tế cho dịch vụ du lịch sẽ giảm xuống nếu như tình hình kinh tế không... số vốn lớn nên doanh nghiệp có thể huy động vốn từ một phần lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp Nhóm 1 – DH8QT2 Trang 30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng Chương 8: KẾT LUẬN Thông qua việc phân tích, đánh giá những yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhân Phượng Hoàng cho thấy, doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh khá mạnh, nhờ vào việc khai thác tốt các lợi... tích thắng cảnh được Bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận Nhóm 1 – DH8QT2 Trang 30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng Chương 6: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DN PHƯỢNG HOÀNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 6.1 Mục tiêu của doanh nghiệp Phượng Hoàng từ năm 2010 đến 2015 Bảng 6.1 Mục tiêu của doanh nghiệp Phượng Hoàng Sứ mệnh/nhiệm vụ Mục tiêu định tính Mục tiêu định lượng Cung cấp dịch vụ lưu trú... khách hàng đến khách sạn) - Giá chặn xâm nhập ngành Doanh nghiệp định giá thấp hơn mức giá hòa vốn để hạn chế doanh nghiệp mới gia nhập ngành Nhóm 1 – DH8QT2 Trang 30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng 4.4 Nhà cung cấp Khách sạn thuộc về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Ngoài việc mang đến không gian và thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cho khách hàng, một số dịch vụ kèm theo nhằm đáp ứng... cho thấy doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh khá mạnh với một số lợi thế cạnh tranh là tài chính mạnh và sự trung thành của khách hàng Tuy nhiên, việc định giá thấp là một điểm yếu của Phượng Hoàng Nhóm 1 – DH8QT2 Trang 30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP Tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam có dấu hiệu chậm lại trong năm 2009 Tuy... 45-48 triệu khách nội địa Doanh thu từ du lịch sẽ đạt 18-19 tỷ USD năm 2020 Những thông tin trên cho thấy, hiện nay dịch vụ du lịch – khách sạn là ngành kinh doanh có mức độ hấp dẫn cao và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia Đây là cơ hội và cũng là thách thức cho doanh nghiệp nhân Phượng Hoàng Tuy nhiên, để biết được bối cảnh cạnh tranh của Phượng Hoàng trong môi trường tác nghiệp cần phải... do chủ doanh nghiệp tự có Nhóm 1 – DH8QT2 Trang 30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng So với doanh thu bình quân của ngành trong năm 2009 (15%) và sáu tháng đầu năm 2010 (18%), thì doanh thu của Phượng Hoàng là khá cao Kết quả đánh giá các chỉ số tài chính cũng cho thấy, Phượng Hoàng có nguồn tài chính mạnh và doanh nghiệp có khả năng tự chủ về vốn để tăng khả năng cạnh tranh với... lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng TỔNG CỘNG 1.00 2.95 Ghi chú: điểm số được cho theo thang điểm 4 với nguyên tắc như sau: Điểm 4 = Phản ứng rất tốt Điểm 3 = Phản ứng khá tốt Điểm 2 = Phản ứng khá yếu Điểm 1 = Phản ứng rất yếu Nhận xét: Qua đánh giá tổng điểm có trọng số của Phượng Hoàng đạt 3.05 cho thấy, khả năng phản ứng với những cơ hội và đe dọa bên ngoài của doanh nghiệp đạt mức khá tốt Doanh. .. nhà cung cấp ít gây sức ép cho doanh nghiệp Ngược lại trong quá trình ký hợp đồng, nếu nhà cung cấp trì hoãn hoặc giảm lợi ích doanh nghiệp (như tăng giá…) thì doanh nghiệp có thể chuyển sang ngay sản phẩm cùng loại như: Aquafina, Môi trường xanh, … Về sản phẩm bia 333 được khách hàng chú ý bởi hương vị riêng biệt nên doanh nghiệp có thể sẽ chịu sức ép từ nhà phân phối nếu doanh nghiệp không tìm thấy . nhiều lợi thế cạnh tranh nhất cho doanh nghiệp mình.Vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Doanh nghiệp Tư nhân Phượng. dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Phượng Hoàng1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1.2.1. Mục tiêu chung.Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xay dung chien luoc kinh doanh cho doanh nghiep tu nhan Phuong Hoang.doc, Xay dung chien luoc kinh doanh cho doanh nghiep tu nhan Phuong Hoang.doc, Xay dung chien luoc kinh doanh cho doanh nghiep tu nhan Phuong Hoang.doc, Cơ sở hình thành đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. 1. Mục tiêu chung., Cấu trúc của bài nghiên cứu., Marketing và bán hàng., Phát triển công nghệ, Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành. Ma trận đánh giá nội bộ., Đối thủ cạnh tranh., 3.30 Đối thủ tiềm ẩn., Nhà cung cấp., Sản phẩm thay thế., Yếu tố kinh tế., Yếu tố văn hóa – xã hội., Yếu tố chính trị - pháp luật., Yếu tố nhân khẩu học. Yếu tố tự nhiên., Ma trận SWOT. Bảng 6.3. Ma trận SWOT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay