giao an lop 3 tuan 2 thang 9 nam 2009

31 337 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 17:10

. làm bài vào vở các phép tính còn lại. - 2 -3 HS nêu kết quả. a/ 5 x 5 + 18 = 25 + 18 b/ 5 x 7- 26 = 35 -26 = 43 = 9 -2HS nhận xét bài bạn. -HS đổi chéo vở để. Mục tiêu SGV trang 23 . B/ Chuẩn bò : Các hình trong SGK (trang 8 và 9) Giáo viên: Trần Thị Bích Hồng Trường TH Hợp Thịnh 2 Giáo Án Lớp 3 C/ Lên lớp :
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 tuan 2 thang 9 nam 2009, giao an lop 3 tuan 2 thang 9 nam 2009, giao an lop 3 tuan 2 thang 9 nam 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn