TUYÊN BỐ THẾ GIỚI......TRẺ EM

35 637 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 10:10

GIÁO ÁN: Ngữ văn Lớp 9 Người thực hiện: GV: Lâm Thò Kim Tuyến KIỂM TRA BÀI CŨ • -Câu 1:?-Vì sao văn bản” Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”của Mac-két được coi là văn bản nhật dụng? • *Vì văn bản bàn về một vấn đề lớn lao luôn được đặt ra ở mọi thời đại KIỂM TRA BÀI CŨ • -Câu 2:?-Nội dung nào không được đặt ra trong văn bản” Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” của Mác-két? • A-Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất . • B-Nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đo. • C-Cần kích thích khoa học kỹ thuật phát triển nhưng không phải bằng con đường chạy đua vũ trang. • D-Cần chạy đua vũ trang để chống lại chiến tranh hạt nhânù KIỂM TRA BÀI CŨ • -Câu 3:?-Những luận cứ về các lónh vực y tế, thực phẩm,giáo dục ….được đưa ra trong bài viết nhằm mục đích gì? • * Làm nổi bật sự tốn kém ghê gớm và tính chất phi lý của cuộc chạy đua vũ trang. KIỂM TRA BÀI CŨ • -Câu 4:? Nhận đònh nào nói đúng nhất những nét đặc sắc về nghệ thuật viết văn của Mác-két thể hiện trong văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”. • A-Xác đònh hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng . • B-Sử dụng phối hợp các phép lập luận khác nhau. • C-Kết hợp các nhận đònh trên. TIEÁT 11+12 TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM. • I/Đọc –Tìm hiểu chú thích • 1/ Đọc. TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM. • 2/Tác giả- -Đây là phần trích bài tham luận của hội nghò cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Newyork ngày 30-9- 1990 nên không có tên tác giả cụ thể . Mặt trước của trụ sở Liên hiệp quốc ở Niu -Ooc TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM. • I/Đọc –Tìm hiểu chú thích . 1/ Đọc. 2/Tác giả- *Tác phẩm: • -Trích tuyên bố của hội nghò cấp cao thế giới về trẻ em. 3/Giải thích từ khó. (SGK) TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM. • II-Đọc –Phân tích: • 1/Sự thách thức: • trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực,của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm, • lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. ? Ở phần “Sự thách thức”,bản tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? [...]... vơ gia cư, dịch bệnh,… TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM • Trẻ em là mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước trẻ em phải được sống trong niềm vui tươi thanh bình, được học, được chơi,và phát triển •?-Nhận thức tình cảm của em khi đọc phần “sự thách thức” ntn? “Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN... TRẺ EM ? Việc chăm sóc • 2/Cơ hội: bảo vệ trẻ em trên • -Liên kết lại các giới hiện nay thế nước có đủ đang có nhữnđể phương tiện và kiến thức g bảo thuận lợi gì? vệ sinh mệnh của trẻ em • -Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở • -Sự hợp tác quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lãnh vực TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM • *Tăng cường phúc lợi cho trẻ em. .. việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Khám bệnh trẻ miễn phí TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM • 3/ Nhiệm vụ: • -Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đến phát triển giáo dục cho trẻ em • -Chăm sóc và hỗ trợ mạnh mẽ hơn trẻ em tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn • -Đối xử bình đẳng nam nữ • -Xóa mù chữ • -Khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn... điều kiện cho trẻ em vui chơi trong những •?Trong điều kiện ngày lễ Tết : Trung thu, Nguyên đất nước …., xó Đán, Quốc tế thiếu nhita hiện a nạn nay, Đảng và nhà mù chữ, mở lớp học tình thương, nước đã quan tâm nhiều tổ chức xã hội được em nh chăm sóc trẻ thà lập như thế nào ? Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Tháng hành động vì trẻ em Sự quan tâm cụ... mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Bảo vệ thân thể và tính mạng Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Đội Văn nghệ thiếu nhi Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Hội thi Tin học trẻ Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường Sự quan tâm... biệt chủng tộc, sự xâm lược,… Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,… TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM • -Đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, tình trạng vô gia cư, dòch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp • -Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật • Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vơ gia cư, dịch... lòng dành cho trẻ khuyết tật - Hội thi vẽ tranh về mơi trường Ghi nhớ: SGK/trang III/Luyện tập: • Phát biểu ý kiến về sự quan tâm chăm sóc của chính quyền đòa phương, các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: -Học ghi nhớ SGK/trang 35 -Chuẩn bài” Chuyện người con gái Nam Xương” ( Trả lời câu hỏi SGK/trang 51) Tiết học kết thúc . tuyên bố của hội nghò cấp cao thế giới về trẻ em. 3/Giải thích từ khó. (SGK) TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM. . TIEÁT 11+12 TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM. • I/Đọc –Tìm hiểu chú thích • 1/ Đọc. TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYÊN BỐ THẾ GIỚI......TRẺ EM, TUYÊN BỐ THẾ GIỚI......TRẺ EM, TUYÊN BỐ THẾ GIỚI......TRẺ EM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay