Kênh đào suez

25 3,469 28
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 04:10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Lôùp 10d2 – Nhoùm 2 Lôùp 10d2 – Nhoùm 2 Baøi 38 Ôi đẹp quá xá!!! Kênh đào Suy-ê Vị trí địa lí Lịch sử hình thành Đặc điểm Vai trò, ý nghĩa Cấu trúc Hoạt động Các mốc lịch sử của kênh đào Xuy-ê Các mốc lịch sử của kênh đào Xuy-ê Ý tưởng nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ có từ thời Ý tưởng nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ có từ thời Pha-ra-ông, tuy nhiên, phải đến năm 1859 công trình mới Pha-ra-ông, tuy nhiên, phải đến năm 1859 công trình mới được khởi công do Cty Universal Suez Ship Canal điều được khởi công do Cty Universal Suez Ship Canal điều hành. Hơn 2,4 triệu công nhân Ai Cập đã tham gia xây hành. Hơn 2,4 triệu công nhân Ai Cập đã tham gia xây dựng. dựng. Trải qua 10 năm xây dựng với rất nhiều khó khăn Trải qua 10 năm xây dựng với rất nhiều khó khăn (125.000 công nhân bỏ mạng), (125.000 công nhân bỏ mạng), ng ng ày ày 17/2/1867 con tàu 17/2/1867 con tàu th th ử ử nghi nghi ệ ệ m đ m đ ầ ầ u tiên đi xuyên h u tiên đi xuyên h ết ết kênh đào. kênh đào. Ngày 17/11/1869 kênh đ Ngày 17/11/1869 kênh đ à à o Xuy- o Xuy- ê ê kh kh ánh thành và đưa ánh thành và đưa vào sử dụng vào sử dụng Năm 1956, cuộc khủng hoảng kênh đào Xuy-ê. Năm 1956, cuộc khủng hoảng kênh đào Xuy-ê. Quá trình xây dựng và hoàn thành Quá trình xây dựng và hoàn thành Vị trí kênh đào trên bản đồ thế giới Vị trí kênh đào trên bản đồ thế giới  Toạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ. Toạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ.  Kênh đào Suez (thuộc Ai Cập), Kênh đào Suez (thuộc Ai Cập), là kênh giao thông nhân tạo là kênh giao thông nhân tạo chạy từ phía Bắc tới phía Nam chạy từ phía Bắc tới phía Nam đi ngang qua eo đất Suez phía đi ngang qua eo đất Suez phía Đông Bắc Ai Cập, nó nối giữa Đông Bắc Ai Cập, nó nối giữa Biển Địa Trung Hải với Vịnh Biển Địa Trung Hải với Vịnh Suez, là một nhánh của Biển Suez, là một nhánh của Biển Đỏ. Đỏ.  Đây là một lối đi tắt cho những Đây là một lối đi tắt cho những con tàu đi qua cảng Châu Âu- con tàu đi qua cảng Châu Âu- Châu Mỹ đến những cảng phía Châu Mỹ đến những cảng phía Nam Châu Á, cảng phía Đông Nam Châu Á, cảng phía Đông Châu Phi và Châu Đại Dương. Châu Phi và Châu Đại Dương. Kênh đào Xuy-ê dài 195 km(121 dặm), dài Kênh đào Xuy-ê dài 195 km(121 dặm), dài gấp hai lần kênh đào Panama, có 123 km ở hai gấp hai lần kênh đào Panama, có 123 km ở hai bên sông được xây thành tường bằng đá và xi bên sông được xây thành tường bằng đá và xi măng để tránh bị sụp lỡ, chỉ có 39 km dòng kênh măng để tránh bị sụp lỡ, chỉ có 39 km dòng kênh đi qua các hồ nước được nạo vét dưới đáy. đi qua các hồ nước được nạo vét dưới đáy. Khúc hẹp nhất là 60km, độ sâu chỗ đó là 16m Khúc hẹp nhất là 60km, độ sâu chỗ đó là 16m đủ khả năng cho tàu lớn 150 nghìn tấn đi qua. đủ khả năng cho tàu lớn 150 nghìn tấn đi qua. Dòng kênh Xuy-ê có chiều sâu 20m và chiều Dòng kênh Xuy-ê có chiều sâu 20m và chiều ngang di chuyển được giữa các phao nổi là ngang di chuyển được giữa các phao nổi là 180m. Tàu thuyền có thể di chuyển 2 chiều tại 4 180m. Tàu thuyền có thể di chuyển 2 chiều tại 4 đoạn kinh dài hơn 67 cây số. đoạn kinh dài hơn 67 cây số. Cấu trúc kênh Xuy-ê Cấu trúc kênh Xuy-ê Năm 1967, năm xảy ra chiến tranh giữa Israel và Ai Năm 1967, năm xảy ra chiến tranh giữa Israel và Ai Cập, gần 15% các luồng hàng viễn dương và trên 20% Cập, gần 15% các luồng hàng viễn dương và trên 20% các luồng hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu các luồng hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thế giới đã được vận chuyển qua kênh đào mỏ thế giới đã được vận chuyển qua kênh đào Kênh thiết kế cho tàu 150 nghìn tấn tổng trọng tải chở Kênh thiết kế cho tàu 150 nghìn tấn tổng trọng tải chở đầy hàng qua được. đầy hàng qua được. (Vào năm 1984, tàu chở dầu (Vào năm 1984, tàu chở dầu 250.000 tấn qua được kênh 250.000 tấn qua được kênh ). ). Thời gian qua kênh trung bình 11-12 giờ. Thời gian qua kênh trung bình 11-12 giờ. Để tránh các tai nạn có thể xảy ra, các tàu thuyền phải Để tránh các tai nạn có thể xảy ra, các tàu thuyền phải di chuyển với tốc độ cố định, cách khoảng trước sau di chuyển với tốc độ cố định, cách khoảng trước sau và hai bên cố định. Các đoàn tàu được tính toán cẩn và hai bên cố định. Các đoàn tàu được tính toán cẩn thận để chạy ngược chiều nhau trên hồ lớn Bitter. thận để chạy ngược chiều nhau trên hồ lớn Bitter. Mỗi ngày, trên kênh đào có hai đoàn tàu đi từ phía Mỗi ngày, trên kênh đào có hai đoàn tàu đi từ phía nam lên mạn bắc và một đoàn tàu đi từ phía bắc nam lên mạn bắc và một đoàn tàu đi từ phía bắc xuống, với tổng số tàu bè qua lại vào khoảng 80 xuống, với tổng số tàu bè qua lại vào khoảng 80 chiếc. chiếc. Hàng năm, khoảng 20,000 con tàu chuyên chở từ Hàng năm, khoảng 20,000 con tàu chuyên chở từ 300 tới 400 triệu tấn hàng, với một nửa là tàu chở 300 tới 400 triệu tấn hàng, với một nửa là tàu chở dầu và chở hàng hóa đi qua kênh đào này. dầu và chở hàng hóa đi qua kênh đào này. Ngoài ra còn có các con tàu chiến và tàu du lịch Ngoài ra còn có các con tàu chiến và tàu du lịch viễn duyên. viễn duyên. Năm 2005 đã có 18193 thuyền đi qua kênh. Năm Năm 2005 đã có 18193 thuyền đi qua kênh. Năm 1955 gần 2/3 tàu dầu của châu Âu đi qua kênh, và 1955 gần 2/3 tàu dầu của châu Âu đi qua kênh, và chiếm khoảng 7,5 % vận tải đường biển. chiếm khoảng 7,5 % vận tải đường biển. [...]... tăng Kênh đào Xuy-ê ngày ấy bây giờ 50 năm sau ngày Ai Cập quốc hữu hóa kênh Suez, vẫn còn đó biển nối nhau qua lại kênhmáu lối vào kênh Du lịch tàutàu bè tại cảng Xuy-ê, mạch namthương mại Cửa phía nam của phía Xuy-ê giữa Trung Đông ngùn ngụt khói lửa này Kênh đào Xuy-ê nhìn từ vệ tinh Xung đột được kênh đào Suez năm hữu hóa nguồn định quốc 1956 Cuộc chiếnkhơi Ai Cậptừ quyếtAbdel-Nasser, thángkênh... một chiến thắng góp phần đưa Nasser lên hàng anh hùng của thế giới Ảrập Vị trí kênh đào trên bản đồ tự nhiên thế giới    Toạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ Kênh đào Suez (thuộc Ai Cập), là kênh giao thông nhân tạo chạy từ phía Bắc tới phía Nam đi ngang qua eo đất Suez phía Đông Bắc Ai Cập, nó nối giữa Biển Địa Trung Hải với Vịnh Suez, là một nhánh của Biển Đỏ Đây là một lối đi tắt cho những con tàu đi qua... thángkênh đào Suez của tổng thống Gamal 7/1956 Anh và Pháp, hai cổ đông lớn trong công ty xây dựng kênh đào, chịu thiệt thòi nhiều nhất và kế hoạch lật đổ Nasser được vạch ra Tel Aviv, kình địch của Cairo, cũng được kéo vào cuộc.Ngày 29/10/1956, Israel tấn công vào Ai Cập Pháp và Anh can thiệp với việc trao cho cả Cairo và Tel Aviv tối hậu thư, đề nghị cho Anh, Pháp đưa quân vào chiếm đóng kênh Suez Người... 6372 53 Mi-na al A-hmađi_ Ban-ti-mo 12039 8681 3358 28 Ba-lik-pa-pan_ Rôt-tec-dam 12081 9303 1778 23 Nhờ có kênh đào Suez, con đường biển từ thành phố London, nước Anh, tới thành phố Bombay, Ấn Độ, đã tiết kiệm được 11,670 cây số so với hải lộ qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi Những tổn thất khi kênh đào ngừng hoạt động Đối với Ai Cập  Mất đi khoảng thu lớn từ thuế hải quan  Hạn chế sự giao lưu kinh tế... 31/10/1956, hai nước gửi quân tới kênh Suez, uy hiếp Cairo London và Paris bị lên án mạnh ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Matxcơva đe dọa can thiệp Mỹ không ủng hộ Trước sức ép đó, ngày 22/12/1956, quân Anh - Pháp rút khỏi Ai Cập Ngày 8/3/1957, người lính Do Thái cuối cùng đã rời Sinai.Cairo đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu: giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với kênh đào Suez, một chiến thắng góp phần... với du lịch, việc khai thác kênh đào Xuy-ê là một trong những ngành dịch vụ quan trọng của Ai Cập Trong năm 2005, hơn 18.700 tàu của các nước chở theo 665 triệu tấn hàng hoá các loại qua kênh đào này mang lại cho Ai Cập khoảng thu nhập lên đến 3,42 tỷ USD so với 3,275 tỷ USD của năm 2004 Tuyến Khoảng cách ( hải lí) Quãng đường được rút ngắn Đường không Qua kênh qua kênh Xuy-ê Ô- đet-xa _Mum- 11818... Kênh Xuy-ê có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển => Giao lưu dễ dàng giữa các nước trên thế giới, phát triển du lịch Đối với Ai Cập  Kênh Xuy-ê là con đường hàng hải chiến lược không thể thay thế về giao thương lẫn quân sự của Ai Cập  Đem lại nguồn thu chính cho Ai Cập thông qua thuế hải quan  Hiện nay, cùng với du lịch, việc khai thác kênh. .. Trung Hải với Vịnh Suez, là một nhánh của Biển Đỏ Đây là một lối đi tắt cho những con tàu đi qua cảng Châu Âu- Châu Mỹ đến những cảng phía Nam Châu Á, cảng phía Đông Châu Phi và Châu Đại Dương Vị trí kênh đào trên bản đồ các nước trên thế giới ...Đối với thế giới   Kênh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, làm xích lại gần hai khu công nghiệp ở Tây Âu với khu vực ở Nam Á và Đông Á giàu tài nguyên và các loại nguyên liệu nông nghiệp, cung . giới Vị trí kênh đào trên bản đồ thế giới  Toạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ. Toạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ.  Kênh đào Suez (thuộc Ai Cập), Kênh đào Suez (thuộc. Dương. Kênh đào Xuy-ê dài 195 km(121 dặm), dài Kênh đào Xuy-ê dài 195 km(121 dặm), dài gấp hai lần kênh đào Panama, có 123 km ở hai gấp hai lần kênh đào Panama,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kênh đào suez, Kênh đào suez, Kênh đào suez

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn