Giáo án Đại số 9 (Cả năm)

30 398 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 02:10

Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 91 Tuần 8 : (Từ :23/10-28/10/06) PHẦN ĐẠI SO Á9 Ngày soạn : 24/10/06 Ngày giảng : 23-28/10 Tiết : 15 Bài : CĂN BẬC BA I/ MỤC TIÊU : Qua bài này h/s cần • Nắm được đònh nghóa căn bậc ba và kiểm tra được một số có là căn bậc ba của số khác hay không • Biết được một số tính chất của căn bậc ba . II/CHUẨN BỊ : • GV : -Bảng phu,máy tính ,bảng số với 4chữ số thập phân • H/S : -n tập đònh nghóa ,tính chất của căn bậc hai -Máy tính bỏ túi ,bảng số với 4 chữ số thập phân III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : T/G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 7p HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ H/s1 : Nêu đònh nghóa ,tính chất của căn bậc hai H/S2: chữa bài tập 84 a(sbt) G/V : Nhận xét ghi điểm H/S1 lên bảng trình bày . H/S2 lên bảng giải Đ/S : x= -1 HOẠT ĐỘNG 2: KHÁI NIỆM CĂN BẬC BA G/V yêu cầu học sinh đọc đề toán và tóm tắt đề bài Thùng hình lập phương V= 64(dm) Tính độ dài cạnh của thùng ? G/V: Thể tích hình lập phương tính theo công thức nào ? G/V giới thiệu : Từ 4 3 =64 người ta gọi 4là căn bậc ba của 64 Vậy căn bậc ba của một số a là một số x . ntn? G/V : Nêu đònh nghóa G/V qua đ/n, ví dụ em hãy làm ?1 Gọi 1 bạn lên bảng giải . h/s khác làm vào phiếu học tập G/V; Cho h/s làm bài 67 (sgk) GVHD cách bấm máy Giáo viên hướng dẫn cho h/s nhận xét Bài toán: Thùng hình lập phương V=64(dm) Tính độ dài cạnh của thùng ? Giải : Gọi cạnh của thùng hình lập phương là x (dm) ĐK:x>0 ,thì thể tích của hình lập phương tính theo công thức : V=x 3 Theo bài ra ta có : X 3 =64 => x= 4 ( vì 4 3 = 64) Đònh nghóa : ( sgk) Ví dụ : 2 là căn bậc ba của 8 vì 2 3 = 8 -5 là căn bậc ba của –125 vì (-5) 3 = -125 • Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba Kí hiệu : 3 a số 3 gọi là chỉ số của căn Chú ý (sgk) ?1: Tìm căn bậc ba của mỗi số sau a/ 27 ; b/ -64 c/ o d/ 125 1 nhận xét : • Căn bậc ba của số dương là số dương . • Căn bậc ba của số âm là là số âm . Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 92 • Căn bậc ba của số 0 là chính số 0 HOẠT ĐỘNG 3: TÍNH CHẤT G/V nêu bài tập: Điền vào dấu (…) để hoàn thành các công thức sau . Với a, b ≥ 0 .a< b ⇔ < ba. = . với a ≥ 0 : b >0 b a = . . GV: Đây là một số công thức nêu lên tính chất của căn thức bậc hai . Tương tự , căn bậc ba có tính chất sau ; GV: Ghi tính chất vào bảng phụ . Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví du H/S đứng tại chổ giải ï Em hiểu hai cách làm của bài này như Gọi hai học sinh đồng thời lên bảng giải H/S khác làm vào phiếu học tập . H/S làm bài tập vào giấy nháp .Một H/S lên bảng điền Với a,b ≥ 0 .a<b ⇔ a < b ba. = a . b Với a ≥ 0 ; b > 0 b a = b a 2/ tính chất : .a/ a< b ⇔ 3 a < 3 b . .b/ 3 .ba = a3 . b3 . c/ Với b ≠ 0 , ta có 3 b a = b a 3 . Ví dụ2: So sánh 2 và 3 7 Giải; 2= 3 8 , 8 > 7 nên 3 8 > 3 7 vậy 2 > 3 7 Ví dụ : Rút gọn 3 3 8a - 5a Ta có 3 3 8a -5a = 3 3 )2( a -5a = 2a- 5a = -3a ?2: Tính Cách 1: 3 1728 : 3 64 = 12 : 4 =3 Cách 2: 3 1728 : 3 64 = 3 64 1728 = 3 27 = 3 HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP Giáo viên hướng dẫn bài 68(sgk) Kết quả : a/ 0 .b/ -3 Bài 69(sgk) h/s giải miệng HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Tiết sau ôn tập chương 1, BTVN ,70,71,72(sgk) 96 ,97(sbt) Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 93 Tuần 8: (Từ :23/10/06) PHẦN ĐẠI SỐ Ngày soạn :24/10/06 Ngày giảng :( 23-28/10/06) Tiết : 16 Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I I/ MỤC TIÊU : • H/S nắm được các kiến thức cơ bản về căn thức bằng cách có hệ thống • Biết tổng hợp các kỹ năng đã có về tính toán ,biến đổi biểu thức số ,phân tích đa thức thành nhân tử ,giải phương trình • n lý thuyết 3 câu đầu và các công thức biến đổi căn thức II/CHUẨN BỊ : • GV : -Bảng phụ ,máy tính bỏ túi . • H/S :-n tập chương 1 ,làm câu hỏi ôn tập và bài ôn tập chương -Bảng phụ , bút dạ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : T/G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 10’ HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP H/S1 lên bảng trả lời câu hỏi 1(sgk) Cho ví dụ ? Bài tập trắc nghiệm : .a/ Nếu căn bậc hai số học của một số là 8 thì số đó là : A. 2 2 B. 8 C . không có số nào H/S2 : Chứng minh 2 a = a với mọi a H/S 3 trả lời câu hỏi 3 .sau đó làm bài trắc nghiệm .a/ biểu thức x32 − xác đònh với các giá trò của x A/ x 3 2 ≥ ; B x 3 2 ≤ ; C . x 3 2 − ≤ .b/ biểu thức 2 21 x x − xác đònh với các giá trò của x . A. x 2 1 ≤ B. x 2 1 ≥ và x 0 ≠ C. x 2 1 ≤ và x 0 ≠ G/V nhận xét cho điểm Trắc nghiệm: H/S 1: 1/ x= a <=>x 0 ≥ x 2 =a với a 0 ≥ ví dụ : 3= 9 vì 3 ≥ 0 3 2 0 ≥ H/S : B(8) H/S2: Đứng tại chổ chứng minh . H/S khác nhận xét bài bạn . H/S3: 3/ A xác đònh ⇔ A ≥ 0 .a/ chọn B .b/ chọn C h/s nhận xét góp ý HOẠT ĐỘNG 2: CÁC CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI CĂN THỨC H/S lần lượt trả lời miệng Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 94 G/V đưa các công thức biến đổi căn thức lên bảng phụ , yêun cầu h/s giải thích mỗi công thức đó thể hiện đònh lý nào của căn bậc hai Gọi hai h/s lên bảng làm bài tập 70c,d H/S khác làm vào phiếu học tập . G/V gợi ý nên vận dụng đònh lyliên hệ giửa phép nhân và phép khai phương 1/ Hằng đẳng thức 2 A = A 2/ Đ/L liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương . 3/ Đ/L giữa phép chia và phép khai phương 4/ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 5/ Đưa thừa vào trong dấu căn 6/ Khử mẫu của biễu thức lấy căn . 7;8;9 / Trục căn thức ở mẩu Bài 70: Tìm giá trò các biểu thức sau bằng cách biến đổi ,rút gọn thích hợp 567 640 . 3,34 = 567 3,34.640 = 567 343.64 = 81 49.64 = 9 56 HOẠT ĐỘNG 3: BÀI TẬP Bài 71: GV ghi đề lên bảng Gọi 2h/s lần lượt lên bảng giải . Biểu thức này nên thực hiện như thế nào ? Bài 72: giáo viên ghi vào bảng phụ Học sinh hoạt động nhóm . GV gọi h/s đại diện nhóm trình bày Gv thu bài của các nhóm Bài 96: G/V ghi đề lên bảng phụ yêu cầu học sinh giải ,Bài 98: GV hướng dẫn h/s giải Bài 71: Rút gọn các biểu thức sau . .a/ ( 8 - 3. 2 + 10 ). 2 - 5 = 16 - 3 4 + 20 - 5 = 4-6 + 2. 5 - 5 = 5 - 2 .c/ ( 2 1 . 2 1 - 2 3 2 + 5 4 200 ) : 8 1 = ( 4 1 2 - 2 3 + 8 2 ) .8 = 2 2 - 12 2 + 64 2 = 54 2 Bài 72; Học sinh hoạt dộng nhóm Bài 96: (sbt) H/S trả lời miệng Chọn câu D Bài 98(sbt) : học sinh lên bảng giải HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ *Tiết sau kiểm tra một tiết,btvn 103;104;105(sbt) Tuần :15 (Từ 11-16/12/2006) PHẦN ĐẠI SỐ Ngày soạn : 12/12/2006 Ngày giảng : ( 11-16/12/2006) Tiết : 30 Bài : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤTHAI ẨN I/ MỤC TIÊU : Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 95  H/S nắm được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó  Hiểu tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó  Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của một phương trìnhbậc nhất hai ẩn . II/CHUẨN BỊ :  GV: Bảng phụ ghi phần nhận xét các phương trình ox +2y = 0 ; 3x+oy =0 Thước thẳng , com pa,phấn màu  n phương trình bậc nhất một ẩn (đ/n ,số nghiệm ,cách giải ) ,thước thẳng ,com pa III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : T/G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5P’ HOẠT ĐỘNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG III GV: Chúng ta đã biết về phương trình bậc nhất một ẩn . Trong thực tế ,còn có các tình huống dẫn đến phương trình có nhiều hơn một ẩn ,như phương trình bậc nhất hai ẩn gv lấy ví dụ sau đó gv giới thiệu nội dung chương 3 H/S nghe GV trình bày 15’ HOẠT ĐỘNG 2: KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Gv: x+y =36 2x+4y= 100 Là các ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn GV: yêu cầu h/s tự lấy ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn GV: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn a/ 4x-0,5y=0 ; b/ 3x 2 +x = 5 c/ 0x + 8y = 8 ; d/ 3x + 0y = 0 e/ 0x + 0y = 2 ; f/ x +y –z =3 GV: Xét phương trình .x+y = 36 Ta thấy x=2 ; y=34 Thì giá trò vế trái bằng vế phải ta nói (2;34) là một nghiệm của phương trình GV hãy chỉ ra 1 nghiệm khác của phương trình Qua ví dụ 1và2 gv giới thiệu chú ý Gvyêu cầu h/s làm ?1 Kiểm tra xem các cặp số (1;1) và (0,5;0) có là nghiệm của phương trình  Các phương trình bậc nhất hai ẩn .x+ y = 36 ; 2x + 4y= 100  Một cách tổng quát Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng Ax+by =c (1) A,b,c là các số đã biết ( a ≠ 0;hoặc b ≠ 0) Ví dụ : Các phương trình 2x- y= 1 3x+ 4y = 0 ;ox+2y=4 ; x+ oy=5 là những pt bậc nhất hai ẩn H/S:  .a,c,d là các phương trình bậc nhất hai ẩn  . b,e,fkhông là phương trình bậc nhất hai ẩn H/S: Có thể chỉ ra nghiệm của phương trình .x+y =36là (1;35) ; ( 6; 30) Nếu tại x=x 0 y = y 0 mà giá trò hai vế của phương trình bằng nhau thì cặp số ( x o , y o ) được gọi là một nghiệm của phương trình . Ví dụ 2: Cặp số ( 3;5) là một nghiệm của phương trình 2x –y =1 Chú ý: (sgk) ?1 a/+cặp số (1;1) ta thay x=1 ;y=1 Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 96 2x-y=1 hay không ? b/ tìm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x-y=1 Gvyêu cầu h/s làm ?2 vào vế trái pt 2x-y =1 ; được 2.1-1=1=vp ⇒ Cặp số (1;1) là một nghiệm của phương trình Cặp số (0,5 ; 0) tương tự suy ra cặp số (0,5; 0) 18P ’ HOẠT ĐỘNG 3: TẬP NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Gv: Ta đã biết ,ptbậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm số ,vậy làm thế nào để biểu diễn tập nghiệm của phương trình Gvyêu cầu h/s làm ?3 Đề bài đưa lên bảng phụ GV: phương trình 2x-y=1 (2) có nghiệm tổng quát là    −= ∈ 12xy Rx Như vậy tập nghiệm của p/trình(2 )là : S= }{ Rxxx ∈− /)12;( (d) : y=2x-1 đường thẳng (d) Gvyêu cầu h/s vẽ đường thẳng 2x-y=1 trên hệ trục toạ độ Gọi 1 h/s lên bảng vẽ h/s còn lại vẽ vào vở • xét pt :ox+2y=4(4) Em hãy chỉ ra vài nghiệm của pt(4) Vậy n 0 tổng quát của pt(4) biểu thò thế nào ? Hãy biểu diễn tập nghiệm của pt bằng đồ thò . Nghiệm tổng quát của ptlà: x R ∈ y= 0 GV: Một cách tổng quát ,ta có GVyêu h/s đọc phần tổng quat(sgk) H/S làm ?3 Một h/s lên bảng điền vào bảng Phương trình 2x-y=1(2) có nghiệm tổng quát là ; nghiệm tổng quát là    −= ∈ 12xy Rx Như vậy tập nghiệm của p/trình(2 )là : S= }{ Rxxx ∈− /)12;( H/S lên bảng vẽ H/S: nghiệm của pt ( 0;2) ;( -2;2) ( 3;2) … Nghiệm t/q    = ∈ 2y Rx 7’ HOẠT ĐỘNG 4:Củng cố-dặn dò:hệ thốngnội dung ;BTVN:1;2;3(sgk) 1;2;3(sbt) TUẦN 17: ( 25-30/12/2006) PHẦN HÌNH HỌC Ngày soạn : 20/12/2006 Ngày giảng: ( 25-30/2006) Tiết 34: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ I/MỤC TIÊU : Tổ tốn Lê Đình Chinh 4 2 -2 y -5 5 x 0,5 -1 y=2x-1 O 4 2 -2 -5 5 y=2 O Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 97  Giúp H/S hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc thế .  H/S cần nắm vững cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương pháp thế .  H/S không bò lúng túng khi gặp các trường hợp đặc biệt (hệ vô nghiệm hoặc hệ có vô số nghiệm ) II/ CHU ẨN BỊ :  GV: Bẳng phụ ghi sẵn quy tắc thế ,chú ý và cách giải mẫu một số hệ phương trình .  H/S: + Bảng nhóm ,bút lông + Giấy kẽ ô vuông III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 8P’ HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA Gvghi đề lên bảng phụ Yêu cầu h/s đoán nghiệm của các phương trình sau .a/    =+− −=− 32 624 yx yx .b/    =+ =+ )2(128 )1(24 dyx dyx .c/    =+ =− 42 332 yx yx H/S: .a/ Hệ có vô số nghiệm vì hai đường thẳng biểu diễn các tập nghiệm của hai phương trình trùng nhau y=2x+3 .b/ hệ ptvônghiệm vì hai đường thẳng biểu diễn các tập nghiệm của hai pt song song với nhau (d 1 ) y=2-4x (d 2 ) y = 2 1 -4x .c/ Hệ có 1 nghiệm vì hai đường thẳng biểu diễn hai nghiệm của hai pt cắt nhau tại một điểm 10p’ HOẠT ĐỘNG 2: QUY TẮC THẾ Gvđặt vấn đề vào bài Gvgiới thiệu quy tắc thế thông qua ví dụ GVtừ pt(1) em hãy biểu diễn xtheo y ? GV lấy kết quả (*) thế vào chổ x trong pt (2) được pt nào? Dùng pt (*) thay vào chổ pt(1) của hệ và dùng pt (**) thay thế cho pt(2) ta được hệ nào ? Hãy giải hệ pt mới thu được và kết luận nghiệm duy nhất của hệ (I) ? GV: Lưu ý ở bước 1 các em cũng có thể biểu diễn ytheo x 1/Quy tắc thế: Bước 1: Bước2: Ví dụ: Xét hệ pt (I)    ==− =− 152 23 yx yx Bước 1: Biểu diễn x theo y ta có x=3y+2 (*) Lấy kết quả (*) thế vào xtrong pt(2) ta được -2(3x+2) +5y=1 (**) Bước 2: Dùng pt(*) thay thế cho pt(1) của hệ và dùng pt(**) thay thế cho pt (2) ta được hệ pt    =++− += 15)23(2 23 yx yx Sau khiđã áp dụng quy tắc thế ,ta thấy ngay có thể giải hệ 1như sau    =+− =− 152 23 yx yx ⇔    =++− += 15)23(2 23 yy yx ⇔    −= += 5 23 y yx ⇔    −= −= 5 13 y x Vậy hệ (I) có nghiệm duynhất (-13;-5) Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 98 20p’ HOẠT ĐỘNG 3: ÁP DỤNG GV h/dẫn ví dụ 2 Hãy biểu diễn ytheo x từ pt(1) Thế y=2x-3vào pt(2) Cho h/s quan sát lại sau đó minh hoạ bằng đồ thò Cho h/s làm ?1 Gvyêu cầu h/s biểu diễn ytheo xtừ pt(2) của hệ ? H/S đại diện trình bày bài của nhóm mình Gvnhận xét ,ghi điểm Cho h/s đọc chú ý H/D học sinh thực hiện ví dụ 3 Gọi h/s đứng tại chổ thực hiện HDHS minh hoạ hình học GV yêu cầu làm ?3 Gvnhận xét ghi điểm Ví dụ2: Giải hệ pt (II)    =+ =− 42 32 yx yx ⇔    =−+ −= 4)32(2 32 xx xy ⇔    =− −= 465 32 x xy ⇔    = −= 2 32 x xy ⇔    = = 2 1 x y Vậy hệ (II) có nghiệm duy nhất là (2;1) ?1 Giải hệ ptsau    =− =− 163 354 yx yx ⇔    −= =− 163 354 xy yx ⇔    −= =−− 163 3)163(54 xy xx ⇔    −= =+− 163 380154 xy xx ⇔    −= −=− 163 7711 xy x ⇔    = = 5 7 y x Vậy hệ có nghiệm duy nhất là (2;1) Chú ý(sgk) Ví dụ 3: Giải hệ pt (III) ⇔    =+− −=− 32 624 yx yx +Biểu diễn ytheo xtừ pt(2) được Y=3+2x + Thế y trong pt(1) bởi 2x+3ta có 4x-2(2x+3)= -6<=> 0 x=0 Hệ (III) có vô số nghiệm Công thức    += ∈ 32xy Rx H/S Lên bảng giải ?3 7p’ HOẠT ĐỘNG4:CỦNG CỐ- DẶN DÒ Hướng dẫn giải bài 12 Dặn dò: bài 13;14;15 h/s giải miệng TUẦN19:(Từ 15/1-20/1-20 PHẦN ĐẠI SỐ Ngày soạn( 12/1/2007) Ngày dạy :( 15/1-20/1/07) Tiết : 38 Bài : LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU:  H/S nắm được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế  Rèn kỹ năng giải hệ phương trình bằng các phương pháp. Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 99 II/CH UẨN BỊ :  GV: Hệ thống bài tập ,bảng phụ  H/S:Bảng nhóm ,nội dung bài đã học III/ TI ẾN TRÌNH DẠY HỌC: T/G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1:KIỂM TRA BÀI CŨ GV:Nêu yêu cầu kiểm tra H/S1: Giải hệ phương trình    =+ =− 2325 53 yx yx Bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số Gvnhận xét bài ,ghi điểm GV gọi h/s khác lên bảng giải hệ trên bằng phương pháp cộng đại số H/S lên bảng giải Giải bằng phương pháp thế    =+ =− 2325 53 yx yx ⇔    =−+ −= 23)53(25 53 xy xy ⇔    = −= 3311 53 x xy ⇔    = = 4 3 y x H/S lên bảng giải bằng phương pháp cộng đại số HOẠT ĐỘNG2: LUYỆN TẬP GV;ghi đề bài lên bảng GV: Nhận xét hệ phương trình trên thuộc dạng 1 hay dạng 2? Muốn đưa về dạng 1 ta làm như thế nào? H/S lên bảng giải H/S khác giải vào phiếu học tập G/V thu 1 số bài chấm Gv nhận xét bài của h/s Gvnhận xét bài của h/s trên bảng Gvyêu cầu h/s lên bảng giải bài 22 Gv hd cách giải sau đó yêu cầu h/s đứng tại chổ giải Gọi h/s khác nhận xét bài bạn Bài21: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số. a/    −=+ =− 222 132 yx yx ⇔    −=+ −=+− 222 2232 yx yx ⇔    −=+ −−= 222 2224 yx y ⇔        −− = −−= 4 21 2 2 1 y yx ⇔        − − = + − = 4 2 4 1 8 2 4 3 y x Nghiệm của hệ là( 4 2 4 1 ; 8 2 4 3 − − + − ) Bài 22:Giải các hệ phương trình sau a/    −=− =+− 736 425 yx yx ⇔    −=− =+− 14612 12615 yx y ⇔    −=− = 736 23 yx x ⇔      += = 763 3 2 xy x Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 910 Gvnhận xét ghi điểm GV ghi đề lên bảng Gvyêu cầu h/s lên bảng giải GV: pt ox+oy=27 có mấy nghiệm ? GV: em có nhận xét gì về hệ pt trên? Em hãy đưa pt trên về dạng 1 Có nhận xét về nghiệm của pt 0x +0y=0 Bài 24:Giải hệ ptsau    =−++ =−++ 5)(2)( 4)(3)(2 yxyx yxyx ⇔    =− =− 53 45 yx yx ⇔    =− −= 53 12 yx x ⇔      −= = 2 13 5,0 y x Vậy nghiệm của hệ(0,5; 2 13 − ) Gvhdcách2 Ta có thể đặt ẩn phụ Đặt x+y=u x-y=v ⇔      = = 3 11 3 2 y x vậy nghiệm của hệlà( 3 11 ; 3 2 ) b/    =+− =− 564 1132 yx yx ⇔    =+− =− 564 2264 yx yx ⇔    =+− =+ 564 2700 yx yx Phương trình 0x+0y=27 vô nghiệm suy ra hệ phương trình vô nghiệm c/      =− =− 3 1 3 3 2 1023 x yx ⇔    =− =− 1023 1023 yx yx ⇔    =− =+ 1023 000 yx yx ⇔ 5 2 3 −      = ∈ x y Rx Vậy hệ pt vô số nghiệm Bài 23Giải hệ pt sau ⇔    =+++ =−++ 3)21()21( 5)21()21( yx yx ⇔    =−++ =− 5)21()21( 222 yx y ⇔        + −+ = − = 21 1 2 2 5 2 2 x y ⇔        − = − = 2 2 2 627 y x Bài 24: H/S lên bảng giải HOẠTĐỘNG3: CŨNG CỐ GVHD bàisau đó cho h/s hoạt động nhóm h/shoạt động nhóm HOẠTĐỘNG4:- dặn dò :bài tập 26;27;-ôn lai các phương pháp giải hệ pt TUẦN21:( Từ 29/1-3/2/007) PHẦN ĐẠI SỐ Ngày soạn : 26/1/2007 Ngày dạy ( 29/1-3/2/007) Tiết 42: Bài : LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU :  Cũng cố phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn  Rèn kỹ năng giải các bài toán được đề cập đến trong sách giáo khoa II/ CHUẨN BỊ : Tổ tốn Lê Đình Chinh [...]... THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 91 1  GV:+ Bảng phụ ghi sẵn đề bài ,và một số bài giải mẩu + Thước thẳng, phấn màu , máy tính bỏ túi  H/S:Bảng nhóm ,máy tính bỏ túi ,bài tập về nhà TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN 10’ HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 29: Gọi số cam là x(x>o,nguyên) Gọi số quýt là y (y >o,nguyên) Gọi h/s lên bảng làm bài 29 Ta có pt: x+y=17... x = 19 12 12 => x2 +7x-288=0 ∆= 49- 4.(-288) = 96 1 ∆ = 31 − 7 + 31 − 7 − 31 2 2 X2 = X1 = X1= 12 ; x2 = - 19 Dạng 2; Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Không giải pt xét số nghiệm của nó Bài 22: Giáo án đại số lớp 92 4 Bài 22: a/ 15x2 +4x -2005=0 có a=15; b=4 ; c=-2005; a.c0 => ∆ =2 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt : / . của số dương là số dương . • Căn bậc ba của số âm là là số âm . Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 92 • Căn bậc ba của số. vế phải là hằng số II/CHUẨN BỊ :  GV: Bảng phụ ghi sẵn 1 số bài tập Tổ tốn Lê Đình Chinh Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án đại số lớp 91 9  H/S : Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 9 (Cả năm), Giáo án Đại số 9 (Cả năm), Giáo án Đại số 9 (Cả năm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay