GIẤY MỜI HN TỔNG KẾT NĂM HỌC

1 698 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 00:10

Ubnd huyện cam lộ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng GD-ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Cam Lộ, ngày 25 tháng 8 năm 2009 Giấy mời trởng phòng gd&ĐT huyện cam lộ Kính gửi : Hiệu trởng các trờng MN, TH, THCS Thc hin quy trỡnh nm hc 2008-2009 ca s GD-T Qung Tr; c s nht trớ ca thng trc UBND huyn, phũng GD&T Cam L t chc Hi ngh tng kt nm hc 2008-2009 v trin khai phng hng nhim v nm hc 2009-2010, nhm ỏnh giỏ nhng thnh tớch t c trong vic thc hin nhim v nm hc; ng thi nờu lờn nhng tn ti, hn ch rỳt kinh nghim khc phc trong nm hc tip theo, phn u hon thnh thng li nhim v nm hc 2009-2010. Thnh phn: trõn trng kớnh mi: - Lónh o s GD&T Qung Tr, Ch tch Cụng on GD Tnh v i din cỏc phũng ban thuc s GD&T Qung Tr. - i din thng V Huyn u, ban Tuyờn giỏo huyn u. - Lónh o UBND huyn, Lónh o v cỏc thnh viờn hi ng GD huyn - i din lónh o: Cụng an huyn, vn phũng UBND, phũng Ni v, phũng Y t, phũng VHTT, i phỏt thanh huyn. - Ch tch L lao ụng huyn; i din TT hi khuyn hc huyn, i din Hi giỏo chc huyn. - i din lónh o TT o to ngh Cam L, TTKTTH-HN ngh, TTGDTX Cam L. - i din lónh o trng THPT Cam L, THPT Tõn Lõm, THPT Lờ Th Hiu - i din cụng ty Bo Vit Qung Tr. - i din lónh o HGD cỏc xó, Th trn. - Hiu trng, Phú hiu trng, CT Cụng on cỏc trng MN, TH, THCS - i din giỏo viờn tiờu biu nm hc 2008-2009 (Cú giy mi riờng) a im: Ti Nh vn hoỏ trung tõm huyn Cam L Thi gian: 1 bui, Khai mc lỳc 7h15 ngy 01/9/2009 Rt mong s cú mt ca i biu Hi ngh tng kt nm hc 2008-2009 v trin khai phng hng nhim v nm hc 2009-2010 thnh cụng tt p Trởng phòng Nguyễn Văn Bình . hc; ng thi nờu lờn nhng tn ti, hn ch rỳt kinh nghim khc phc trong nm hc tip theo, phn u hon thnh thng li nhim v nm hc 2009-2010. Thnh phn: trõn trng kớnh. trớ ca thng trc UBND huyn, phũng GD&T Cam L t chc Hi ngh tng kt nm hc 2008-2009 v trin khai phng hng nhim v nm hc 2009-2010, nhm ỏnh giỏ nhng thnh tớch
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẤY MỜI HN TỔNG KẾT NĂM HỌC, GIẤY MỜI HN TỔNG KẾT NĂM HỌC, GIẤY MỜI HN TỔNG KẾT NĂM HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay