ke hoach nam hoc hoa 8 moi nhat 2009-2010

8 291 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 22:10

Kế hoạch bộ môn : hoá học 8 Phần I: Kế hoạch chung A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: 1. Căn cứ nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X: Quán triệt tinh thần nội dung luật giáo dục năm 2006; Căn cứ chỉ thị số 33-2006/CT Bộ GD & ĐT của bộ trởng Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ năm học 2007-2008, hởng ứng tích cực tinh thần cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không có học sinh ngồi nhầm lớp và không vi phạm đạo đức nhà giáo do Bộ GD & ĐT phát động; Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết về phát triển giáo dục của Tỉnh, của Huyện và của Nhà trờng trong nam học 2007-2008. Phát huy những thành tích đã đạt đợc của nhà trờng và các cá nhân trong năm học 2006-2007. 2. Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng bộ môn Hoá học 8 trong nhà trờng: Chơng trình Hóa học 8 thuộc giai đoạn hai của chơng trình Hoá học THCS. Chơng trình Hoá học 8 có vị trí quan trọng vì lớp 8 là lớp khởi đầu cấp học THCS hs đợc học Hoá học và do đó, nó có nhiệm vụ thực hiện mở đầu các mục tiêu đã đợc quy định chính thức trong chơng trình môn Hoá học cấp THCS. a. Về kiến thức: Chơng trình Hoá học THCS phải cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức Hoá học phổ thông, cơ bản về các chất, nguyên tố, các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Trên cơ sở các kiến thức về những phân môn khác có liên quan mà học sinh đã đạt đợc ở các lớp dới. Hóa học 8 tạo điều kiện phát triển các năng lực của học sinh lên một mức cao hơn và đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với học sinh. Đó là những yêu cầu về khả năng phân tích tổng hợp các thông tin và dữ liệu thu thập đợc; khả năng t duy trừu tợng, khái quát trong xử lý thông tin để hình thành các khái niệm, những bản chất và những ứng dụng của hoá học vào thực tiễn cuộc sống b. Về kĩ năng: Trên cơ sở các kĩ năng đã có, Hoá học 8 đa ra và cung cấp cho hs các khái niệm mở đầu về hoá học hs biết vận dụng kiến thức Hoá học để giải quyết những bài toán đơn giản, cha yêu cầu thấy đợc bản chất của các quá trình hoá học. c. Về thái độ tình cảm: Học sinh có ý thức làm việc hợp tác, khoa học trong hoạt động nhóm, có thói quen làm việc theo phơng pháp khoa học. Tự giác phát hiện và giải quyết vấn đề, có ý thức tự vuơn lên trong học tập và trong khi kiểm tra đánh giá. 3. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trờng và địa phơng: a. Địa phơng: - Thuận lợi: Phần lớn nhân dân trong xã đã quan tâm tới việc cho con em đi học; Đảng bộ, chính quyền địa phơng, các ban ngành đoàn thể . đã có sự quan tâm tới sự nghiệp giáo dục; Đã xây dựng xong cơ sở vật chất chuẩn bị cho trờng chuẩn quốc gia năm học 2008-2009. - Khó khăn: Đức Giang là một xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, do đó thu nhập bình quân đầu ngời còn thấp. Chính vì vậy, việc tích lũy kinh tế còn ít, việc đầu t cho con em đi học còn hạn chế. Ngân sách dành cho giáo dục còn khó khăn. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận quần chúng nhân dân cha nhận thức rõ vai trò của giáo dục, thiếu sự quan tâm tới học hành của con cái, còn có t tởng trông chờ, ỉ lại nhà trờng và thầy cô. Cá biệt có một số chiều con cái, chây ì trong các khoản đóng góp. b. Nhà trờng: - Thuận lợi: Trờng lớp khang trang, cơ sỏ vật chất tơng đối đầy đủ, đang phấn đấu đ- ợc công nhận trờng chuẩn quốc gia giai đoạn 1 năm học 2007-2008. Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn giúp đỡ lẫn nhau và phối hợp tốt để giảng dạy, giáo dục học sinh. Nhà trờng đã tích cực làm công tác bồi dỡng giáo viên, tích cực chỉ đạo đổi mới phơng pháp giảng dạy, quản lý nhà trờng có kỉ cơng, nề nếp; nhà trờng đã làm tốt công tác kế hoạch tham mu và công tác xã hội hóa giáo dục, tạo mọi điều kiện cho công tác dạy và học. - Khó khăn: Th viện nhà trờng còn nghèo nàn, đồ dùng dạy học còn thiếu và chất l- ợng cha cao, kinh phí nhà trờng còn hạn hẹp, các phơng tiện máy móc hỗ trợ đổi mới giảng dạy nh máy tính, máy chiếu hầu nh cha đáp ứng. c. Học sinh: Trình độ kiến thức bộ môn: Nhìn chung, kiến thức bộ môn Hoá học của học sinh còn nhiều hạn chế. Qua bài khảo sát cho thấy nhiều em cha nắm vững các kiến thức cơ bản Trình độ kĩ năng: Nhìn chung các kĩ năng bộ môn nh làm thí nghiệm, chuẩn bị, thao tác thực hành còn nhiều hạn chế, cha thuần thục. Nhiều học sinh lóng ngóng, đọc kém, chữ xấu, tiếp thu bài chậm, khi thực hành không tuân thủ các yêu cầu và nội quy phòng thí nghiệm. Việc phát biểu ý kiến trớc tập thể còn thụ động, cha lu loát, khả năng diễn đạt, đa ra ý kiến trớc nhóm, tập thể cha khoa học. Tinh thần, thái độ học tập: + Ưu điểm: Nhìn chung, các em học sinh ngoan, có ý thức học tập, trong lớp chú ý nghe giảng và phát biểu xây dựng bài. + Nhợc điểm: Còn một số học sinh lời học, học yếu, đến lớp không chuẩn bị bài, trong lớp cha chú ý nghe giảng. Nề nếp học ở nhà còn cha tốt. Phơng pháp học tập: Phơng pháp học tập hiện nay là tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức, tự đào sâu, suy nghĩ, tự t duy, sáng tạo giải quyết mọi tình huống. Học sinh đã đợc làm quen với phơng pháp học tập này nhng cha tạo thành thói quen. Đa số học sinh còn lời su tầm tài liệu, tự học ở nhà. Nhiều em còn thụ động, trông chờ vào việc cung cấp kiến thức của thầy cô. Chất lợng khảo sát đầu năm: Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 8C 42 2 7,1 13 35,7 22 59,5 7 21,4 0 0 d. Phụ huynh: Nhà trờng đã lập hội phụ huynh học sinh ở các lớp và hội phu huynh của nhà trờng. Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trờng đợc tiến hành chặt chẽ, bài bản. Phần lớn cha mẹ học sinh quan tâm tới việc học tập của con cái, đây là điều kiện tốt cho việc dạy và học. Tuy nhiên một số phụ huynh vẫn phó thác con cái cho nhà trờng. B. Nhiệm vụ bộ môn - Chơng trình Hoá học 8 có vị trí quan trọng vì lớp 8 là lớp mở đầu học hoá học THCS và do đó, nó có nhiệm vụ thực hiện phần đầu các mục tiêu đã đợc quy định chính thức trong chơng trình môn Hoá học cấp THCS. - Thực hiện đầy đủ nội dung chơng trình của bộ môn của khối lớp. - Làm chuyển biến rõ nét chất lợng bộ môn, giúp các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng, thái độ thông qua việc tìm hiểu, thông qua cách làm việc thực tế - Bồi dỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo khoa học của học sinh. - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng thao tác thực hành, làm thí nghiệm. C. Chỉ tiêu phấn đấu 1. Giáo viên - Luôn đảm bảo kiến thức chuẩn, chuẩn bị giáo án đầy đủ. Đồ dùng học tập tốt, đúng, đủ. - Phấn đấu đảm bảo giờ dạy đạt loại giỏi 2. Học sinh - Nề nếp học ở nhà: 100%. - Kết quả học tập: 95% đạt yêu cầu - Chất lợng chuyên môn: Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 8C 42 4 9,5 20 47,6 16 38,1 2 4,8 D. Biện pháp thực hiện: a. Đối với giáo viên: - Thực hiện nghiêm túc chơng trình thời khoá biểu, kế hoạch dạy học. Thực hiện đủ các giờ theo quy định, soạn giảng nghiêm túc. - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nâng cao chất lợng bài soạn, thể hiện rõ kiến thức trọng tâm, đổi mới phơng pháp giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học, thực hiện đủ chế độ cho điểm, đánh giá, kiểm tra chính xác học sinh. - Tích cực phụ đạo học sinh yếu thông qua việc phân loại học sinh, cung cấp tài liệu và hớng dẫn học sinh phơng pháp tự học, tự nghiên cứu. - Tích cực bồi dỡng chuyên môn, tham gia các chơng trình bồi dờng thờng xuyên, dự giờ, tích luỹ t liệu, sinh hoạt chuyên môn . - Tích cực làm và sử dụng đồ dùng phù hợp với môn, tiết học, tự xây dựng tủ sách cá nhân. b. Đối với học sinh: - Xây dựng nề nếp học tập ở lớp và ở nhà nghiêm túc, có đủ sách vở ở nhà trờng, đủ đồ dùng học tập. - Hớng dẫn học sinh phơng pháp học tập bộ môn, đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi cử nghiêm túc, yêu cầu cao đối với học sinh. c. Đối với các lực lợng giáo dục khác - Phối kết hợp với nhà trờng, các đoàn thể, giáo viên, cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh học tập tốt. E. Phụ đạo học sinh yếu: 1.Chỉ tiêu: - 100% có nề nếp tự học. - Xếp loại văn hóa yếu trở lên. 2.Biện pháp: Phân loại học sinh yếu, có kế hoạch bồi dỡng, hớng dẫn phơng pháp học tập, giao bài tập thờng xuyên kiểm tra . Phần II: Kế hoạch cụ thể Tuần Tên chơng mục đích yêu cầu Chuẩn bị thực hành ghi chú Thầy Trò 1 8 Chơng I chất nguyên tử phân tử - Học sinh nắm đợc các khái niệm: vật thể, chất, hỗn hợp, chất tinh khiết, nguyên tử, nguyên tố hoá học, phân tử - Học sinh hiểu đợc chất có 2 loại tính chất: TCVL và TCHH. - Học sinh nắm đợc tính chất của hh và biết dùng tính chất vật lý đặc trng để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. - Hình thành kỹ năng làm thí nghiệm hoá học. Hình thành khả năng quan sát. - Học sinh biết cách xây dựng CTHH dựa vào háo trị và ý nghĩa của nó. 1. Dụng cụ Giá thí nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, ống nghiệm các dụng cụ thí nghiệm khác 2. Hoá chất HCl, H 2 O, H 2 SO 4 , Cu(OH) 2 , Fe, parafin, S, KMnO 4 - Nắm chắc kiến thức chất, hỗn hợp. - Biết cách làm thí nghiệm với các chất vô cơ. Bài 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp. Bài 2: Sự lan toả của chất. 9 13 Chơng II phản ứng hoá học - Hs nắm đợc các khái niệm: phản ứng hoá học, phơng trình hoá học. - Nắm đợc cách cân bằng 1 phơng trình hoá học và rút ra đợc ý nghĩa của nó. - Nắm đợc và phân biệt đợc hiện t- ợng vật lý và hiện tợng hoá học dựa vào các dấu hiệu. - Biết, vận dụng và giải thích đợc định luật bảo toàn khối lợng. - Biết làm các thí nghiệm để so sánh hiện tợng vật lý và hiện tợng hoá học 1. Dụng cụ Giá thí nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh,ống nghiệm, đèn cồn, 2. Hoá chất Cu, Fe, Zn, HCl, Ca(OH) 2 , KMnO 4 - Nắm chắc kiến thức về hiện tợng vật lý và hiện tợng hoá học - Rèn luyện khả năng làm thí nghiệm. Bài 3: Dấu hiệu của hiện tợng và phản ứng hoá học. Tuần Tên chơng mục đích yêu cầu Chuẩn bị thực hành ghi chúThầy Trò 14 18 Chơng III mol và tính toán hoá học - Học sinh nắm đợc các khái niệm: Mol, khối lợng Mol, thể tích mol của chất khí - Học sinh thuộc, vận dụng đợc các công thức chuyển đổi giữa số mol, khối lợng và thể tích. - Học sinh biết cách làm bài toán Tính theo CTHH và tính theo PTHH. - Biết tính tỉ khối của chất khí để so sánh sự nặng nhẹ của chúng. - Biết làm các dạng bài tập có liên quan Bài tập, các chuyên để nâng cao kỹ năng tính toán và làm bài tập hoá học cho học sinh. - Nắm chắc kiến thức về các công thức chuyển đổi giữa n-m-V - Biết cách làm bài tập hoá học. Ko. 19 23 Chơng IV Ôxi không khí - Hs nắm đợc TCVL, TCHH, ứng dụng và điều chế Oxi - Nắm đợc các khái niệm về sự OXH, p hoá hợp, sự cháy và sự OXH chậm, phản ứng phân huỷ. - Nắm đợc tầm quan trọng của oxi. - Nắm đợc thành phần của không khí, có ý thức bảo vệ kk trong lành. - Nắm đợc khái niệm, CTHH, phân loại và gọi tên Oxit - Biết làm các thí nghiệm chứng minh TCHH của Oxi. 1. Dụng cụ Giá thí nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh,ống nghiệm, đèn cồn, 2. Hoá chất KMnO 4 , S, P, Fe - Nắm chắc kiến thức về TCHH của Oxi - Rèn luyện khả năng làm thí nghiệm. Bài 4: Điều chế Thu khí Oxi và Thử tính chất của oxi 24 Chơng V - Hs nắm đợc TCVL, TCHH, ứng dụng và điều chế Hidro - Nắm đợc các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử, phản ứng thế. - Học sinh hiểu đợc mối quan hệ 1. Dụng cụ Giá thí nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ - Nắm chắc kiến thức về TCHH của Hidro Bài 5: Điều chế 30 hidro nớc giữa Tinh bột, Glucozơ, Rợu Etylic và Axit Axetic với Este - Nắm đợc thành phần của nớc, có ý thức bảo vệ nguồn nớc. - Nắm đợc khái niệm, CTHH, phân loại và gọi tên Axit, Bazơ, Muối. - Biết làm các thí nghiệm chứng minh TCHH của Hidro. tinh, ống nghiệm 2. Hoá chất CuO, CaO, P 2 O 5 , H 2 O, Fe, Zn, HCl - Biết cách làm thí nghiệm với các nớc. Thu khí Hidro và Thử tính chất của hidro Bài 6: Tính chất hoá học của Nớc 31 35 Chơng VI dung dịch - Học sinh nắm đợc các khái niệm: Dung dịch, dung môi, chất tan, dd bão hoà và cha bão hoà, độ tan, C%, C M - Biết cách tính độ tan, nồng độ % và nồng độ mol, biết vận dụng để làm bài tập. - Làm quen và bớc đầu bíêt làm bài toán pha trộn dung dịch. - Biết làm thí nghiệm pha trộn dd 1. Dụng cụ Giá thí nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, ống nghiệm 2. Hoá chất NaCl, CuSO4, đ- ờng - Ôn tập kỹ các khái niệm về dung dịch - Có kỹ năng tính toán và pha chế dd. Bài 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ. Phú Lâm, ngày 10 tháng 09 năm 2007 Nhận xét của BGH: . Hoá học 8 trong nhà trờng: Chơng trình Hóa học 8 thuộc giai đoạn hai của chơng trình Hoá học THCS. Chơng trình Hoá học 8 có vị trí quan trọng vì lớp 8 là. lợng chuyên môn: Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 8C 42 4 9,5 20 47,6 16 38, 1 2 4 ,8 D. Biện pháp thực hiện: a. Đối với giáo viên: - Thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach nam hoc hoa 8 moi nhat 2009-2010, ke hoach nam hoc hoa 8 moi nhat 2009-2010, ke hoach nam hoc hoa 8 moi nhat 2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay