giao an lop 3 tuan 2

29 293 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 21:10

. 120 30 2 72 75 487 789 157 1 83 Học sinh nhậ xét Đặt tính rồi tính. 36 7 + 1 12 = 487 + 130 = 93 + 58 = 168 + 5 03 = 36 7 487 93 168 + + + + 1 12 130 57 5 03 479. cũ: (4') 3 Học sinh làm bài tập 2 GV: Nhận xét, ghi điểm 25 6 4 52 116 + + + 1 82 36 1 2 83 438 8 13 449 Học sinh nhận xét. III- Bài mới: (30 ') 1- Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 tuan 2, giao an lop 3 tuan 2, giao an lop 3 tuan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn