Giao an lop 4- tuan13 Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi

34 316 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 21:10

Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc tuần 13 tuần 13 Chủ điểm Có chí thì nên Chủ điểm Có chí thì nên Tập đọc Tập đọc Bài 25: ngời tìm đớng lên các vì sao. I) Mục tiêu - Đọc đúng: Xi-ôn- cốp-xki, dại dột, rủi ro, lại làm nảy ra, non nớt,. - Toạn bài đọc với giọng trang trọng, cảm hứng ca ngợi, khâm phục. - Nhấn giọng: nhảy qua, gãy chân, vì sao, không biết bao nhiêu, kỉ lục, hàng trăm lần, trinh phục. -TN: Thiết kế, khí cầu, sa hoàng, tâm niệm, tôn thờ. - ND: Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại ngời Nga Xi-ôn-cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm đã thực hiện thành công ớc mơ tìm đờng lên các vì sao. II) Đồ dùng dạy - học - Chân dung nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki. - Tranh ảnh về kinh khí cầu, tên lửa, con tầu vũ trụ. III) Phơng pháp dạy học - Đàm thoại, giảng giải, trực quan, thảo luận nhóm, . IV) Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ (5') - Gọi 2 học sinh tiếp nối đọc bài Vẽ trứng. Và trả lời câu hỏi, nội dung. - Nhận xét và cho điểm. B. Dạy học bài mới (30') 1. Giới thiệu bài - Cho học sinh quan sát tranh. =>Giải thích nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki, là ngời Nga ông là một trong những ngời đầu tiên tìm đờnglên khoảng không vũ trụ. Ông đã vất vả nh thế nào? Để tìm đờng lên các vì sao? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay. 2. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a. Luyện đọc - Gọi học sinh đọc toàn bài. (?) Bài chia làm mấy đoạn? - Gọi 4 học sinh đọc tếp nối (2 lợt) sửa lỗi phát âm, ngắt giọng. Kết hợp đọc chú giải. - Giáo viên đọc mẫu. Chú ý giọng đọc. - Học sinh thực hiện. - Quan sát và nghe. - Đọc toàn bài + Bài chia làm ba đoạn. - Đoạn 1: .vẫn bay đợc. - Đoạn 2: .tiết kiệm thôi. - Đoạn 3: .các vì sao. - Đoạn 4: .chinh phục. 1 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc b. Tìm hiểu bài - Yêu cầu đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi. (?) Xi-ôn-cốp-xki mơ ớc điều gì? (?) Khi còn nhỏ ông đã làm gì để có thể bay đ- ợc? (?) Theo em hình ảnh nào đã gợi ớc muốn tìm cách bay trong không trung của ông? (?) Đoạn 1 cho em biết điều gì ? - Đọc đoạn 2+3 và trả lời câu hỏi. (?) Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đã làm bì? (?) Ông kiên trì thực hiện ớc mơ của mình nh thế nào? (?) Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công là gì? (đó chính là nội dung đoạn 2 và 3) - Yêu cầu đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi. (?) ý chính của đoạn 4 là gì? - Giới thiệu thêm về Xi-ôn-cốp-xki. (?) Em hãy đặt tên khác cho truyện. C. Đọc diễn cảm - Yêu cầu 4 học sinh đọc tiếp nối. - Giáo viên đa đoạn đọc diễn cảm Từ nhỏ, . Hàng trăm lầm - Nêu cách đọc. - Luyện đọc theo cặp. - Thi đọc diễn cảm. (?) Câu chuyện nói lên điều gì ? - Nhận xét giọng đọc và cho điểm. C. Củng cố - dặn dò (5') (?) Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? (?) Em học đợc điều gì qua cách làm việc của nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki? - Đọc, lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. + Đợc bay lên bầu trời. + Dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim, + Hình ảnh quả bóng không có cánh vẫn bay đ- ợc đã gợi cho Xi-ôn-cốp-xki tìm cách bay vào không trung. *Mơ ớc của Xi-ôn-cốp-xki. - Đọc thầm, trao đổi và trả lời câu hỏi. + Đã đọc không biết bao nhiêu là sách, ông hì hục làm thí nghiệm có khi đến hàng chăm lần. + Ông sống rất kham khổ: chỉ ăn bánh mì suông để dành tiền mua sách vở và dụng cụ thí nghiệm. Sa hoàng không ủng hộ phát minh bảng khí cầu bay bằng kim loại của ông nhng ông không nản chí. + Ông đã kiên trì nghiên cứu và thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành phơng tiện bay tới các vì sao từ chiếc pháo thăng thiên. *ý chí và lòng quyết tâm thực hiện ớc mơ bay vào các vì sao - Đọc trao đổi và trả lời câu hỏi. *Sự thành công của Xi-ôn-cốp-xki. - Nghe. * Ước mơ của Xi-ôn- cốp-xki. * Ngời chinh phục các vì sao. * Quyết tâm chinh phục bầu trời. * Ông tổ của ngành du hành vũ trụ. - Học sinh đọc. - Học sinh thi đọc. *Truyện ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn- cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu, kiên trì bền bỉ suốt 40 năm đã thực hiện thành công - ớc mơ lên các vì sao. - Nhắc lại nội dung. + Câu chuyện nói lên từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki đã - ớc mơ đợc bay lên bầu trời. + Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn lại. 2 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc - Nhận xét tiết học. Học bài và ch/bị bài sau. - Về nhà học bài và chuẩn bị bài tiết sau. ***************************************************************************** ***************************************************************************** Tiết 2: Tiết 2: toán Bài 60: Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. I. Mục tiêu - Biết cách thực hiện nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - áp dụng để giải các bài toán có liên quan. II. Đồ dùng dạy - học - GV: Giáo án, SGK. - HS: Sách vở phục vụ môn học III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. ổn định: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên giải bài tập 5 - Kiểm tra vở bài tập ở nhà. C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: sẽ giúp các em nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. 2. Phép nhân: a. 27 x 11 = ? - Giáo viên viết 27 x 11 - Yêu cầu học sinh đặt tính và thực hiện phép tính. (?) Em có nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân trên ? (?) Nêu rõ bớc thực hiện cộng hai tích riêng ? - Khi cộng hai tích riêng với nhau chúng ta chỉ cần cộng hai chữ số của 27 (2+7=9) rồi viết 9 vào giữa hai số 2 và 7. (?) Nhận xét kết quả của 27 x 11 = 297 so với số 27. Các chữ số giống, khác nhau ở điểm nào ? (?) Nêu cách nhân nhẩm 27 với 11 ? - Yêu cầu nhân nhẩm 41 với 11 - Nhận xét: Các số 27, 41, đều có tổng hai chữ số - Học sinh lên bảng, lớp theo dõi - Nhận xét. - Nghe. - H/sinh lên bảng, cả lớp làm vào nháp. 27 x 11 27 27 297 - Hai tích riêng đều bằng 27 - Hạ 7; 2 +7 =9, viết 9 hạ 2 - Nghe và ghi nhớ - Số 297 chính là số 27 sau khi đợc viết thêm tổng hai chữ số của nó (2+7=9) vào giữa. - SGK. - Học sinh nhẩn: 4+1=5 Viết 5 vào giữa hai số 41 đợc 451. Vậy 41 x 11 =451. 3 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc nhỏ hơn 10. (?) Vậy với trờng hợp tổng hai chữ số nhỏ hơn 10 ta làm nh thế nào ? b. 48 x 11 = ? - Yêu cầu đặt tính và tính. (?) Nhận xét về hai tích riêng ? (?) Nêu rõ bớc thực hiện cộng hai tích riêng ? (?) Nhận xét về các chữ số trong kết quả phép nhân ? - Nêu cách nhân nhẩm (SGK). - Yêu cầu học sinh nêu lại cách nhân nhẩm. 4. Luyện tập, thực hành: Bài 1: Tính nhẩm. - Yêu cầu tự nhân nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập. Bài 2: Tìm x. - Yêu cầu đọc đề bài. a) x : 11 = 25 b) x : 11 = 78 - Yêu cầu làm bài. Bài 3: Bài toán. - Nêu yêu cầu, tóm tắt bài toán. - H/sinh lên bảng, lớp làm vào nháp: 48 x 11 48 48 528 - Đều bằng 48. - Nêu: Hạ 8, 4+8=12, viết 2 nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, viết 5 + 8 là hàng đơn vị của 48 + 2 là hàng đơn vị của tổng 2 chữ số của 48 (4+8=12) +5 là 4+1; 1 là hàng choc của 12 nhớ sang. - Nghe. - Nêu (SGK) - Nhân nhẩm. - Làm bài, đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. - Chữa bài, nêu cách nhẩm của 3 phần. - Đọc đề bài. - Học sinh lên bảng, lớp làm vào vở BT Bài giải cách 1: Bài giải cách 2: Số hàng của cả hai khối lớp xếp đợc: Số học sinh của khối lớp 4 là: 17 +15 = 32 (hàng) 11 x 17 = 187 (học sinh) Số học sinh của cả hai khối lớp là: Số học sinh của khối lớp 5 là: 11 x 32 = 352 (học sinh) 11 x 15 = 165 (học sinh) Đáp số: 352 (học sinh) Số học sinh của cả hai khối là: 187 + 165 = 352 (học sinh) Đáp số: 352 (học sinh) Bài 4: Trả lời các câu hỏi. - Học sinh đọc đề bài. - Hớng dẫn: Để biết câu nào đúng, câu nào sai trớc hết chúng ta phải tính số ngời có trong mỗi phòng họp sau đó so sánh và kết luận. - Nhẩm ra nháp. Phòng A có 11 x 12 = 132 (ngời) Phòng B có 1 x 14 = 126 (ngời) Vậy b đúng các câu a, c, d sai. C. Củng cố dặn dò - Tổng kết giờ học. - Về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau. 4 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc ***************************************************************************** Tiết 5: đạo đức Bài 7: Hiếu thảo với ông bà-cha mẹ (Tiết2) I,Mục tiêu: *Học xong bài H có khả năng: -Hiểu dợc: Thời gian là cai quý nhất, cần phải tiết kiệm, biết cách tiết kiệm thời giờ. -Biết quí trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm. II,Đồ dùng học tập -Một số mẩu chuyện về tiết kiệm hay cha tiết kiệm thời giờ. -Mỗi H có 3 thẻ: xanh, đỏ, trắng. III,Phơng pháp -Đàm thoại,giảng giải,luyện tập IV,các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra bài cũ(5) (?) Thế nào là hiếu thảo với ông bà cha mẹ? - GV nhận xét- ghi điểm. 2.Bài mới (27) a.Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta cùng kể cho nhau nghe về những câu chuyện nói về lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. - Ghi đầu bài lên bảng. b. HD tìm hiểu bài + Không nên đòi hỏi ông bà cha mẹ khi ông bà, cha mẹ bận, mệt, những việc không phù hợp ( mua đồ chơi ). - HS ghi đầu bài. *Hoạt động 1: Đánh giá việc làm đúng hay sai - Tổ chức HS làm việc theo cặp. (?) Em hiểu thế nào là hiếu thảo với ông bà cha mẹ? Nếu con cháu không biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ thì chuyện gì sẽ sảy ra? - GV nhận xét. - HS thảo luận cặp đôi: - Quan sát tranh và đặt tên cho tranh. - NX xem đúng hay sai. - Tranh 1: Cậu bé cha ngoan. Hành động đó cha đúng vì cậu bé cha tôn trọng và quan tâm tới ông bà và cha mẹ đang xem thời sự cậu lại đòi xem kênh khác. - Tranh 2: Một tấm gơng tốt, cô bé rất ngoan biết chăm sóc bà khi bà bị ốm. + Hiếu thảo với ông bà cha mẹ là luôn quan tâm chăm sóc . Nếu con cháu không biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ thì ông bà cha mẹ rất buồn phiền, gđ không hạnh phúc. - NX 5 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc *Hoạt động 2: Kể chuyện tấm gơng hiếu thảo - Y/C HS làm việc theo nhóm + Phát cho HS giấy bút. * Hoạt động 3 : Em sẽ làm gì? - HS làm việc theo nhóm 4 - Kể cho các bạn trong nhóm nghe tấm gơng hiếu thảo mà em biết . VD: (bài thơ: Thơng ông). - Liệt kê ra giấy các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao . - áo mẹ cơm cha - Ơn cha nặng lắm cha ơi. Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cu mang. Liệu mà thờ mẹ kính cha Đừng tiếng nặng nhẹ ngời ta chê cời. - Y/c HS làm vào vở. - Lần lợt ghi lại các việc em dự định sẽ làm để quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ - GV - NX *Hoạt động 4: Sắm vai xử lý tình huống - HS ghi lại - HS đọc kết quả. - GV đa ra các tình huống: - GV - NX. 3.Củng cố - Dặn dò:(3) - Các em cần phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ bằng cách quan tâm làm những việc vừa sức mình, Nh vậy gia đình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. - Nhận xét giờ học. - HS đọc. - HS thảo luận phân vai. - HS lên đóng vai. - NX ***************************************************************************** Tiết 1: toán Bài 61: Nhân với số có ba chữ số. Nhân với số có ba chữ số. I. Mục tiêu - Biết cách thực hiện nhân với số có ba chữ số. - Nhận biết ba tích riêng. - Vận dụng để giải các bài toán có liên quan. II. Đồ dùng dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. ổn định: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh chữa BT 4. - Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh khác. C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: sẽ biết các thực hiện phép nhân với số có ba chữ số. 2. Giới thiệu phép nhân. *Phép nhân: 164 x 123 - Học sinh lên bảng. - Nghe. 6 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc a. Đi tìm kết quả. - Y/cầu SD tính chất một số nhân với một tổng để tính. (?) Vậy 164 x 123 bằng bao nhiêu? (?) Dựa vào cách đặt tính nhân một số với số có hai chữ số hãy nêu cách đặt tính? b. Hớng dẫn thực hiện phép nhân: - Lần lợt nhân từng chữ số của 123 với 164 theo thứ tự từ phải qua trái. c. Giải thích trong cách tính trên: - Giáo viên giới thiệu (trong SGK) - Yêu cầu tính đặt tính và thực hiện phép nhân: 164 x 123 = ? 3. Luyện tập, thực hành: Bài 1: Đặt tính rồi tính. (?) Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Hớng dẫn làm bài, gọi 3 học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở bài tập. - Chữa bài, nêu cách tính của từng phép nhân. Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống: - Nêu yêu cầu của bài tập. a 262 262 263 b 130 131 131 axb 262x130=34060 262x131=34322 263x131=34453 - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: Bài toán. - Nêu yêu cầu, tóm tắt bài toán. - Nhận xét, sửa sai. - Học sinh tính: 123 x 164 = 164 x (100+20+3) = 164 x 100 +164x 20+164x3 = 16400 + 1640 + 492 = 20172 - Vậy: 164 x 123 = 20172 - Nêu. - Theo dõi giáo viên thực hiện (SGK). - Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào nháp. - Nêu lại các bớc nh SGK. - Nêu yêu cầu của bài tập. + Đặt tính rồi tính. - Nêu yêu cầu của bài tập. - Nhận xét, sửa sai. - Nêu yêu cầu, làm bài tập. Bài giải Diện tích của mảnh vờn là: 125 x 125 = 15 625 (m 2 ) Đáp số: 15 625 m 2 - Nhận xét, sửa sai. C. Củng cố - dặn dò - Tổng kết giờ học. - Về nhà làm bài tập và chuẩn bị tiết sau. ***************************************************************************** Tiết 2: Tập làm văn Tiết 25: Tiết 25: Trả bài văn kể chuyện. Trả bài văn kể chuyện. I) Mục tiêu - Hiểu đợc nhận xét chung của giáo viên về kết quả bài viết của các bạn để liên hệ với bài của mình. 7 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc - Biết sửa lỗi cho bạn và lỗi của mình. - Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn. II) Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về: chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp, cần chữa chung cho cả lớp. III) Phơng pháp dạy học - Đàm thoại, giảng giải, trực quan, thảo luận nhóm, . IV) Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Nhận xét chung bài làm của học sinh (7') - Gọi đọc lại đề bài (?) Đề bài yêu cầu gì? - Nhận xét chung. - Học sinh đọc thành tiếng. - Trả lời. *Ưu điểm (?) Học sinh hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề nh thế nào ? (?) Dùng đại từ nhân xng trong bài có nhất quán không ? * Diễn đạt ý. * Sự việc, cốt truyện liên kết giữa các phần. * Thể hiện sự sáng tạo khi kể theo lời nhân vật. * Chính tả, hình thức trình bày bài văn. - Nêu tên những học sinh viết đúng yêu cầu: lời kẻ hấp dẫn, sinh động có sự liên kết giữa các phần: mở bài, kết bài hay, *Khuyết điểm (không nêu tên học sinh mắc lỗi trớc lớp) * Nêu các lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, đại từ nhân xng, chính tả, cách trình bày bài văn, * Viết lên bảng phụ các lỗi phổ biến. Yêu cầu học sinh thảo luận, phát hiện lỗi tìm cách sửa lỗi. - Trả bài cho học sinh. 2. Hớng dẫn chữa bài (10') - Yêu cầu tự chữa bài. 3. Học tập những đoạn văn hay, bài văn tốt (5') - Gọi học sinh có đoạn văn hay, điểm cao đọc cho cả lớp nghe hỏi để học sinh tìm ra: cách dùng từ, lỗi diễn đạt, ý hay, 4. Hớng dẫn viết lại một đoạn văn (10') - Gợi ý học sinh viết lại đoạn văn khi: * Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả. * Đoạn văn lủng củng, diễn đạt cha rõ. * Đoạn văn dùng từ cha hay. * Đoạn văn viết đơn giản câu văn cụt. * Mở bài trực tiếp viết thành không trực tiếp. * Kết bài không mở rộng viết thành kết bài mở rộng. - Gọi đọc đoạn văn dã viết. - Xem lại bài của mình. - Học sinh cùng bàn trao đổi để cùng chữa bài. - Học sinh đọc. Các bạn khác nghe và phát biểu. - Học sinh đọc lại đoạn văn (5-7 em) 8 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc C. Củng cố dặn dò (5') - Nhận xét tiết học. - Về nhà mợn bài bạn đợc điểm cao viết lại bài văn (nếu đợc điểm dới 7). - Dặn học sinh chuẩn bị bài sau. - Chuẩn bị cho bài sau. ***************************************************************************** Tiết 4: khoa học bài 25: nớc bị ô nhiễm. I) Mục tiêu - Biết đợc nớc sạch và nớc bị ô nhiễm bằng mắt thờng và bằng thí nghiệm. - Biết đợc thế nào là nớc sạch thế nà là nớc bị ô nhiễm. - Luôn có ý thức sử dụng nớc sạch, không bị ô nhiễm. II) Đồ dùng dạy - học - Học sinh chuẩn bị theo nhóm: - Một chai nớc sông hoặc hồ ao (hoặc nớc đã rửa tay), một chai nớc giếng hoặc nớc máy. - Hai vỏ chai, hai phễu, hai miếng bông. - GV kính lúp (theo nhóm) - Mẫu bảng phô tô đánh giá theo nhóm. III) Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: (4') (?) Hãy nêu vai trò của nớc đối với đời sống của con ngời, động vật, thực vật? (?) Nớc có vai trò gì trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp? Lấy ví dụ? 2.Bài mới (27') a. Giới thiệu: Làm thế nào chúng ta có thể biết đợc đâu là nớc sạch đâu là nớc bị ô nhiễm, các em cùng làm thí nghiệm để phân biệt chúng. b. HD tìm hiểu - 2 học sinh thực hiện. - Học sinh nghe. *Hoạt động 1: Làm thí nghiệm - Nớc sạch, nớc bị ô nhiễm. - Tổ chức làm thí nghiệm. - Yêu cầu nhóm trởng báo cáo việc chuẩn bị. - Yêu cầu 1 học sinh đọc to thí nghiệm. - Giáo viên giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. - Gọi 2 nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung, giáo viên ghi nhanh các ý kiến của học sinh. - Hoạt động nhóm. - Trởng nhóm báo cáo. - Học sinh trong nhóm thực hiện lọc nớc. Các học sinh khác theo dõi để đa ra ý kiến sau khi quan sát, th kí ghi các ý kiến vào giấy. Sau đó cả nhóm tranh luận để đa ra ý kiến, kết quả chính xác nhất. - Cử đại diện trình bày. - Miếng bông lọc chai nớc ma (máy, giếng) sạch không có màu, mùi lạ vì nớc này sạch. 9 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 Tr ờng Tiểu học Xuân Ngọc *Kết luận: Nớc sông, hồ, ao hoặc đã sử dụng thờng bẩn, có nhiều tạp chất: Cát, đất, bụi . ở sông, hồ, ao còn có những vật hoặc sinh vật nào sống? - Nếu có kính lúp, cho học sinh quan sát để thấy đợc những sinh vật sống trong nớc. *Kết luận thí nghiệm. - Miếng bông lọc chai nớc sông, hồ, ao hay nớc đã qua sử dụng có màu vàng, có nhiều đất, bụi, chất nhỏ đọng lại vì nớc này bẩn, bị ô nhiễm. - Cá, tôm, cua, ốc, bọ gậy, cung quang - Q/sát và nêu những gì mình thấy trong nớc. - Nghe. *Hoạt động 2: Nớc sạch, nớc bị ô nhiễm - Tổ chức thảo luận nhóm - Phát phiếu bảng tiêu chuẩn theo nhóm. - Yêu cầu thảo luận đa ra các đặc điểm của n- ớc. - Nhóm nào song, đọc nhận xét của nhóm. - Thảo luận nhóm. - Nhập phiếu, thảo luận, hoàn thành. - Đọc, bổ sung, sửa phiếu. Đặc điểm Nớc sạch Nớc ô nhiễm Màu Không màu, trong suốt Có màu, vẩn đục Mùi Không mùi Có mùi hôi Vị Không vị Vi sinh vật Không có hoặc có ít không đủ gây hại Nhiều quá mức cho phép Có chất hoà tan Không có các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ Chứa các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ con ngời. - Gọi học sinh đọc mục bạn cần biết. 3. Củng cố - dặn dò (4') - Nhận xét tiết học. - Về nhà học mục bạn cần biết. - Về nhà tìm hiểu tại sao nớc ở nơi em ở lại bị ô nhiễm. ***************************************************************************** Tiết 5: thể dục Bài 25: động tác điều hoà của bài thể dục chung trò chơi chim về tổ A/ Chuẩn bị: I/mục tiêu: - Ôn 7 đ/t đã học của bà thể dục phát triển chung. YC thực hiện đ/t đúng thứ tực chính xác và tơng đối đẹp - Học đ/t điều hoà HS nắm đợc kỹ thuật đ/t và thực hiện đúng, nhịp hô chậm và thả lỏng II/Địa điểm - phơng tiện: - Địa điểm: trên sân trờng, VS nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện. - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, B/ Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung và phơng pháp ĐL Hình thức tổ chức 10 Năm học 2009 - 2010 [...]... bảng a) Các từ nói lên ý chí, nghị lực của con ngời *Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên tâm, kiên cờng, kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng, b) Các từ nói lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con ngời *Khó khăn, gian khổ, gian khó, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, trách thức, trông gai, 15 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài... có cái gì? - Quan sát, theo dõi - Giáo viên kết luận, có thể treo tranh về nhà ở và làng xóm để bổ sung - Yêu cầu dựa vào tranh ảnh, trao đổi và trả - Đọc SGK tranh ảnh và trao đổi, trả lời câu hỏi lời câu hỏi: 1 Lễ hội của ngời dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Mùa xuân và mùa thu diễn ra ở thời điểm nào? ? Mục đích tổ chức lễ hội là gì? + Cầu cho một năm mới mạnh khoẻ, màu màng bội thu 2 Trang phục trong... chỉ móc nối tiếp nhau giống nh chuỗi mắt xích - Quan sát - Giới thiệu một số sản phẩm thêu móc xích (?) Nêu ứng dụng của thêu móc xích? + Dùng thêu trang trí hoa lá, cảnh vật, con giống lên cổ áo, ngực áo, vỏ gối, thêu lên khăn tay, khăn mặt, *Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật - Treo tranh quy trình - Quan sát - Hớng dẫn quan sát hình 2 - Quan sát hình 2 SGK và trả lời câu hỏi (?) Cách vạch... chấm các điểm trên đờng vạch dấu đều 2cm - Đọc nội dung 2 và quan sát hình 3a, 3b, 3c để - Đọc nội dung 2 và quan sát hình 3a,3b,3c để trả lời câu hỏi SGK trả lời câu hỏi (SGK) - Hớng dẫn thao tác thêu - Dựa vào thao tác thêu thứ nhất, thứ hai của giáo viên và quan sát 3b,sạch,d để trả lời câu hỏi, thực hiện thao tác thêu mũi thứ t, thứ - H/dẫn quan sát H4 SGK và trả lời câu hỏi: năm (?) Cách kết thúc... sân trờng, VS nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, B/ Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung và phơng pháp Hình thức tổ chức 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số phổ biến nội dung YC bài * học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện ************** - Khởi động các khớp ************* - Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tập - Về đội hình vòng... thảo luận nhóm, quan sát các hình từ 1-8 trang 54 và trả lời câu hỏi: 1 Mô tả những gì em nhìn thấy trong hình vẽ ? - Thảo luận nhóm, quan sát, đại diện các nhóm lên trình bày (mỗi nhóm nói một hình) 2 Theo em việc làm đó sẽ gây ra điều gì ? - Theo dõi để nhận xét, tổng hợp ý kiến *Kết luận: Có rất nhiều việc làm của con ngời gây ô nhiễm nguồn nớc Nớc rất quan trọng đối với đời sống của con ngời, thực... - ND: Ca ngợi tính kiên trì, quan tâm sửa chữa chữ viết xấu của Cao Bá Quát Sau khi hiểu chữ xẫu rất có hại Cao Bá Quát đã dốc sức rèn luyện Trở thành ngời nổi danh văn hay chữ tốt II) Đồ dùng dạy - học - Tranh tranh 129 SGK - Một số vở sạch chữ đẹp của học sinh trong trờng - Bảng phụ ghi câu, đoạn cần luyện đọc III) Phơng pháp dạy học - Đàm thoại, giảng giải, trực quan, thảo luận nhóm, IV) Các hoạt... vùng đồng bằng Bắc Bộ? *Hoạt động 2: Cảnh sing sống của ngời dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ - Dựa vào SGK, tranh ảnh,thảo luận và trả lời - Đcọ, quan sát tranh ảnh, trao đổi và trả lời câu câu hỏi: hỏi (?) Làng của ngời dân đồng bằng Bắc Bộ có - Trớc đây là thờng có tre xanh bao bọc gì bao bọc xung quanh? (?) Làng có bao nhiêu nhà? - Làng có nhiều nhà quây quần lẫn nhau để hộ trợ giúp đỡ lẫn nhau (?) Các... ân hận ? quan không đọc đợc nên thét đánh đuổi bà cụ về, 12 Năm học 2009 - 2010 Kế hoach bài dạy lớp 4 học Xuân Ngọc Tr ờng Tiểu khiến bà cụ không giải đợc nỗi oan (?) Theo em kho bà cụ bị quan thét lính đuổi + Sự việc đó làm Cao Bá Quát rất ân hân và dằn về Cao Bá Quát có cảm giác thế nào ? vặt mình Ông nghĩ ra rằng văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì (?) Đoạn 2 có nội dung chính... hoach bài dạy lớp 4 học Xuân Ngọc Tr ờng Tiểu 3 1 - Phần mở đầu: * - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số phổ biến nội dung YC ***************** bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện ***************** - Khởi động các khớp - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân tập - Đi thờng theo 1 vòng tròn và hít thở sâu - Trò chơi diệt các con vật có hại 25 2 - Phần cơ bản: a/Bài TD phát triển chung . đôi: - Quan sát tranh và đặt tên cho tranh. - NX xem đúng hay sai. - Tranh 1: Cậu bé cha ngoan. Hành động đó cha đúng vì cậu bé cha tôn trọng và quan tâm. thách đối với ý chí, nghị lực của con ngời. *Khó khăn, gian khổ, gian khó, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, trách thức, trông gai, 15 Năm học 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 4- tuan13 Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi, Giao an lop 4- tuan13 Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi, Giao an lop 4- tuan13 Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay