Đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lý

41 403 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 21:10

1 1 DỰ ÁN THCS – CỤC GIÁO VIÊN & CBQL DỰ ÁN THCS – CỤC GIÁO VIÊN & CBQL Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Tập huấn Tập huấn ĐỔI MỚI PPDH và KTĐGKQHT ĐỔI MỚI PPDH và KTĐGKQHT Môn Vật lí THCS Môn Vật lí THCS 7 – 2008 7 – 2008 2 1. Kiến thức: Hệ thống c những định hướng, biện pháp đổi mới PPDH môn VL ở THCS Trỡnh by c nội dung một số PPDH thường dùng trong dạy học môn Vật lí THCS. Nêu được định hướng đổi mới KTĐGKQHT môn VL THCS. Nêu được những yêu cầu cơ bản của ma trận đề kiểm tra Nêu được những nội dung và phương pháp tiến hành một khoá tập huấn theo định hướng đổi mới. I. MC TIấU TP HUN I. MC TIấU TP HUN 3 2. Kĩ năng: Vận dụng được các biện pháp, một số PPDH theo định hướng đổi mới PPDH môn VL ở THCS. Vận dụng quy trình để lp c ma trn đề kiểm tra 3. Thái độ: Tích cực áp dụng đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Vật lí THCS tại địa phương. I. MC TIấU TP HUN I. MC TIấU TP HUN 4 Yêu cầu đổi mới PP tập huấn! Làm như thế nào để đạt được mục tiêu ? II. II. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 5 Khả năng lưu giữ thông tin Qua nghe Qua nhìn Nghe và nhìn Nghe nhìn và thảo luận Nghe, nhìn, thảo luận và làm 6 Nói cho tôi nghe - Tôi sẽ quên Chỉ cho tôi thấy - Tôi sẽ nhớ Cho tôi tham gia - Tôi sẽ hiểu Trăm nghe không bằng một thấy Trăm thấy không bằng một làm Ta làm - Ta sẽ học được HỌC TẬP QUA “LÀM” (Vai trò) 7 1. Giới thiệu mục tiêu, nội dung và phương pháp tập huấn 2. Định hướng cơ bản của việc đổi mới PPDH môn VL ở THCS 3. Vận dụng PPDH môn Vật lí THCS theo định hướng đổi mới. 4. Định hướng đổi mới KTĐGKQHT môn VL THCS 5. Vận dụng quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra. 6. Tổng kết. III. III. NỘI DUNG TẬP HUẤN NỘI DUNG TẬP HUẤN 8 IV. IV. KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch TẬP HUẤN TẬP HUẤN (cho báo cáo viên cấp tỉnh) (cho báo cáo viên cấp tỉnh) Gi¶ng viªn phô tr¸ch: Gi¶ng viªn phô tr¸ch: … … 9 Ngày một: / / 2008 Ngày một: / / 2008 T/g Nội dung HĐ GV HĐ HV Thiết bị Sản phẩm 8h 9h - 11h30 Nghỉ trưa 14h - 17h - Đón đ/biểu Khai mạc - Giới thiệu MT,ND TH - M t s PPDH mụn VL THCS thng dựng ỏp ng yờu cu i mi. - Vn dng M.PPDH - G/thiệu MT ND,PP TH. - H/dẫn HV làm việc và thảo luận theo nhóm. - Tổ chức tham quan các nhóm v thảo luận. - T chc cho HV son trớch on - Chia nhóm, hon thnh n/ v theo nhúm - Ghép nhóm, trao i v trình bày SP tổng hợp trên gi y A0. - Treo SP - Tham quan. - T/luận lớp. - Son trớch on theo nhúm tnh - Máy tính, - pojector, - màn hình - Tài liệu ĐMPPDH, ĐG , SGK VL THCS - Phiếu HT - Giấy A0, - Bút dạ - Băng dính - Thước kẻ - Bút chì: M t s PPDH môn VL THCS c a các nhóm trên giấy A0 10 Ngày hai: / / 2008 Ngày hai: / / 2008 T/g Nội dung HĐ GV HĐ HV Thiết bị Sản phẩm Sáng Vận dụng ĐMPPDH (tiếp) - T chc cho HV trỡnh by, tho lun v trớch on - Tổ chức cho HV xem băng - Tổ chức thảo luận v bng hỡnh. - Trỡnh by v tho lun v trớch on - Xem băng hình. - Tho lun v bng hỡnh - Băng hình - Đầu video - Máychiếu - Giấy trong - Bút viết trên giy trong Trớch on vn dng MPPDH ca cỏc nhúm tnh trờn giy trong Chiều /hng MPPD H mụn VL THCS T chc cho HV tho lun v h thng v /hng MPPDH. - Thảo luận và trình bày trên góc giấy A0. - Màn hình - Máy tính, - Pojector. - Giấy A0, kéo, b/dính Định hướng ĐMPPDH của các nhóm trên giấy A0 [...]... Cá nhân xây - Giấy A4 dựng ma trận đề kiểm tra viết 11 Chiều - Xây dựng ma trận đề kiểm tra - Ma trận đề kiểm tra viết của cá nhân Dự trù thiết bị, VPP cho 1 lớp (42HV) tập huấn về ĐMPPDH & ĐGKQHT môn Vật lí THCS - Tháng 7 / 08 Máy tính và projector : 1 bộ Máy chiếu qua đầu 1 bộ a CD ghi gi hc VL+ u DV Giy mu A4 xanh, đỏ, vàng (Cung cấp trước để in phiếu HT): + S tở đỏ = 3tờ x (SHV/7) x2(n/v) = 3.(42:7)... P/hin 2 /tớnh - Lm sỏng t 2 /lng - /ngha /l - X n v o - V/dng /l K/quỏt hoỏ quy np t d liu: - ễn tp cỏc /l - T/lp , t/hnh TN - X lớ d/liu: S/lun, t/hp, k/q hoỏ - P/b /l - p dng /l 27 Mi ngi cú mt nng lc s thụng tin khỏc nhau, mt kiu t duy v hc tp khỏc nhau Do ú: khụng cú mt PPDH no phự hp vi mi HS 28 iu GV cn lm l: - Kt hp s dng nhng PPDH khỏc nhau - Kt hp s dng nhng k thut dy hc khỏc nhau cú th kớch . hướng đổi mới PPDH môn VL ở THCS. Vận dụng quy trình để lp c ma trn đề kiểm tra 3. Thái độ: Tích cực áp dụng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm. phương pháp tập huấn 2. Định hướng cơ bản của việc đổi mới PPDH môn VL ở THCS 3. Vận dụng PPDH môn Vật lí THCS theo định hướng đổi mới. 4. Định hướng đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lý, Đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lý, Đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay