Cắt các bai nghe tiếng Anh 6_7_8_9.doc

1 954 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 18:10

Cắt các bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6-9, việc mở các bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá nhiều khó khăn. Đó là vì các bài nghe trong các băng cassette hoặc đĩa CD đều được đọc liền một mạch, khi mở băng cassette hoặc đĩa CD giáo viên phải tua đi tua lại khá nhiều lấn, lúc thì tua bị quá, lúc lại tua chưa đến. Đặc biệt là những bài nghe lớp 6, lớp 7 vì ở lớp 6 và lớp 7 các bài nghe quá nhiều và quá ngắn nên rất khó tua cho chính xác. Bạn đã bao giờ gặp tình trạng đó chưa? Theo bạn giả pháp để khắc phục điều này là gì? Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để cắt các file audio trong các đĩa CD tiếng Anh từ 6-9 thành từng phần theo các đề mục trong sách giáo khoa, đồng thời đánh số và lập một danh mục thứ tự các bài nghe trong sách giáo khoa. Như vậy khi dạy các bạn chỉ việc xem số thứ tự bài nghe trong danh mục rồi bấm số của bài nghe là xong, muốn nghe đi nghe lại thì cũng chẳng còn khó khăn gì. Các bạn có thể download các file audio lớp 6,7,8,9 tai http://prettyguy.violet.vn (Vào mục ENGLISH TEACHING ở CỘT BÊN TRÁI) . Cắt các bài nghe Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 thành từng phần Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6- 9, việc mở các bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe. sức để cắt các file audio trong các đĩa CD tiếng Anh từ 6- 9 thành từng phần theo các đề mục trong sách giáo khoa, đồng thời đánh số và lập một danh mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Cắt các bai nghe tiếng Anh 6_7_8_9.doc, Cắt các bai nghe tiếng Anh 6_7_8_9.doc, Cắt các bai nghe tiếng Anh 6_7_8_9.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay