Thủng tầng ô zôn - Tư liệu địa lí phổ thông

2 451 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 18:10

. lỗ thủng tầng zôn che phủ 11,1 triệu dặm vuông là lỗ thủng lớn thứ 2. Năm 2001. Vào tháng 9 năm 2001, lỗ thủng tầng zôn bao phủ khoảng 10 triệu dặm vuông tư ng giảm lượng zôn trong tầng bình lưu. Từ năm 1979 cho đến năm 1990 lượng zôn trong tầng bình lưu đã suy giảm vào khoảng 5%. Vì lớp zôn ngăn cản phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủng tầng ô zôn - Tư liệu địa lí phổ thông, Thủng tầng ô zôn - Tư liệu địa lí phổ thông, Thủng tầng ô zôn - Tư liệu địa lí phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn