ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KTCL ĐẦU NĂM TOÁN 8(2009-2010)

2 495 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 16:10

Sở GD – ĐT Bạc Liêu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM (2009 – 2010) Trường THPT Gành Hào Môn: VẬT LÍ 8 Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1:( 3 điểm) a) Có mấy loại điện tích ? Những điện tích loại nào thì đẩy nhau, hút nhau ? b) p dụng : Trong mỗi hình a,b,c,d các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng( hút hoặc đẩy ) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai. a) b) c) d) Câu 2: ( 2 điểm ) a) Em hãy nêu quy ước chiều của dòng điện . b) Áp dụng : Em hãy xác đònh cực của nguồn điện dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện sau: K °° K Đ °° Đ Câu 3:( 3 điểm ) a) Đơn vò của hiệu điện thế là gì ? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào ? b) Đổi đơn vò cho các giá trò sau: 0,38 A =………. mA ; 1250 mA = ………… A 0,234 V = …… mV ; 1,56 kV = ………… V. Câu 4: ( 2 điểm ) Hãy cho biết ý nghóa của số vôn được ghi trên mỗi nguồn điện trên mỗi dụng cụ dùng điện. Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi nào ? --- Hết --- MA TRẬN ĐỀ ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM (2009 – 2010) I.MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Hai loại điện tích Câu1a 1đ Câu1b 2đ 1 câu 3đ Sơ đồ mạch điện . Chiều dòng điện Câu2a 1đ Câu2b 1đ 1 câu 2đ Hiệu điện thế cường độ dòng điện Câu3a 1đ Câu4 2đ Câu3b 2đ 2 câu 5đ Tổng 1,5 câu 3đ 1 câu 2đ 1,5 câu 5đ 4 câu 10đ II. ĐÁP ÁN: Câu 1: a) Có hai loại điện tích đó là điện tích dương điện tích âm. Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau. ( 1 điểm ) b) Hình a: “ + ” ; hình b: “ - “ ; hình c: “ - “ ; hình d: “ + “. ( Mỗi hình đúng được 0,5 điểm) Câu 2:a) Quy ước chiều của dòng điện: Chiều của dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn các thiết bò điện tới cực âm của nguồn điện. ( 1 điểm ) b) °° K Đ K °° Đ ( Xác đònh đúng cực mỗi hình được 0,25 điểm, xác đònh đúng chiều của dòng điện mỗi hình được 0,25 điểm ) Câu 3: a) – Đơn vò đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V ( o,5 điểm ) - Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là vôn kế. ( o,5 điểm ) b) 0,38 A = 380 mA ; 1250 mA = 1,25 A 0,234 V = 234 mV ; 1,56 kV = 1560 V. ( Mỗi đáp án đúng được o,5 điểm ) Câu 4: - Ý nghóa của số vôn được ghi trên mỗi nguồn điện là giá trò của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện. ( o,75 điểm ) - Ý nghóa của số vôn được ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trò của hiệu điện thế đònh mức. ( o,75 điểm ) - Mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng với hiệu điện thế đònh mức của nó. ( o,5 điểm ) --- Hết --- . điện và trên mỗi dụng cụ dùng điện. Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi nào ? --- Hết --- MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM. – ĐT Bạc Liêu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM (2009 – 2010) Trường THPT Gành Hào Môn: VẬT LÍ 8 Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1:( 3 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KTCL ĐẦU NĂM TOÁN 8(2009-2010), ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KTCL ĐẦU NĂM TOÁN 8(2009-2010), ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KTCL ĐẦU NĂM TOÁN 8(2009-2010)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn