Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn

32 403 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 15:10

. 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5, 31 6, 31 7 , 31 8 , 31 9 .( Các số tăng liên tiếp từ 31 0 đến 31 9) b/ 400 ,39 9, 39 8, 39 7, 39 6 , 39 5 , 39 4 , 39 3 , 39 2 , 39 1 .(Các số giảm liên. lớp cùng thực hiện làm vào vở - Hai học sinh lên bảng thực hiện a/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm sẽ được dãy số thích hợp : 31 0, 31 1, 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn, Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn, Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn