Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

83 23 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 15:12

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THU HÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THU HÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS DƯƠNG ANH SƠN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan không chép cơng trình nghiên cứu trước Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp .6 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp khởi nghiệp 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp khởi nghiệp kinh tế 11 1.2 Khái niệm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 17 1.2.1 Định nghĩa pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 17 1.2.2 Đặc điểm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 17 1.3 Cơ sở pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 18 1.3.1 Các văn pháp luật thức 18 1.3.2 Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 20 1.4 Các yếu tố tác động đến việc thực sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 23 1.4.1 Yếu tố mơi trường trị .24 1.4.2 Yếu tố môi trường kinh tế 24 1.4.3 Yếu tố môi trường xã hội 25 1.4.4 Yếu tố môi trường công nghệ 25 1.4.5 Yếu tố chủ thể chịu trách nhiệm thực sách hỗ trợ 26 1.5 Cơ cấu, nội dung pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam 26 1.5.1 Tối ưu hóa mơi trường pháp lý .26 1.5.2 Tăng cường giáo dục tinh thần khởi nghiệp phát triển kỹ kinh doanh cần thiết 26 1.5.3 Tạo điều kiện trao đổi, ứng dụng đổi công nghệ 27 1.5.4 Hỗ trợ doanh nghiệp khởi tiếp cận nguồn tài 27 1.5.5 Nâng cao nhận thức khởi nghiệp thiết lập cụm liên kết, hiệp hội hỗ trợ liên quan 27 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 29 2.1 Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 29 2.1.1 Thực trạng pháp luật điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 29 2.1.2 Thực trạng pháp luật quy định ưu đãi tín dụng 29 2.1.3 Thực trạng pháp luật quy định vốn 30 2.1.4 Thực trạng pháp luật quy định thuế, phí 32 2.1.5 Thực trạng pháp luật hình thức hỗ trợ khác 33 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật doanh nghiệp khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 35 2.2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội tác động đến việc thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 35 2.2.2 Đánh giá thực tiễn thực pháp luật sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 41 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỪ THỰC TIỄN CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 52 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao hiệu thực 52 3.1.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 52 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 53 3.2 Giải pháp 55 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 55 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 59 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AI (Artifical Intelligence) Trí tuệ nhân tạo ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) BT (Building transfer) Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao BTP Bộ Tư pháp CP Chính phủ FDI (Foreign Direct Investment) Đầu tư trực tiếp nước GDP (Gross Dometic Product) Tổng sản phẩm quốc nội HEF Diễn đàn kinh tế Thành phố (Ho Chi Minh City Economic Forum) Hồ Chí Minh Internet Hệ thống thơng tin tồn cầu NĐ Nghị định QĐ Quyết định QLXLVPHC&TDTHPL Quản lý xử lý vi phạm hành theo dõi thi hành pháp luật Online Trực tuyến R&D (Research & Development) Nghiên cứu phát triển Startup Doanh nghiệp khởi nghiệp TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTg Thủ tướng VCCI (Vietnam Chamber of Phòng Thương mại Cơng Commerce and Industry) nghiệp Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam nước, hàng năm Thành phố đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia Bên cạnh đó, Thành phố biết đến “cái nôi” khởi nghiệp số khoảng 1.800 Startup nước, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 834 Startup hoạt động (chiếm 42%) Trong đó, có 222 Startup hỗ trợ ươm tạo 10 sở ươm tạo Nhà nước giai đoạn từ 2011 đến Ngoài ra, có khoảng 49% Startup tìm nhà tài trợ đầu tư; đó, có khoảng 70% giai đoạn trình gọi vốn đầu tư khuyến khích khởi nghiệp theo hướng sản xuất, cung cấp dịch vụ theo công nghệ Điều cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh có mơi trường thuận lợi để khởi nghiệp Bên cạnh đó, theo báo cáo kết khảo sát số khởi nghiệp Thành phố năm 2017, nhìn chung, tỷ lệ khởi nghiệp doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cao so với mức trung bình Việt Nam có xu hướng tăng lên từ mức 2% năm 2013, lên 2,5% năm 2015 2,7% năm 2017 (so với mức 0,6% nước năm 2017) Chỉ số đổi sáng tạo hoạt động khởi nghiệp Việt Nam năm 2017 đạt 19,4%, cao so với năm trước cao mức trung bình nước (13,9%) Trong trình khởi nghiệp, pháp lý ln có vai trò quan trọng doanh nghiệp lĩnh vực Một doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro khơng có tảng pháp lý vững Các vấn đề pháp lý mà các doanh nghiệp khởi nghiệp cần quan tâm sau: - Trước thành lập doanh nghiệp: Phát triển ý tưởng thành mơ hình kinh doanh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tài sản trí tuệ, quản trị nguồn nhân lực Startup thỏa thuận nên có đồng sáng lập để quản trị rủi ro, hạn chế mâu thuẫn nội - Thành lập doanh nghiệp: thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, thủ tục liên quan cần thực để doanh nghiệp vào hoạt động - Sau thành lập doanh nghiệp: Kênh tiếp cận nguồn vốn, nội dung cần chuẩn bị trước đàm phán với nhà đầu tư, cấu vốn – cổ phần quyền kiểm soát, rà sốt, quản trị rủi ro pháp lý q trình hoạt động, cấu tổ chức quản lý đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện luật lao động và bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp hợp đồng Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Kết nghiên cứu nhằm sáng tỏ số nội dung lý luận pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, từ đó, cá nhân, doanh nghiệp có nhìn sâu sắc hơn, toàn diện tác động pháp luật đến hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp, từ Nhà nước có sách hỗ trợ phù hợp, doanh nghiệp có sách, chiến lược hợp lý việc thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật, góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài nghiên cứu “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” đề tài Việt Nam Nghiên cứu Hồ Xuân Sang (2018) “Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần thiết phải ban hành quy định hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thực tiễn thi hành Việt Nam kinh nghiệm số nước giới Kết nghiên cứu đưa số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa – đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Nghiên cứu Nguyễn Văn Trưởng (2018) “Thực sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp” Nghiên cứu góp phần hồn thiện sở lý luận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời góp phần phân tích đánh giá thực trạng sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, từ góp phần thiết thực việc thực sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tình hình Báo cáo thường niên Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI (2017) nghiên cứu chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kinh nghiệm quốc tế từ đề xuất giải pháp cho Việt Nam Báo cáo thực với mục tiêu đánh giá trạng dự kiến sách doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, lựa chọn phân tích kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Chính phủ nước ngồi, từ đề xuất mơ hình, chế hỗ trợ từ góc độ Nhà nước cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trước hết cho Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sau văn pháp luật, sách liên quan Thông tư, Nghị quyết, Quyết định, Đề án,… liên quan tới nhóm doanh nghiệp Những cơng trình nghiên cứu giúp tác giả có kiến thức quý báu để tác giả tham khảo, kế thừa trình thực để tài luận văn “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Từ mục tiêu nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn tập trung nội dung sau đây: - Nghiên cứu sở lý thuyết pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp - Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh hiệu chuỗi sản xuất tạo giá trị toàn cầu, kể việc xuất lao động Cần có sách tăng cường giáo dục tinh thần khởi nghiệp phát triển kỹ để đáp ứng yêu cầu khởi nghiệp thời đại công nghệ thông tin 3.2.2.2 Nâng cao hiệu thi hành pháp luật tăng cường hỗ trợ sách tài Đây nhóm biện pháp thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu cho lớn nhất, thiếu nguồn vốn Muốn tập trung phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp để làm đòn bẩy kinh tế, Chính phủ cần tham gia đầu tư trực tiếp để kích thích tăng trưởng số lượng chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp Qua thu hút khối tư nhân đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp Thường bao gồm yếu tố sau: - Các khoản hỗ trợ tài cho doanh nghiệp khởi nghiệp: hỗ trợ dạng khoản tài trợ trực tiếp vào dự án khởi kinh doanh giai đoạn “ươm mầm”, ý tưởng giai đoạn đầu q trình phát triển sản phẩm Chính phủ thực hỗ trợ tiền mặt, dựa cân đối thu, chi ngân sách nhà nước, Chính phủ nên nghiên cứu, xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hỗ trợ lượng tiền mặt theo tỷ lệ định vốn tự có doanh nghiệp khởi nghiệp - Thực thi khoản cho vay, bảo lãnh tín dụng: Chính phủ đứng bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp kèm cam kết sử dụng khoản vay, vốn đối ứng tối thiểu Các khoản tín dụng dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp từ quỹ, tổ chức tín dụng Nhà nước biện pháp bảo lãnh cho doanh nghiệp khởi nghiệp vay tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng tư nhân - Hoạt động có hiệu khoản đầu tư mạo hiểm: việc đầu tư thực thông qua quỹ đầu tư Nhà nước đầu tư gián tiếp thông qua việc phối hợp đầu tư với nhà đầu tư hay quỹ đầu tư tư nhân cung cấp chương trình bảo lãnh đầu tư cho nhà đầu tư hay quỹ đầu tư tư nhân đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp 62 - Tăng cường thực sách miễn, giảm nghĩa vụ tài với Nhà nước, biện pháp thực thông qua việc giảm nghĩa vụ tài phải nộp doanh nghiệp khởi nghiệp miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, giảm mức đóng góp cho bảo hiểm xã hội gia đoạn hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp - Nâng cao phát triển thêm kênh huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, cần trọng huy động vốn thơng qua thị trường chứng khoán Nghiên cứu triển khai sàn giao dịch chứng khoán đặc thù dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp doanh nghiệp huy động vốn trực tiếp từ xã hội góp phần tích cực việc tháo gỡ khó khăn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp Nếu thành công, sàn giao dịch chủ động việc hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn, góp phần giảm bớt áp lực huy động nguồn tài thường gánh nặng doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập - Cần xây dựng thị trường vốn chuyên dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việc xây dựng thị trường chứng khoán tập trung cung cấp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tách bạch với thị trường niêm yết có lợi đặc biệt kinh tế tăng trưởng Việt Nam đặc biệt doanh nghiệp khởi nghiệp Thị trường cung cấp hội cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với tiêu chuẩn đặt mức thấp tiêu chuẩn cơng khai đặc tính sản phẩm, báo cáo đánh giá tác động sản phẩm đến thị trường, báo cáo triển vọng sản phẩm - Bên cạnh đó, Nhà nước cần có sách khuyến khích nhà đầu tư thiên thần, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm biện pháp kêu gọi khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp Xây dựng Quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp theo mơ hình hợp tác cơng - tư thuộc Chính phủ nhằm mục đích kêu gọi vốn đầu tư, tài trợ từ thành phần xã hội cho dự án khởi nghiệp đổi sáng tạo tiềm Phần lợi nhuận tạo từ nguồn đầu tư Nhà nước nhà tài trợ sử dụng để tái đầu tư cho hoạt động 63 ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm tương lai - Nâng cao hỗ trợ từ khu vực tư nhân: Để thực hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn trước nên cấp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp hình thành sở tương đồng sản phẩm, công nghệ có liên quan hay bổ sung Những doanh nghiệp lớn xem trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp mục tiêu phát triển cộng đồng lớn - Đẩy mạnh chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp thường hình thức hỗ trợ khởi nghiệp thành lập tổ chức phủ, trường đại học, doanh nghiệp lớn Các mơ hình cung cấp vốn vay với lãi suất ưu đãi, vốn tài trợ cho dự án tham gia; đồng thời, cung cấp sở vật chất, hạ tầng sản xuất, cơng nghệ, kỹ thuật, khóa học kinh doanh hệ thống tư vấn pháp luật miễn phí với chi phí ưu đãi - Cần phát huy nguồn lực phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm để kết nối bên cần vốn với bên có vốn nhàn rỗi Quỹ đầu tư với mục tiêu hỗ trợ tài cho doanh nghiệp khởi nghiệp, loại hình định chế tài trung gian, dạng doanh nghiệp đặc biệt, quỹ đầu tư dùng vốn để đầu tư trực tiếp góp cổ phần, mua cổ phiếu phát hành lần đầu với tư cách cổ đông sáng lập; gián tiếp kinh doanh chứng khoán nhằm hưởng chênh lệch giá hay cổ tức từ công ty lợi tức trái phiếu - Nên phát triển thị trường dịch vụ tư vấn lĩnh vực tài chính, quản lý, cơng nghệ, luật pháp Tại nước công nghiệp, đầu tư vốn mạo hiểm phát triển, trình gia tăng giá trị tài sản nhà đầu tư mạo hiểm đối tác tài trợ thiếu vai trò nhà tư vấn Trong q trình hoạt động tư vấn phát triển tạo mạng lưới thông tin hiệu giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro dự báo hợp lý xu hướng phát triển lĩnh vực công nghệ tương lai - Thành lập hiệp hội nhà đầu tư vốn mạo hiểm Việt Nam Đây nơi kết nối tập trung thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm 64 Hơn nữa, hiệp hội mở nhiều hội cho nhà đầu tư mạo hiểm tham gia hợp tác kinh doanh thương vụ nhằm chia sẻ rủi ro Các doanh nghiệp khởi nghiệp cố gắng liên kết lại với để hỗ trợ công nghệ, thị trường nguồn vốn Thúc đẩy mối liên kết startup thị trường với nhau, liên kết từ quan tổ chức khác từ Chính phủ, trường đại học, nhà đầu tư 3.2.2.3 Nâng cao hiệu thi hành pháp luật tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ kinh doanh Cần có giải pháp cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu kinh doanh thiếu kiến thức cần thiết kinh tế, quảng bá kết nối mạng lưới Ở khía cạnh khác, biện pháp góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khó khăn vốn thơng qua việc giảm bớt chi phí quản lý, thuê dịch vụ Do thị trường có đặc điểm tương đối khác biệt thị trường hàng hóa, thị trường địa lý, hành chính, dẫn tới nhu cầu tư vấn, hỗ trợ khác doanh nghiệp khởi nghiệp Vì biện pháp hỗ trợ đa dạng, nhiên chủ yếu là: - Hỗ trợ xây dựng ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ hướng dẫn sử dụng trang thiết bị sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, giúp doanh nghiệp khởi nghiệp hồn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mơ hình kinh doanh - Hỗ trợ kênh thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo địa phương, thu hút đầu tư từ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo - Hỗ trợ tư vấn pháp lý quản trị miễn phí tài trợ phần chi phí - Hỗ trợ marketing cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại cho sản phẩm doanh nghiệp khởi nghiệp Giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thực thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, khai thác phát triển tài sản trí tuệ 65 - Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn sở hữu trí tuệ; thực thủ tục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng - Nhà nước cần tập trung đẩy mạnh sách phát triển hệ thống vườn ươm cơng nghệ: coi trọng việc phát triển hệ thống vườn ươm cơng nghệ cơng cụ đòn bẩy quan trọng việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học cơng nghệ, thương mại hố cơng nghệ thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ, liên kết khoa học với sản xuất, thị trường - Thúc đẩy việc phát triển mơ hình vườn ươm đặc thù vườn ươm trường đại học, vườn ươm cho chun gia Việt kiều, hay mơ hình vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty lớn - Xây dựng kết nối trang thông tin điện tử vườn ươm doanh nghiệp đổi sáng tạo lĩnh vực để hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp lĩnh vực có quan tâm Hỗ trợ vườn ươm quảng bá công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hình thức tổ chức hội chợ cơng nghệ, xúc tiến thương mại điện tử triển lãm, hội chợ thương mại 3.2.2.4 Nâng cao hiệu thi hành pháp luật hỗ trợ tạo dựng sở hạ tầng Cần có sách hợp lý xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Bộ, ngành, địa phương có tiềm phát triển hoạt động khởi nghiệp; hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng cơng nghệ thơng tin cung cấp dịch vụ Internet miễn phí khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Thu hút tư nhân đầu tư sửa chữa, trả phí khai thác sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cần thiết tổ chức quản lý; cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện, tư vấn; kết nối đầu tư, khách hàng; cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm việc, thiết bị dùng chung cho hoạt động khởi nghiệp đổi sáng tạo 66 Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu cao mặt hoạt động, sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu lại không đủ nguồn lực trang trải cho sở vật chất Thơng qua sách khuyến khích nhà đầu tư xây dựng khu dịch vụ dùng chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ phần chi phí xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, chi phí vận hành thuê mặt Bao gồm biện pháp xây dựng sở hạ tầng, thiết lập khu làm việc chung, công viên công nghệ, vườn ươm khoa học Thành phố, từ cung cấp khơng gian làm việc trang thiết bị với giá hợp lý, miễn giảm phí thuê cho Startup hỗ trợ chi phí sở hạ tầng cho Startup khu làm việc, vườn ươm tư nhân 3.2.2.5 Nâng cao hiệu thi hành pháp luật tăng cường truyền thông tạo động lực, cảm hứng cho doanh nghiệp khởi nghiệp Thông qua hoạt động mang tính chất truyền thơng rộng rãi, qua tạo cảm hứng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng nhận thức, văn hóa tích cực xã hội doanh nghiệp khởi nghiệp, lựa chọn Startup mục tiêu để tập trung hỗ trợ hiệu Biện pháp ưu tiên sử dụng nhiều quốc gia, với ưu điểm chi phí thấp tạo hiệu rộng rãi như: - Mở rộng tài trợ cho thi, giải thưởng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - Các hoạt động quảng bá, truyền thơng báo chí, truyền hình nhằm tăng cường nhận thức công chúng doanh nghiệp khởi nghiệp - Bảo trợ, thúc đẩy thành lập tổ chức kết nối, đại diện thông qua câu lạc bộ, cộng đồng, nhóm tương trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp Mơi trường khởi nghiệp Việt Nam non so với mặt chung giới nên có nhiều tiềm để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cách mạnh mẽ dân số thời kì dân số vàng, kinh tế phát triển, nửa triệu doanh nghiệp hoạt động, hàng trăm trường đại học trung tâm nghiên cứu hoạt 67 động khắp nước Cần phát huy tinh thần khởi nghiệp cho niên từ ngồi ghế nhà trường Bài học từ quốc gia phát triển giới cho thấy, ý chí tự làm chủ người phải rèn luyện hệ thống giáo dục xã hội từ nhỏ 3.2.2.6 Nâng cao hiệu hoạt động giáo dục đào tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp Cần xây dựng kỹ mà doanh nghiệp khởi nghiệp thường bị hạn chế, qua thúc đẩy tạo thuận lợi cho việc khởi nghiệp sáng tạo nhằm mục tiêu tạo dựng tinh thần khởi nghiệp - đổi - sáng tạo trường học, trường đại học cần có nhiều chương trình học làm thiết thực, cung cấp kiến thức truyền cảm hứng làm chủ nghiệp, làm chủ thân cho sinh viên Vai trò cốt lõi đại học tạo hạt giống ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp, từ sinh viên ngành khác nhau, nơi cho em đến giao lưu, gặp gỡ, trao đổi ý tưởng để khởi nghiệp Nhà trường cần tạo điều kiện môi trường thuận lợi để sinh viên tham gia hoạt động đổi mới, sáng tạo nghiên cứu khoa học, tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp, tạo kết nối nhóm nhằm hình thành dự án khởi nghiệp Kiến tạo liên kết sinh viên với hoạt động giáo dục đào tạo để tạo việc làm; nhà khoa học với doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm đưa tri thức, dự án nghiên cứu vào đời sống - xã hội, sản xuất, kinh doanh; kết nối nguồn lực hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo Với hoạt động này, trường đại học không nơi ươm mầm cho dự án kinh doanh đổi mới, sáng tạo tiềm mà tạo hội thu hút tài đến làm việc, tăng cường trải nghiệm với mơi trường thực tế cho sinh viên từ học tập nhà trường Do trường đại học phải đóng vai trò tiên phong việc nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhằm phục vụ cho cộng đồng đời sống xã hội Đồng thời, tiên phong việc tiếp cận thành tựu khoa học tiên tiến giới, thử nghiệm truyền tải kiến thức đến hệ trẻ, đưa định hướng phù hợp với tiến giới Vai trò trường đại học đóng vị trí quan 68 trọng chuyển giao kết nghiên cứu thành công đến với doanh nghiệp, tạo kết nối doanh nghiệp nhà trường Thông qua giáo dục để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp gồm hai nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn khởi nghiệp trường đại học, sở giáo dục bậc cao đào tạo, tập huấn kiến thức kinh doanh, kỹ năng, điều kiện, quy trình để sinh viên khởi nghiệp chương trình đào tạo kỹ quản trị, quản lý tài chính, lao động cho sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp Tiểu kết chương Chương tác giả đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh gồm hai định hướng định hướng hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp định hướng nâng cao hiệu thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Trong định hướng hồn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp gồm pháp luật hỗ trợ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp kinh tế thời đại công nghệ số xây dựng thể chế pháp luật khởi nghiệp mang tầm nhìn quốc gia khởi nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Về giải pháp, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trong có bảy giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Bao gồm: - Pháp luật cải cách thủ tục hành - Tăng cường giải pháp hồn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp chế tài - Tạo hành lang pháp lý thời gian thu thuế Thu nhập doanh nghiệp - Xây dựng quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp cấp trung ương - Kết hợp biện pháp hỗ trợ trợ cấp với biện pháp hỗ trợ khác 69 - Xác định pháp luật chế lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp nhận hỗ trợ từ Chính phủ - Pháp luật hỗ trợ phát triển sở mặt bằng, sở hạ tầng, thuế, công nghệ cho vườn ươm, khu làm việc chung Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp Chính phủ coi nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục Việc thực đồng loạt nhóm giải pháp tác động trực tiếp có hiệu cao đến doanh nghiệp khởi nghiệp mở nhiều hội cho doanh nghiệp có hội tiếp cận với vốn, với thị trường quốc tế Qua thực tiễn việc thực sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, bên cạnh kết có tồn tại, hạn chế cần thực giải pháp nhằm đẩy mạnh thực có hiệu doanh nghiệp khởi nghiệp năm KẾT LUẬN Doanh nghiệp khởi nghiệp đại diện cho mơ hình kinh doanh mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tăng suất xã hội dựa tri thức cơng nghệ Đó hình thức phù hợp để thực phát minh, sáng kiến chế tốt để thương mại hóa cơng nghệ mới, đưa thành tựu khoa học kỹ thuật vào sống, đóng góp vào phát triển nhanh chóng cơng nghệ phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo Pháp luật hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp quốc gia giới dành quan tâm đặc biệt nhằm xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh đủ sức hỗ trợ để Doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung trở thành tảng kinh tế, động lực thúc đẩy tăng trưởng, giải việc làm, tạo thu nhập khẳng định vị quốc gia đồ giới Hiện nay, môi trường khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trẻ so với nhiều thành phố khác giới có nhiều tiềm để khởi dậy tinh 70 thần khởi nghiệp mạnh mẽ Thành phố cần quan tâm đến sách đẩy mạnh giáo dục như: tài trợ chương trình đào tạo khởi nghiệp, đào tạo miễn phí ngành lên kế hoạch kinh doanh, đào tạo sau đại học khởi nghiệp Cải cách hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học theo hướng gắn với giáo dục – đào tạo với hoạt động thực tiễn, đề cao tinh thần làm chủ, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp điều kiện tiên để thân người hình thành ý chí tự thân lập nghiệp Hệ thống giáo dục cần có chuyển biến mạnh mục tiêu, nội dung phương pháp đào tạo, giảng dạy để giảm thiểu tinh thần học để làm quản lý, thiếu thợ; tăng cường hoạt động hướng nghiệp để học sinh trường biết chọn hướng thích hợp với khả mình; khơi gợi khả sáng tạo thay cách học nhồi nhét, chiều tại, cách đào tạo vốn tạo người thụ động, phục tùng ỷ lại vào người khác Có thể nói, hệ thống giáo dục mắt xích quan trọng hệ thống yếu tố nuôi dưỡng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp điểm yếu Việt Nam Cần có sách tạo điều kiện trao đổi đổi cơng nghệ: Để có hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ cao, Nhà nước cần nâng cao sở hạ tầng trực tuyến trực tiếp tạo chế để tăng cường hợp tác doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng tảng cho việc tìm kiếm đối tác, tảng giao kết kiện, xây dựng cổng thông tin thực tế, rõ ràng việc tiếp cận minh bạch thông tin Tăng cường thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược Nhà nước doanh nghiệp khởi nghiệp để làm chủ công nghệ mảng kinh tế - xã hội Trong giai đoạn toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ nay, quan hệ Chính phủ doanh nghiệp khởi nghiệp nên đẩy mạnh lên thành quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác kinh doanh mục tiêu bên sở đơi bên có lợi Với việc hội nhập ngày sâu rộng, Việt Nam nhận quan tâm đầu tư từ doanh nghiệp khắp giới Hệ sinh thái khởi nghiệp theo dần hình thành, hướng tới mục tiêu quốc gia khởi nghiệp với khởi nghiệp sáng tạo trung tâm Việc nghiên cứu pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi 71 nghiệp cần thiết thời điểm nhằm đánh giá khách quan, xác vai trò đóng góp doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời đề phương hướng, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thời gian tới Trong q trình tồn cầu hóa, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị vơ to lớn việc đưa hình ảnh đất nước, đưa kinh tế vươn tầm Với hoạt động ngày mạnh mẽ, phát triển nhanh doanh nghiệp khởi nghiệp có tác động khơng nhỏ đến kinh tế Luận văn khái quát nội dung doanh nghiệp khởi nghiệp khái niệm, đặc điểm, vai trò khác biệt doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa, nhấn mạnh cần thiết phải có chế hỗ trợ từ phía Nhà nước loại hình doanh nghiệp Bên cạnh đó, tác giả trình bày thực tiễn pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm làm để đưa phương hướng công tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trước hội thách thức mà doanh nghiệp khởi nghiệp Thành phố cần phải đối mặt trình hội nhập kinh tế quốc tế Những sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp vấn đề chủ yếu gây trở ngại đa số doanh nghiệp khởi nghiệp pháp luật cải cách thủ tục hành chính, giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp chế tài chính, tạo hành lang pháp lý thời gian thu thuế Thu nhập doanh nghiệp, xây dựng quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp cấp trung ương, kết hợp biện pháp hỗ trợ trợ cấp với biện pháp hỗ trợ khác, cần xác định pháp luật chế lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp nhận hỗ trợ từ Chính phủ pháp luật hỗ trợ phát triển sở mặt bằng, sở hạ tầng, thuế, công nghệ cho vườn ươm, khu làm việc chung Nhà nước cần nâng cao hồn thiện sách mơi trường pháp lý; hỗ trợ tài chính; tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ sở vật chất, đất đai, văn phòng; truyền thơng tinh thần văn hóa khởi nghiệp nhằm tạo sóng khởi nghiệp mạnh mẽ nữa; thơng qua giáo dục cần đưa khởi nghiệp môn học chương trình giáo dục đào tạo hệ đào tạo 72 Khi kinh tế hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải đương đầu với cạnh tranh liệt từ doanh nghiệp đến từ nước khu vực giới, vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần hỗ trợ tích cực từ Nhà nước, đặc biệt việc giảm thiểu rủi ro, rào cản từ phía chế sách, tạo mơi trường kinh doanh thực mở, bình đẳng, thuận lợi, rõ ràng, minh bạch để tạo động lực cho phát triển, sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh thời gian tới 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2017) Kết luận số 21-KL/TW Bộ Chính trị sơ kết năm thực Nghị số 16-NQ/TW Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, ban hành ngày 24/10/2017, Hà Nội Bộ Tư pháp (2017) Công văn 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành lĩnh vực trọng tâm Bộ Tư pháp năm 2017, ban hành ngày 10/04/2017, Hà Nội Bộ Tư pháp (2017) Quyết định số 108/QĐ-BTP Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành lĩnh vực trọng tâm Bộ Tư pháp năm 2017, ban hành ngày 23/01/2017, Hà Nội Chính phủ (2018) Nghị định số 34/2018/NĐ-CP việc thành lập, tổ chức hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, ban hành ngày 08/03/2018, Hà Nội Chính phủ (2018) Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo, ban hành ngày 11/03/2018, Hà Nội Chính phủ (2018) Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn quy định chi tiết số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, ban hành ngày 11/03/2018, Hà Nội Chính phủ (2008) Nghị định số 66/2008/NĐ-CP Chính phủ quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,ban hành ngày 28/05/2008, Hà Nội Phạm Thị Thu Hà (2018) “Khởi nghiệp hội cho doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Cơng thương điện tử, , (02/07/2019) Phạm Thị Hà My (2019) “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp thực trạng giải pháp”, , (08/08/2019) 10 Quốc hội (2015) Luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 11 Quốc hội (2014) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 12 Quốc hội (2014) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 13 Quốc hội (2017) Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2017 nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 14 Quốc hội (2008) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 15 Quốc hội (2005) Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 16 Quốc hội (2017) Nghị thí điểm chế, sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 24/11/2017, Hà Nội 17 Hồ Xuân Sang (2018) Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Luận văn Thạc sỹ Luật học, trường Đại học Huế 18 Thông xã Việt Nam (2018) “Khởi nghiệp - nhìn từ TP.HCM: Xây dựng tảng từ kinh nghiệm thực tế”, , (02/07/2019) 19 Thủ tướng Chính phủ (2010) Quyết định 585/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2014", ban hành ngày 05/05/2010, Hà Nội 20 Thủ tướng Chính phủ (2008) Quyết định 844/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Ðề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025", ban hành ngày 18/05/2016, Hà Nội 21 Thủ tướng Chính phủ (2014) Quyết định 2139/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc tiếp tục thực điều chỉnh nội dung dự án “Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2014", ban hành ngày 28/11/2014, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Trưởng (2018) Thực sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội 23 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017) Quyết định số 6179/QĐUBND Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thị thơng minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, ban hành ngày 23/11/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 24 VCCI (2017) Báo cáo nghiên cứu chế hỗ trợ doanh ngiệp khởi nghiệp sáng tạo Kinh nghiệp quốc tế - Đề xuất giải pháp cho Việt Nam ... hỗ trợ doanh nghiệp - Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh - Định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp. .. nghiên cứu Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh đề tài Việt Nam Nghiên cứu Hồ Xuân Sang (2018) Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng... luận pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Chương Thực trạng pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật hỗ trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh, Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn